back
Відділи університету

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Основними завданнями юридичного відділу є:
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів університетом, а також усіма його працівниками під час виконання покладених на них посадових обов’язків.
Юридичний відділ, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує правильне застосування в університеті вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів та інших документів, подає ректору університету пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю закладу вищої освіти;
надає висновки щодо відповідності чинному законодавству проектів актів та інших документів, підготовлених в університеті, організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь в їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів); сприяє дотриманню законності в реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань, надає правову допомогу працівникам університету; організовує проведення заходів щодо попередження, профілактики, виявлення корупційних правопорушень в університеті.Керівник юридичного відділу: Познахірєва Юлія Павлівна
Електронна пошта: jurist@khimu.edu.ua
Контактний телефон:Положення про юридичний відділ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ