back
Навчання Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

 • Методичне забезпечення кафедри на Google Диску

 • Графік проведення консультацій викладачами кафедри гуманітарних та соціально економічних дисциплін ПВНЗ «ХММУ» в весняному семестрі в 2021/2022 навчальному році.


 • Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

  Про кафедру

  ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ

  Кафедру засновано 2020 року як кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Із 7 вересня 2020 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Алексєєва Марія Ігорівна.

  На кафедрі працюють 7 науково-педагогічних працівників, серед них: 1 доктор наук, 4 кандидати наук, 2 викладача.


  НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

  Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – допоміжна кафедра, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за напрямом 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 222 – «Медицина».

  Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні освітньої, наукової, методичної і виховної роботи із підготовки іноземних громадян, проведення наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової, педагогічної та професійної кваліфікації.

  Освітню діяльність кафедра реалізує шляхом інтеграції навчання і практики, ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із урахуванням можливостей новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.


  ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

   Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

   Медична психологія

   Історія медицини

   Охорона праці в галузі

   Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

   Курс за вибором (Психологія спілкування, Економіка охорони здоров'я, Медична юриспруденція)

   Філософія

   Історія України та української культури

   Іноземна мова

   Латинська мова та медична термінологія

   Фізичне виховання

   Психологія спілкування

  Чому ми навчаемо?

  Навчальні дисципліни:

  - Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  - Медична психологія

  - Історія медицини
  - Охорона праці в галузі

  - Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
  - Курс за вибором (Психологія спілкування, Економіка охорони здопров'я, Медична юриспруденція)

  - Філософія
  - Історія України та української культури
  - Іноземна мова
  - Латинська мова та медична термінологія  - Фізичне виховння
  - Психологія спілкування


  Медичний факультет

  Склад кафедри:

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.


  Профіль у Google Академії

  Researcher ID: AAI-1191-2019

  ORCID 0000-0003-4382-8839

  E-mail: m.aleksieieva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Алексєєва Марія Ігорівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1997-2002 рр. - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, диплом за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови та літератури, французької мови, перекладач, м. Харків, Україна, диплом ХА № 19750985.

  2002-2006 рр. – аспірантура Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення». Кандидат педагогічних наук. Диплом ДК № 058193 від 26.05.2010 р. Спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка.

  Атестат доцента 12ДЦ № 038924 від 16.05.2014 р.

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Іноземна мова»;
 • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 • Наукові інтереси: методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі, міжкультурна комунікація, соціалізація студентів у іншомовному середовище.

  Стажування:

  16.09.2013 по 16.10.2013 р. пройшла підвищення кваліфікації викладачів при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна  у центрі післядипломної освіти, стажувалась на кафедрі кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації (свідоцтво № 439, наказ №2401-3/468 від 13.09.2013 р.)

  06.05.2019 - 11.05.2019 Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія). Інноваційні методи та технології в навчальному процесі у контексті глобалізації миру.

  Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія), з 6.09.21 – по 11.09.2021 (180 годин ). Інтерактивні та адаптивні методі навчання, глобальні тренди та інноваційні практики у вищих навчальних закладах: Європейський досвід. Сертифікат №377/11.09.2021

  International internship “SOFT SKILLS DEVELOPMENT IN TEACHING PROFESSIONAL TRAINING” organized by Foundation “IIASC” and West Finland College, Huittinen 01.10. to 12.11.2021 in Antaliya, Turkey. Certificate «Soft skills development in teaching professional training» organized by Foundation «IIASC» and West Finland College, Huittinen From 01.10 to 12.11.2021 180 годин ( 6 ECTS credits)


  Профіль у Google Академії

  Researcher ID: AAI-1191-2019

  ORCID 0000-0003-4382-8839

  E-mail: m.aleksieieva@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. проректора, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.


  e-mail: davydovazhanna@khimu.edu.ua

  Google Scholar


  ➥ Детальна інформація

  Давидова Жанна Вадимівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. проректора, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1994–1999 рр. – Харківський державний університет. Спеціальність «Мова та література», кваліфікація перекладача-референта, викладач англійської та німецької мови;

  2009–2012 рр. – аспірантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови формування духовно-цінннісних орієнтацій студентської молоді», із спеціальності – теорія і методика виховання, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Диплом кандидата наук ДК № 015531 виданий 04.07.2013 за спеціальністю: Теорія і методика виховання. Атестат доцента 12ДЦ № 047026 виданий 25.02.2016

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Філософія»;
 • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 • Стажування:
  з 15.04.2019 по 17.05.2019 пройшла підвищення кваліфікації викладачів при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна  у центрі післядипломної освіти. Свідоцтво ХНУ ім. В.Н. Каразіна центр післядипломної освіти стажування на кафедрі валеології (120 годин).


  e-mail: davydovazhanna@khimu.edu.ua


  викладач латинської мови та медичної термінології.


  E-mail: v.kurylo@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Курило Вікторія Анатоліївна

  викладач латинської мови та медичної термінології

  Alma mater:
  2011-2017рр. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Спеціальність «мова і література» здобула кваліфікацію «філолог, викладач давніх мов і античної літератури, англійської мови і літератури»

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Латинська мова та медична термінологія»;
 • «Іноземна мова».

 • E-mail: v.kurylo@khimu.edu.ua


  доктор психологічних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисціплін.


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-0891-2704

  researchgate profile Ihor_Lantukh

  E-mail: i.lantukh@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Лантух Ігор Валерійович

  доктор психологічних наук, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисціплін.

  Alma mater:

  1992-1997 рр. навчання в Харківському державному університеті на історичному факультеті за спеціальністю «історія» і економічному факультеті за спеціальністю «фінанси і кредит». Присвоєно кваліфікацію історика. Викладач історії та соціально-політичних дисциплін. Присвоєно кваліфікацію економіста.

  1997-2000 рр. - аспірант ХДАК.

  2017 р. – присвоєно кваліфікацію психолог, практичний психолог у військовій сфері (Приватний вищий навчальний заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут»).

  2019 р. – закінчив магістратуру з червоним дипломом у Харківському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» і присвоєно кваліфікацію психолог, медична психологія.

  2019 -2020 рр. - магістратура за спеціальністю англійська філологія у Полтавський інститут економіки і права університету «Україна». Здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Філологія», професійна кваліфікація «Магістр перекладу (англійська мова), викладач»

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в інституті світової економіки та міжнародних відносин (м. Київ), присвоєння наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.04 - економічна історія та історія економічної думки.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук «Психологічна структура особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності» в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. Науковий ступінь доктора психологічних наук здобутий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства Освіти і Науки України. ДД №010079 від 24 вересня 2020

  Викладає навчальні дисципліни

 • «Історія України та української культури»
 • «Історія медицини»
 • «Охорона праці в галузі»
 • «Медична психологія»
 • Сфера наукових інтересів:

 • історія,
 • медична психологія,
 • бізнес психологія
 • Стажування:
  Сертифікат №2018-4 Лінгвістичного центру ХНУ ім. В.Н. Каразіна англійська мова рівень В2 (Upper-Intermediate); Вища школа міжнародних відносин та соціальної комунікації “Розвиток якості освіти у вищий школі в ЕС – польський досвід”, з 01.06.2020р. по 12.08.2020р. (сертифікат №494 (180 годин))


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0002-0891-2704

  researchgate profile Ihor_Lantukh

  E-mail: i.lantukh@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціо-економічних дисциплін.


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9527-0182

  E-mail: o.oleksenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Олексенко Олена Олексіївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціо-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1998-2003 рр. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, диплом за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови та літератури, німецької та іспанської мов, перекладач англійської та німецької мов; м. Харків, Україна, диплом ХА № 23440537;

  2014-2016 рр. – аспірантура Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

  Захищені дисертації:
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови формування міжкультурної комунікації майбутніх менеджерів ЗЕД», Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка; диплом кандидата наук ДК № 039557 виданий 13.12.2016 за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Атестат доцента АД № 003823 виданий 16.12.2019.

  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова».

  Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, формування міжкультурної компетентності студентів.

  Стажування, підвищення кваліфікації:

 • 6.05.2019 – 11.05.2019 – Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія): Інноваційні методи та технології в навчальному процесі у контексті глобалізації світу, сертифікат № 15/11.05.2019;
 • 29.08.2020 (360 годин навчання) – Coursera: Англійська мова для ефективної ділової комунікації, сертифікат № G34ZA7BCUDQN;
 • 09.2021 (120 годин навчання) – TEFL Professional Institute – Teacher Record: Курс навчання англійської як іноземної, сертифікат № TR1275729963.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9527-0182

  E-mail: o.oleksenko@khimu.edu.ua


  Мастер Спорту України, викладач фізичного виховання.


  E-mail: sport@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Попова Аліна Андріївна

  Мастер Спорту України, викладач фізичного виховання.

  Alma mater:

  2008-2012рр. -  Харківська державна академія фізичної культури. Спеціальність: "Спорт", кваліфікація: "Магістр-тренер дослідник"

  2008-2012рр. -  Одеський національний економічний університет. Спеціальність: "Економіка і підприємництво"/ "Маркетинг", кваліфікація: "Економіст"

  2016-2018 рр. - Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Спеціальність: "Економіка". Професійна кваліфікація "Науковий співробітник (економіка), економіст"

  Викладає навчальні дисципліни: «Фізичне виховання»


  E-mail: sport@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


  E-mail: i.shpak@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Шпак Інна Олександрівна

  кандидат педагогічних наук, викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

  Alma mater:

  2002 – 2007 - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, економічний факультет, магістр. Диплом з відзнакою.

  2002 – 2006 - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, юридичний факультет, бакалавр права

  2007 – 2010 - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, аспірантка кафедри теорії та методики професійної освіти

  2013 – 2014 - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, юридичний факультет, магістр

  Захищені дисертації
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін університетів до використання сучасних педагогічних технологій»: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2020.

  Викладає навчальні дисципліни «Курс за вибором (Economics of healthcare)»


  E-mail: i.shpak@khimu.edu.ua


  Зворотній зв'язок

  Контакти