back
ПРО ХММУ Ліцензування та АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація


Шановні співробітники!

11 травня з 16.00 до 16.40 в рамках акредитації освітньої програми за
спеціальністю 222 Медицина передбачено відкриту зустріч. Посилання на
зустріч додається в Програмі роботи експертної групи щодо проведення
акредитації, ідентифікатор конференції: 74115022202, пароль: 2021. Прохання
долучатися.

ПРОГРАМА роботи експертної групи в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Медицина» (ID у ЄДЕБО 24164) за справою No 906/АС-21 в період з 11 по 13 травня 2021 року

Акредитація здійснюється згідно «Положення про акредитацію освітніх програм здобувачів вищої освіти», що затверджено Наказом МОН № 977 від 11.07.2019Ліцензія


Звіт INDEPENDENT AGENCY FOR ACCREDITATION AND RATING

Отчет ВЭК перевод


Самооцінювання ОП