back
ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Правила прийому на 2024 рік


"Інформація щодо Акредитації та ліцензії"В Університеті впроваджується система менеджменту якості на вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Qualitу management systems Requiremets». ПВНЗ «ХММУ» пройшов сертифікацію та на початку жовтня 2021 року отримав міжнародний сертифікат якості, який зареєстрований в реєстрі System of international certification (SIC).

Система менеджменту якості ПВНЗ «ХММУ» спрямована на реалізацію принципів управління якістю з метою підвищення рівня якості надання всіх видів освітніх послуг шляхом удосконалення управлінських, основних та допоміжних процесів. Система розроблена відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність закладів освіти, документально оформлена, впроваджена, постійно підтримується та поліпшується.

В процесі впровадження системи менеджменту якості, Університет постійно виконує вимоги ISO 9001:2015, а саме: визначено процеси, необхідні для системи менеджменту якості, їх послідовність і взаємодія; визначено критерії та методи, необхідні для забезпечування результативності функціонування та контролювання процесів; забезпечена наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримання та функціонування процесів; здійснюється моніторинг і аналіз виконання процесів; проводяться заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і забезпечення поліпшення процесів.

Використовуючи методологію загального управління якістю (Total Quality Management), в ПВНЗ «ХММУ» передбачається участь усього колективу Університету у створенні освітніх послуг високої якості на всіх етапах її життєвого циклу. Ефективне управління якістю ґрунтується на вивченні та задоволенні потреб та очікувань споживачів, постійному вдосконаленні освітніх послуг і процесів, з яких складається діяльність Університету, яка спрямована на побудову власної унікальної системи менеджменту якості на основі стандартів ISO 9000.

24 грудня 2020 Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» отримав Сертифікат про Міжнародну Інституціональну Акредитацію. Згідно з рішенням Акредитаційної Ради Незалежної Агенції Акредитації та Рейтингу (НААР) Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» відповідає необхідним вимогам для акредитації.

НААР визнається Світовою Федерацією Медичної Освіти (WFME), зареєстрована у Європейському Реєстрі Гарантії Якості Вищої Освіти (EQAR) та є членом Європейської Асоціації Гарантії Якості Вищої Освіти (ENQA). Міжнародна акредитація НААР надає студентам можливість визнання диплому ПВНЗ «ХММУ» за кордоном для продовження навчання та працевлаштування.

Ліцензія


Фактична кількість осіб, які навчаються в університеті, за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти


Акредитація 2021 - 2022:
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК Галузевої Експертної Ради Щодо Можливості Акредитації Освітньої Програми


ЗВІТ Про Результати Акредитаційної Експертизи Освітньої Програми


ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «222 Медицина» за другим рівнем вищої освіти освітньої програми «Медицина» (ID у ЄДЕБО 24164) за справою No0066АС-22 у ПВНЗ Харківський міжнародний медичний університеті з використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 22.02.2022 по 24.02.2022 рр.Самооцінювання ОПАкредитація 2020 - 2021:


РІШЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮПРОГРАМА роботи експертної групи в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Медицина» (ID у ЄДЕБО 24164) за справою No 906/АС-21 в період з 11 по 13 травня 2021 рокуАкредитація здійснюється згідно «Положення про акредитацію освітніх програм здобувачів вищої освіти», що затверджено Наказом МОН № 977 від 11.07.2019
Звіт INDEPENDENT AGENCY FOR ACCREDITATION AND RATING

Отчет ВЭК перевод


Самооцінювання ОПКАЛЕНДАР ВСТУПНИКА 2024 РОКУ
Прийом на навчання до університету для підготовки фахівців відповідних рівнів вищої освіти проводиться згідно Правил прийому до Харківського міжнародного медичного університету, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

Положення Про Приймальну Комісію На 2024 Рік


Відомості про Приймальну комісію ПВНЗ "ХММУ"

Склад Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ»


Відомості Про Приймальну Комісію

Відомості про Приймальну комісію ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»

Приймальна комісія ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276, Статуту ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» (ПВНЗ «ХММУ»), Положення про Приймальну комісію ПВНЗ «ХММУ» та інших нормативно-правових документів.

Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ПВНЗ «ХММУ», який є головою комісії та який відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ПВНЗ «ХММУ»).

СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПВНЗ «ХММУ»:

 • голова Приймальної комісії;
 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії;
 • представники органів студентського самоврядування, відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону України «Про вищу освіту».
 • ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування при вступі на навчання до ПВНЗ "ХММУ"


  ПОЛОЖЕННЯ про вступне випробування у формі співбесіди


  ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ВСТУПНИКА


  ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи Апеляційної комісії
  Програми вступних випробувань / Programs of entrance tests


  Programs of entrance tests 2024


  ENTRY PROGRAM IN ENGLISH


  ENTRY PROGRAM IN BIOLOGY


  ENTRY PROGRAM IN MEDICAL BIOLOGY  Програми співбесід та порядки оцінювання за результатами співбесід 2024


  ПРОГРАМИ СПІВБЕСІД З ПРЕДМЕТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПЗСО ТА НРК5 У 2024 РОЦІ  ПОРЯДКИ ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІД У 2024 РОЦІ


  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з української мови

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з математики

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з історії України

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з біології

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з хімії

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з фізики

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з англійської мови

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з географії

  Порядок оцінювання за результатами співбесіди з української літератури  ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗА ТЕСТОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 2024
  Критерії оцінювання мотиваційних листів  РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ З КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДО ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НА ОСНОВІ ПЗСО ТА НРК5 У 2024 РОЦІ


  РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДО ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НА ОСНОВІ НРК6 У 2024 РОЦІ


  РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У ФОРМІ ФАХОВОГО ІСПИТУ ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ ДО ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НА ОСНОВІ НРК6 У 2024 РОЦІ


  Результати вступного випробування у формі співбесіди

  Результати вступного випробування у формі співбесіди


  Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст» на 2-й курс Спеціальність 222 Медицина


  Вступ на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (додатковий набір) на 1-й та 2-й курс Спеціальність 222 Медицина


  Контакти Приймальної комісії ХММУ

  Графік роботи:


  Щоденно 09:00 - 17:00
  перерва 13:00 - 14:00
  субота вихідний
  неділя вихідний
  E-mail vstup@khimu.edu.ua
  Адреса вул. Молочна, 38, Харків, Харківська область
  Тел. +38 (057) 766-36-46
  Моб:
  +38 (050) 200-18-15
  +38 (067) 200-18-15
  Telegram

  https://t.me/admissionKhIMU

  Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи
  Тел. +38 (057) 766-36-45