back
ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ Відомості про приймальну комісію

Відомості про Приймальну комісію ПВНЗ "ХММУ"

Склад Приймальної комісії ПВНЗ «ХММУ»


Відомості Про Приймальну Комісію

Відомості про Приймальну комісію ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»

Приймальна комісія ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для проведення прийому на навчання вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 15 березня 2023 року № 276, Статуту ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» (ПВНЗ «ХММУ»), Положення про Приймальну комісію ПВНЗ «ХММУ» та інших нормативно-правових документів.

Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора ПВНЗ «ХММУ», який є головою комісії та який відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Виконання функцій голови Приймальної комісії, у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тощо), здійснює особа, на яку в установленому порядку покладено виконання його посадових обов’язків (обов’язків ректора ПВНЗ «ХММУ»).

СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПВНЗ «ХММУ»:

  • голова Приймальної комісії;
  • заступник голови Приймальної комісії;
  • відповідальний секретар Приймальної комісії;
  • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
  • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;
  • члени Приймальної комісії;
  • представники органів студентського самоврядування, відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону України «Про вищу освіту».