back
Якість освіти


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Положення Про Систему Качества ХММУ

ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ
ОСВІТИ (ESG 2015)

Функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти базується на засадах Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» і відповідає основним цілям та завданням, визначеним Статутом та Стратегією розвитку Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» (ПВНЗ «ХММУ»).

ПВНЗ «ХММУ» є активним представником серед медичних закладів вищої освіти України, що передбачає розвиток освітньої діяльності, активне міжнародне співробітництво, генерацію та трансфер знань у медицину, сектор медичних послуг, реалізацію соціальної місії через культуру, соціально значущі проекти, що зазначено у базових нормативних документах закладу.

При цьому організація освітнього процесу ПВНЗ «ХММУ» передбачає:

 • реалізацію академічної функції освіти, яка спрямована на розвиток та удосконалення особистості, самостійно оволодівати новими знаннями, бути професійно – мобільними та компетентними;
 • пріоритет фундаментальної змістовної сутності освітнього процесу;
 • спрямованість на підготовку магістрів за спеціальністю 222 «Медицина» та надання універсальних і фахових знань;
 • забезпечення комплексності підготовки студентів.

 • Також система забезпечення якості освіти ПВНЗ «ХММУ» націлена на діяльність відповідно до процедур та критеріїв щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), які зазначені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в ЄПВО» та інших документах Європейської Асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA), Європейської асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE) та Європейської академії викладачів сімейної медицини (EURACT).

  Відповідаючи сучасним європейським практикам внутрішня система забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» базується на принципах публічності, академічної доброчесності, гнучкості та конкурентоспроможності.

  Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті направлена на постійне поліпшення рівня освітньої діяльності в цілому та реалізується шляхом здійснення відповідних заходів і широкого спектру внутрішніх процедур на всіх рівнях, які відповідають стандартам ESG, в першу чергу розділам 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10:
 • процес розроблення та затвердження освітніх програм;
 • періодичне оцінювання та підвищення кваліфікації педагогічного, наукового та науково – педагогічного персоналу;
 • забезпечення необхідними ресурсами для функціонування освітньої діяльності;
 • застосування інформаційного менеджменту для більш ефективного управління освітнім процесом;
 • наявність інформації діяльності ПВНЗ «ХММУ»;
 • здійснення поточного моніторингу та періодичного перегляду програм;
 • відповідність вимог внутрішнього забезпечення якості ПВНЗ «ХММУ» вимогам зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.

 • Забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ПВНЗ «ХММУ» є постійним процесом, який вдосконалюється.

  Згідно чинного законодавства та нормативно – правовим базам, процес функціонування та ефективної діяльності внутрішньої системи забезпечення якості постійно вивчається та оцінюється відповідними органами.