back
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Багатостороннє міжнародне співробітництво є одним із найважливіших стратегічних напрямів розвитку ХММУ. Основою для реалізації цілей міжнародної діяльності є «Стратегія інтернаціоналізації ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» на 2020-2025 роки», яку розроблено з метою сталого поліпшення якості освіти, закріплення академічної позиції Університету на міжнародному рівні.



ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХММУ


 • Освітні послуги для іноземних здобувачів освіти
 • Участь у міжнародних програмах, форумах, семінарах, симпозіумах
 • Участь у міжнародних стажуваннях
 • Членство у міжнародних професійних об’єднаннях
 • Взаємодія з закордонними організаціями, закладами освіти, посольствами інших країн для організації з питань організації спільної діяльності
 • Організація та проведення міжнародних конференцій, симпозіумів для обміну науковим та академічним досвідом
 • Запрошення іноземних викладачів для проведення циклів занять з підготовки у певному напрямі
 • Організація закордонних відряджень з метою підвищення кваліфікації викладачів, здобувачів освіти, співробітників Університету


 • Данні Про Стажування За Кордоном




  Дані Про Членство Співробітників ХММУ у Міжнародних Наукових й Професійних Об’Єднаннях




  Дані Про Участь у Зарубіжних Форумах




  Стратегія інтернаціоналізації на 2020-2025 роки




  Положення Про Порядок Реалізації Права На Академічну Мобільність




  Положення Про Відділ Міжнародного Співробітництва