back
Відділи університету

Підготовче відділенняОсновними завданнями та функціями відділення є здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України, в основі якої є:
вивчення слухачами української мови та інших навчальних дисциплін згідно з навчальними планами та програмами;
соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація слухачів до умов навчання у ЗВО України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців та осіб без громадянства у новому соціально-культурному середовищі.
Навчання іноземних громадян та осіб без громадянства на підготовчому відділенні здійснюється за наступними напрямками: медико-біологічний, інженерно-технічний, гуманітарний, економічний.
Навчальний процес на підготовчому відділенні складається з навчальних занять, самостійної роботи, контрольних заходів. Слухачі підготовчого відділення мають канікули, передбачені навчальним планом. У групах пізнього заїзду канікули можуть бути скорочені, відповідно до робочого графіку навчального процесу окремої групи.
Для навчання на підготовчому відділенні в Університет приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання, а також які постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту, але не володіють українською мовою, та мають бажання вдосконалити свої мовні знання й навички i за станом здоров'я можуть навчатись у ЗВО та проживати в кліматичних умовах України.
Вступникам візових та безвізових країн для в’їзду в Україну для навчання необхідно отримати запрошення на навчання, яке видається у відділі з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи.
Форма навчання – денна.
Підготовка слухачів здійснюється на основі договорів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до відділу легалізовані в установленому порядку такі документи:
заяву на ім'я ректора Університету;
оригінал і переклад першої сторінки паспорта (прізвище, ім'я) українською мовою, завірений нотаріально в Україні;
оригінал і копію документа про освіту та отримані з навчальних дисциплін оцінки (атестат або диплом), перекладений українською мовою і завірений нотаріально в Україні;
документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в'їзду до України;
6 фотографій розміром 3,5х4,5 см, кольорові, матові;
зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 (один) рік для повернення на батьківщину.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Відділ по роботі з іноземними громадянами.