back
Навчально-тренінговий центр ПВНЗ "ХММУ"

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Курси з підготовки до "Крок-М"


КУРСИ для тих, хто мріє стати лікарем! 👩🏼‍⚕️
Бажаєте навчатися у престижному приватному вищому навчальному закладі
«Харківський міжнародний медичний університет»? 🏢 Найвищі бали з ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок-М» є гарантією забезпечення конкурентної переваги та
подолання конкурсу при вступі до університету.
📍 НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
запрошує здобувачів освіти зі спеціальності 223 Медсестринство на навчання з
підготовки до складання іспиту «Крок-М» (Сестринська справа, Лікувальна справа).
У 2022 році результати іспиту є основою для зарахування на конкурсній основі на
2 курс до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
🟡 Слухачами курсів можуть стати здобувачі ступеня фаховий молодший
бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності
223 Медсестринство.
🕒 Програма навчання розрахована на 102 години.
Зміст підготовки до іспиту Крок-М. Сестринська справа:
▶️ Основи медсестринства
▶️ Терапевтичний профіль
▶️ Хірургічний профіль
▶️ Медсестринство в педіатрії
▶️ Медсестринство в акушерстві та гінекології
▶️ Невідкладні стани
Зміст підготовки до іспиту Крок-М. Лікувальна справа:
▶️ Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
▶️ Терапевтичний профіль
▶️ Хірургічний профіль
▶️ Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики
▶️ Акушерство і гінекологія
▶️ Невідкладні стани
✅ Підготовка здійснюється на високому якісному рівні з залученням кадрового та
матеріально-технічного потенціалу університету. Використовуються сучасні
педагогічні підходи, інноваційне програмне забезпечення, у тому числі віртуальної
реальності та симуляційних технологій.
🟡 Слухачі забезпечуються навчально-методичними матеріалами для
самопідготовки та самоконтролю.
✅ Для слухачів, які проживають поза межами м.Харків, передбачено
дистанційне навчання з використанням сервісу Google Meet із гарантією високої
якості зв’язку.
⚠️ Залежно від епідеміологічної ситуації та потреб слухачів заняття
проводитимуться в очній, змішаній або дистанційній формі по суботах з 9.00 до
15.00
✔️ При реєстації до 1 лютого діє знижка 30%! 😍
📎 Адреса Навчально-тренінгового центру ПВНЗ «Харківський міжнародний
медичний університет»:
М.Харків, вул. Молочна 38, каб. 609
Тел. 38(050) 200-18-15;
38(067) 200-18-15
Для реєстрації переходьте за

Основні напрями діяльності:
1. Мовна підготовка:

 • а. Підготовка до міжнародного іспиту FCE з англійської мови;
 • б. Формування іншомовної комунікативної компетенції з іноземних мов (англйська, німецька, французська);
 • в. Удосконалення професійної іноземної мови медичного спрямування (англійська, німецька, французська);
 • г. Українська мова як іноземна.


  2. Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

  - ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дортимання принципів доказової медицини в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»

  - ПОЛОЖЕННЯ про методологію оцінювання знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих на заходах з безперервного професійного розвитку в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»

  - ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»


  Заходи безперервного професійного розвитку для фахівців у сфері охорони здоров’я: тематичні школи, семінари, науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, з’їзди, симуляційні тренінги, майстер- класи, курси з оволодіння практичними навичками, цикли тематичного удосконалення.


  3. Курси підвищення кваліфікації з актуальних психолого-педагогічних проблем для науково-педагогічних та педагогічних працівників.


  4. Підготовка до складання іспитів для вступу до ПВНЗ «ХММУ» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з дисциплін:

 • Медична хімія
 • Анатомія людини


  5. Підготовка до складання ЗНО з дисциплін:

 • українська мова
 • математика
 • біологія
 • хімія
 • іноземна мова


  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Запрошує на навчання з підготовки до складання іспитів для вступу до ПВНЗ «ХММУ» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» з дисциплін:

 • Медична хімія
 • Анатомія людини

  Програма навчання складається з 15 занять з кожної дисципліни для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності при проходженні випробувань для вступу до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».

  Заняття з Медичної хімії поєднують теоретичну та практичну підготовку з залученням науково-дослідницьких методів, сучасного програмного забезпечення.

  Підготовка з Анатомії людини включає практичні заняття з демонструванням натуральних анатомічних препаратів, робота з віртуальним Анатомічним столом, застосування інноваційного програмного забезпечення віртуальної реальності, заняття на базі Анатомічного музею.

  Кожному слухачеві надається курс онлайн лекцій-візуалізацій з зазначених дисциплін. В залежності від епідеміологічної ситуації та потреб слухачів заняття проводитимуться в очному, змішаному або дистанційному форматі.

  Під час навчального процесу слухачам надається додатковий лекційний матеріал, завдання для самостійної роботи та усе необхідне навчально-методичне забезпечення з використанням інноваційних технологій.

  Заняття проводитимуться:
 • у суботу з 9.00 до 12.00 або з 12.00 до 16.00
 • по буднях з 17.00 до 20.00

  у відповідності з потребами слухачів.

  Слухачами курсів можуть стати здобувачі освіти та випускники медичних коледжів.

  Зарахування до складу слухачів здійснюється на підставі укладеного договору про надання освітньої послуги та оплати за курс навчання.


  Адреса Навчально-тренінгового центру ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»:
 • М.Харків, вул. Молочна 38, каб. 609
 • Тел. 38(050) 200-18-15; 38(067) 200-18-15
 • E-mail: vstup@khimu.edu.ua

  Для реєстрації переходьте за посиланням  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Запрошує фахівців у сфері охорони здоров’я взяти участь у заходах безперервного професійного розвитку: тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, циклах тематичного удосконалення.

  По закінченню кожен з слухачів отримує сертифікат за встановленую формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016) з вказанням кількості балів безперервного навчання.


  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Запрошує науково-педагогічних та педагогічних працівників взяти участь у заходах з підвищення кваліфікації з актуальних психолого- педагогічних проблем.


  По закінченню кожен з учасників отримує сертифікат за встановленую формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016) з вказанням академічних годин та навчальних кредитів.