back
Навчання Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін
ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ

Кафедру засновано 2020 року як кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Із 7 вересня 2020 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Алексєєва Марія Ігорівна.

На кафедрі працюють 9 науково-педагогічних працівників, серед них: 1 доктор наук, 2 кандидати наук, 1 старший викладач, 5 викладачів.


НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – допоміжна кафедра, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за напрямом 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 222 – «Медицина».


Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Медична психологія
 • Історія медицини
 • Охорона праці в галузі
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Курс за вибором (Психологія спілкування, Економіка охорони здопров'я, Медична юриспруденція)
 • Філософія
 • Історія України та української культури
 • Іноземна мова
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Фізичне виховння
 • Психологія спілкування