back
Навчання Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

 • Методичне забезпечення кафедри на Google Диску

 • Графік проведення консультацій викладачами кафедри гуманітарних та соціально економічних дисциплін ПВНЗ «ХММУ» в весняному семестрі в 2021/2022 навчальному році.


 • Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дісциплін

  Про кафедру

  ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ

  Кафедру засновано 2020 року як кафедру гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Із 7 вересня 2020 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Алексєєва Марія Ігорівна.

  На кафедрі працюють 7 науково-педагогічних працівників, серед них: 1 доктор наук, 4 кандидати наук, 2 викладача.


  НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

  Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – допоміжна кафедра, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність, забезпечує викладання дисциплін циклу загальної підготовки за напрямом 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 222 – «Медицина».

  Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні освітньої, наукової, методичної і виховної роботи із підготовки іноземних громадян, проведення наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їхньої наукової, педагогічної та професійної кваліфікації.

  Освітню діяльність кафедра реалізує шляхом інтеграції навчання і практики, ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із урахуванням можливостей новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.


  ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

   Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

   Медична психологія

   Історія медицини

   Охорона праці в галузі

   Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

   Курс за вибором (Психологія спілкування, Економіка охорони здоров'я, Медична юриспруденція)

   Філософія

   Історія України та української культури

   Іноземна мова

   Латинська мова та медична термінологія

   Фізичне виховання

   Психологія спілкування

  Чому ми навчаемо?

  Навчальні дисципліни:

  - Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  - Медична психологія

  - Історія медицини
  - Охорона праці в галузі

  - Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
  - Курс за вибором (Психологія спілкування, Економіка охорони здопров'я, Медична юриспруденція)

  - Філософія
  - Історія України та української культури
  - Іноземна мова
  - Латинська мова та медична термінологія  - Фізичне виховння
  - Психологія спілкування


  Медичний факультет

  Склад кафедри:

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.


  Профіль у Google Академії

  Researcher ID: AAI-1191-2019

  ORCID 0000-0003-4382-8839

  E-mail: m.aleksieieva@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Алексєєва Марія Ігорівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1997-2002 рр. - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, диплом за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови та літератури, французької мови, перекладач, м. Харків, Україна, диплом ХА № 19750985.

  2002-2006 рр. – аспірантура Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення». Кандидат педагогічних наук. Диплом ДК № 058193 від 26.05.2010 р. Спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка.

  Атестат доцента 12ДЦ № 038924 від 16.05.2014 р.

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Іноземна мова»;
 • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 • Наукові інтереси: методи викладання іноземних мов, інтерактивні методи навчання, використання проектної діяльності в навчальному процесі, міжкультурна комунікація, соціалізація студентів у іншомовному середовище.

  Стажування:

  16.09.2013 по 16.10.2013 р. пройшла підвищення кваліфікації викладачів при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна  у центрі післядипломної освіти, стажувалась на кафедрі кафедрі східних мов та міжкультурної комунікації (свідоцтво № 439, наказ №2401-3/468 від 13.09.2013 р.)

  06.05.2019 - 11.05.2019 Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія). Інноваційні методи та технології в навчальному процесі у контексті глобалізації миру.

  Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія), з 6.09.21 – по 11.09.2021 (180 годин ). Інтерактивні та адаптивні методі навчання, глобальні тренди та інноваційні практики у вищих навчальних закладах: Європейський досвід. Сертифікат №377/11.09.2021

  International internship “SOFT SKILLS DEVELOPMENT IN TEACHING PROFESSIONAL TRAINING” organized by Foundation “IIASC” and West Finland College, Huittinen 01.10. to 12.11.2021 in Antaliya, Turkey. Certificate «Soft skills development in teaching professional training» organized by Foundation «IIASC» and West Finland College, Huittinen From 01.10 to 12.11.2021 180 годин ( 6 ECTS credits)


  Профіль у Google Академії

  Researcher ID: AAI-1191-2019

  ORCID 0000-0003-4382-8839

  E-mail: m.aleksieieva@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. проректора, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.


  e-mail: davydovazhanna@khimu.edu.ua

  Google Scholar


  ➥ Детальна інформація

  Давидова Жанна Вадимівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. проректора, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1994–1999 рр. – Харківський державний університет. Спеціальність «Мова та література», кваліфікація перекладача-референта, викладач англійської та німецької мови;

  2009–2012 рр. – аспірантура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

  Захищені дисертації

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови формування духовно-цінннісних орієнтацій студентської молоді», із спеціальності – теорія і методика виховання, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Диплом кандидата наук ДК № 015531 виданий 04.07.2013 за спеціальністю: Теорія і методика виховання. Атестат доцента 12ДЦ № 047026 виданий 25.02.2016

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Філософія»;
 • «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
 • Стажування:
  з 15.04.2019 по 17.05.2019 пройшла підвищення кваліфікації викладачів при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна  у центрі післядипломної освіти. Свідоцтво ХНУ ім. В.Н. Каразіна центр післядипломної освіти стажування на кафедрі валеології (120 годин).


  e-mail: davydovazhanna@khimu.edu.ua


  кандидат фізичного вихання, доцент, декан


  E-mail: v.kudelko@khimu.edu.ua

  Профіль у Google Академії


  ➥ Детальна інформація

  Куделко Вікторія Едуардівна

  кандидат фізичного вихання, доцент, декан

  Alma mater:
  Київський державний інститут фізичної культури, - 1986 р., спеціальність – фізична культура і спорт, кваліфікація – тренер-викладач (диплом КВ №789421 від 22.06.1986).

  Українська інженерно-педагогічна академія, - 2018 р., магістр з управління інтелектуальною власністю, (диплом магістра з відзнакою М18 № 121587 від 31.12.2018.).

  Захищені дисертації
  Канд. фіз. вих.,спеціальність -24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, тема дисертації: «Організація та технологія управління фізичною культурою і спортом в системі адміністративно-територіального утворення», диплом ДК №036335 від 12.10.2006 р.

  Doctor of Philosophy, Ph.D. Physical Traininq and Sport Sciences. ДК № 036335.

  Вчене звання: Доцент, атестат №016920, серія 12ДЦ від 19.04.2007 р.

  Наукові інтереси:
  Науковий доробок Куделко В.Е. складає більш ніж 85 наукових та науково-методичних праць, в тому числі, 7 навчально-методичних посібників, 45 статей у фахових виданнях, 12 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах SCOPUS, Index Copernicus та Web of Science.

  За високий професіоналізм, значні наукові здобутки Куделко В.Е. була відзначена Подякою голови Харківської обласної ради (розпорядження від 21.11.2018 №114-н), Почесною грамотою Комітету з Фізичного виховання та спорту (наказ від 23.11.2011 №185), Подякою Харківського інституту фінансів КНТЕУ (наказ від 25.05.2018 № 178), Подякою Міністерства освіти і науки (Наказ МОН від 27.03.2019 № 128-К).


  E-mail: v.kudelko@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціо-економічних дисциплін.


  Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9527-0182

  E-mail: o.oleksenko@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Олексенко Олена Олексіївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціо-економічних дисциплін.

  Alma mater:

  1998-2003 рр. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, диплом за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію: філолог, викладач англійської мови та літератури, німецької та іспанської мов, перекладач англійської та німецької мов; м. Харків, Україна, диплом ХА № 23440537;

  2014-2016 рр. – аспірантура Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

  Захищені дисертації:
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови формування міжкультурної комунікації майбутніх менеджерів ЗЕД», Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка; диплом кандидата наук ДК № 039557 виданий 13.12.2016 за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти». Атестат доцента АД № 003823 виданий 16.12.2019.

  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова».

  Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов, формування міжкультурної компетентності студентів.

  Стажування, підвищення кваліфікації:

 • 6.05.2019 – 11.05.2019 – Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія): Інноваційні методи та технології в навчальному процесі у контексті глобалізації світу, сертифікат № 15/11.05.2019;
 • 29.08.2020 (360 годин навчання) – Coursera: Англійська мова для ефективної ділової комунікації, сертифікат № G34ZA7BCUDQN;
 • 09.2021 (120 годин навчання) – TEFL Professional Institute – Teacher Record: Курс навчання англійської як іноземної, сертифікат № TR1275729963.

 • Профіль у Google Академії

  ORCID ID 0000-0001-9527-0182

  E-mail: o.oleksenko@khimu.edu.ua


  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5724-3279

  E-mail: a.rozumna@khimu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Разумна Алла Григорівна

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

  Alma mater:
  1983-1988 р.р. – Харківський державний університет ім. О. М. Горького (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), диплом за спеціальністю «Психологія», присвоєно кваліфікацію: «Психолог. Викладач», м. Харків, Україна, диплом ПВ №763649.

  Захищені дисертації
  Дисертація «Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся 27 серпня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.
  Диплом кандидата наук ДК №058499 від 26.11.2020 р.
  Атестат доцента АД №071114 від 12.10.2022 р.

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Медична психологія»;
 • «Психологія спілкування».
 • Наукові інтереси:
  «Психолого-педагогічні основи формування професійної ідентичності фахівця у ЗВМО»:

 • Технологія формування професійної ідентичності фахівців у вищій та професійній освіті;
 • Методологічні та методичні основи підготовки педагогічних працівників вищої школи до формування професійної ідентичності фахівців сфери охорони здоров’я;
 • Психолого-педагогічні основи формування аутодидактичної компетентності фахівців сфери охорони здоров’я як чинник їхнього професійного розвитку.

 • Працює над обґрунтуванням науково-методологічної концепції «Інтеграція професійно-компетентнісного та професійно-ідентифікаційного підходів у підготовці фахівців у ЗВМО».

  Стажування:

 • 1. Наукове стажування «Академічна доброчесність» (онлайн), яке проведено Польсько-українською фундацією «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Вищим Семінаріумом Духовним університету UKSW у Варшаві (2021р.)
 • 2. Підвищення кваліфікації в рамках програми багатоетапного навчання Кататимно - імагінативної психотерапії на навчально-практичному семінарі «Основи символдрами (А 1-2). Поглиблене опрацювання основного ступеню символдрами В 1-2) (2018р.).
 • 3. Підвищення кваліфікації в Національному університеті цивільного захисту України (29.01-14.02.2018р.) обсягом 120 год з педагогіки і психології освіти, безпеки життєдіяльності та охорони праці в освіті, нормативно-правового забезпечення у сфері освіти. Свідоцтво АА 085571363/000076-18.
 • Досвід роботи
  Має досвід роботи у сфері підготовки фахівців у ЗВО, фахівців з вищою освітою та підвищення кваліфікації педагогів у ЗВМО.
  Працювала (у системі вищої освіти):

 • асистентом кафедри психології Криворізького педагогічного інституту;
 • практичним психологом психологічної служби та викладачем в Народній Українській академії «Харківський гуманітарний інститут»;
 • викладачем кафедри наукових основ управління та психології Інституту післядипломної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;
 • доцентом кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМАПО.

 • З лютого 2023 р. – доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ПВНЗ «ХММУ».

  Тематика наукових публікацій:

 • Позиційні моделі взаємодії лікаря і пацієнта як складова комунікативної компетентності майбутніх лікарів;
 • Професійна ідентичність як чинник запобігання професійного вигорання лікарів;
 • Професійна складова в структурі ідентичності майбутнього лікаря;
 • Особливості формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я при опануванні природничо-наукових, гуманітарних та клінічних дисциплін;
 • Проспективна ідентичність як феномен особистості, що розвивається;
 • Професійна ідентичність як феномен розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • Рольові позиції викладача у взаємодії із студентами як чинник формування їхньої професійної ідентичності;
 • Рольові позиції викладача у взаємодії із студентами як чинник формування їхньої професійної ідентичності;
 • Управління формуванням нормативної професійної ідентичності майбутніх медиків;
 • Актуалізація екзистенціального аспекту професійної ідентичності як чинник виховання особистості майбутніх лікарів в умовах воєнного стану в Україні;
 • Спрямованість виховання в навчально-виховному процесі ЗВО та ін.
 • Навчально-методичні посібники

 • Загальна психодіагностика;
 • Психологічні процеси суб’єктів навчання в освітньому процесі вищої школи;
 • Діагностика педагогічної майстерності викладача вищої школи;
 • Формування особистості фахівця сфери охорони здоров’я у закладі вищої медичної освіти;
 • Поетапне формування професійної ідентичності студентів у закладах вищої медичної освіти;
 • Методичні рекомендації щодо формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичної галузі у закладах вищої освіти;
 • Навчально-методичне забезпечення науково-дослідної та самостійної роботи слухачів та ін.

 • Загальна кількість публікацій – 67, з них 56 наукового та 11 навчально-методичного характеру. Автор статей, які оприлюднено у вітчизняних фахових виданнях, міжнародних журналах і колективній монографії. Досвід наукової комунікації, здобутий завдяки виступам із доповідями на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5724-3279

  E-mail: a.rozumna@khimu.edu.ua


  викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5093-6216

  E-mail: ov.trotsenko@knmu.edu.ua


  ➥ Детальна інформація

  Троценко Олексій Володимирович

  викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

  Alma mater:
  1994-1999 рр. – Харківський державний університет (нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), диплом за спеціальністю «Історія», присвоєно кваліфікацію: «Історик. Викладач історії та суспільно-політичних дисциплін», м. Харків, Україна, диплом ХА №11560001

  Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія України»;
 • «Культурологія»;
 • «Політологія».
 • Наукові інтереси:

 • Дослідження механізмів підвищення мотивації студентів до навчальної діяльності;
 • Застосування засобів мистецтва та художньої культури у процесі підготовки студентів-медиків;
 • Взаємозв'язок мистецтва з медичною сферою в практичній діяльності лікарів.

 • Працює над удосконаленням механізмів застосування засобів мистецтва в мотиваційній складовій навчальної діяльності студенів-майбутніх лікарів.

  Стажування:

 • 1. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при НФаУ Посвідчення № 8 до диплому № ХА 115600 «Методика викладання у вищій школі» 20.03.2015 р.
 • 2. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при НФаУ Реєстраційний номер № 155 до Свідоцтва про підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» 15.12.2020 р.
 • 3. Отримання Міжнародного освітнього гранту № EG/U/2021/08/12 від International Historical Biographical Institute та участь у ІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників "Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу" (сертифікат № 2068/12 жовтня 2021 року). Присвоєно кваліфікацію: «Міжнародний Керівник Категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач»
 • Досвід роботи
  Має досвід роботи у сфері підготовки фахівців у ЗВО.
  Працює (у системі вищої освіти):
  старшим викладачем кафедри суспільних наук ХНМУ;
  З червня 2022 р. – викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ПВНЗ «ХММУ».

  Тематика наукових публікацій:

 • Особливості організації мотиваційної роботи серед іноземних студентів;
 • Студентське самоврядування як засіб впровадження інноваційних технологій навчання;
 • Медицина і художня культура;
 • Проблема соціалізації студентів-медиків молодших курсів у професійний медичний простір.
 • Навчально-методичні посібники

 • 1. Троценко О.В. Культурологія: навчально-методичний посібник (бакалаврат, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»). Харків: ХНМУ, 2017. – 21 с.
 • 2. Троценко О.В., Ільїн В.Г. Історія та культура України: навчально-методичний посібник (спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»). Харків: ХНМУ, 2017. − 88 с.
 • 3. Троценко О.В., Чернуха О.В. Історія України та української культури: навчально-методичний посібник для студентів бакалаврату (заочна форма навчання) зі спеціальності «Соціальна робота». Харків : ХНМУ, 2018. – 75 с.
 • 4. Троценко О.В., Чернуха О.В. Медицина та художня культура: навчально-методичний посібник для вітчизняних студентів. Харків: ХНМУ, 2018. – 51 с.
 • 5. Робак И.Ю., Демочко А.Л., Троценко А.В. История Украины и украинской культуры: практикум для самост. работы иностр. студентов. Харьков: ХНМУ, 2017. – 44 с.
 • 6. Ilin V. Trotsenko O. Medical subculture: tutorial for English-speaking students. Kharkiv : KhNMU, 2020. – 40 р.
 • 7. Альков В.А., Троценко О.В. Краткий хронологический справочник по курсу «История Украины и украинской культуры» в помощь иностранным студентам (в форме хронологических таблиц) Харьков : ХНМУ, 2020. – 15 с.
 • 8. Троценко О.В. Медична субкультура: навчально-методичний посібник для вітчизняних студентів зі спеціальності «Медицина». Харків : ХНМУ, 2020. – 44 с.

 • Загальна кількість публікацій – 42, з них 29 наукового та 8 навчально-методичного характеру. Досвід наукової комунікації, здобутий завдяки виступам із доповідями на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.


  Профіль у Google Академії

  ORCID 0000-0002-5093-6216

  E-mail: ov.trotsenko@knmu.edu.ua


  Оновлення

  Новини кафедри:

  Вересень, 2022 | Кафедра

  День захисника та захисниць України в ХММУ

  Вшановуємо наших захисників і захисниць!
  14 жовтня 2022 Харківський міжнародний медичний університет долучився до вшанування наших захисників і захисниць. Цей день надав нам можливість разом пережити щирі емоціі, почуття вдячності, жагу до перемоги, схилити голову у мовчанні за нашими загиблими героями, згадати історичні подіі боротьби України за власну свободу протягом багатьох століть. Ми згуртовані - тому непохитні! Разом до перемоги! Все буде Україна!

  We honor our defenders! On October 14, 2022, Kharkiv International Medical University joined the commemoration of our defenders. This day gave us the opportunity to experience together sincere emotions, feelings of gratitude, thirst for victory, to bow our heads in silence for our fallen heroes, to remember the historical events of Ukraine's struggle for its own freedom over many centuries. We are united - that's why we are steadfast! Together to victory! Everything will be Ukraine!

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Вересень, 2022 | Кафедра

  30 вересня відбулось засідання Вченої ради

  30 вересня відбулось засідання Вченої ради з наступним порядком денним: 1. Звіт про роботу Приймальної комісії. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна; 2. Затвердження Плану роботи приймальної комісії на 2022 рік. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна; 3. Затвердження плану роботи відділу міжнародного співробітництва на 2021-2022 н.р.. Доповідач – провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Цвях Софія Олександрівна; 4. Затвердження штатного розпису. Доповідач - головний бухгалтер університету Чегричко Інна Валеріївна. 5. З атвердження Положення про організацію освітнього процесу для навчання осіб з особливими потребами в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет». Доповідач в.о. керівника навчально-методичного відділу Гречана Наталія Сергіївна ; 6. Про затвердження “ Настанови щодо якості згідно вимог ISO 9001 ”. Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна; 7. Про затвердження “ Політики у сфері якості ” . Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна; 8. Поточні питання

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Листопад, 2021 | Кафедра

  6 листопада студенти ХММУ відвідали Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології

  6 листопада студенти ХММУ відвідали Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала та долучилися до надання високоспеціалізованої медичної допомоги - трансплантації нирки 🏥 Операція виконувалсь колективом колективом відділення трансплантації нирки #2 на чолі з В. Л. Лисаченко та почесним гостем - В. П. Закордонцем, завідувачем відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. Трансплантація нирки є з одного боку найліпшим для пацієнта методом замісної ниркової терапії, а з іншого - потребує сумісної праці фахівців трансплантологів, нефрологів, урологів, судинних хірургів та анестезіологів. 🧑🏼‍⚕️ Виконувалсь родинна трансплантація нирки - батько став донором нирки для своєї доньки. Результат операції добрий - негайна функція нирки, тобто пересаджена нирка дала сечу одразу після під'єднання до судин донора. Студенти ХММУ мужньо вистояли тривалу, майже 3,5 години, операцію, отримали цінні знання й досвід з організації та проведення трансплантації нирки

  HTML5 Bootstrap Template by colorlib.com
  Січень, 2022 Кафедра

  Дорогі студенти ! Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента!

  Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента! Студентські роки є найбільш особливим та цікавим етапом формування особистості, світогляду, таланту, переконань та професійних ідеалів. Нехай вони будуть сповнені яскравих вражень і професійних знань. Ви частина нашого університету, ви примножуєте і збагачуєте найкращі традиції медичної освіти. Бажаємо вам здоров’я, успіхів у навчанні, щоб кожен день був сповнений нових прагнень і особистих перемог. Будьте креативними, будьте впевненими в собі, адже все залежить від вас, від вашої віри у те, що ви сьогодні робите! Ректорат ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет.

  Зворотній зв'язок

  Контакти