back
Навчально-тренінговий центр ПВНЗ "ХММУ"

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Наказ про припинення надання платних послуг навчально-тренінгового центра на період дії воєнного стану в Україні


-> Реєстрація на курси з підготовки до "КРОК-М"Курси з підготовки до "Крок-М"КУРСИ для тих, хто мріє стати лікарем! 👩🏼‍⚕️
Бажаєте навчатися у престижному приватному вищому навчальному закладі
«Харківський міжнародний медичний університет»? 🏢 Найвищі бали з ліцензійного
інтегрованого іспиту «Крок-М» є гарантією забезпечення конкурентної переваги та
подолання конкурсу при вступі до університету.
📍 НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
запрошує здобувачів освіти зі спеціальності 223 Медсестринство на навчання з
підготовки до складання іспиту «Крок-М» (Сестринська справа, Лікувальна справа).
У 2022 році результати іспиту є основою для зарахування на конкурсній основі на
2 курс до ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
🟡 Слухачами курсів можуть стати здобувачі ступеня фаховий молодший
бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності
223 Медсестринство.
🕒 Програма навчання розрахована на 102 години.
Зміст підготовки до іспиту Крок-М. Сестринська справа:
▶️ Основи медсестринства
▶️ Терапевтичний профіль
▶️ Хірургічний профіль
▶️ Медсестринство в педіатрії
▶️ Медсестринство в акушерстві та гінекології
▶️ Невідкладні стани
Зміст підготовки до іспиту Крок-М. Лікувальна справа:
▶️ Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
▶️ Терапевтичний профіль
▶️ Хірургічний профіль
▶️ Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики
▶️ Акушерство і гінекологія
▶️ Невідкладні стани
✅ Підготовка здійснюється на високому якісному рівні з залученням кадрового та
матеріально-технічного потенціалу університету. Використовуються сучасні
педагогічні підходи, інноваційне програмне забезпечення, у тому числі віртуальної
реальності та симуляційних технологій.
🟡 Слухачі забезпечуються навчально-методичними матеріалами для
самопідготовки та самоконтролю.
✅ Для слухачів, які проживають поза межами м.Харків, передбачено
дистанційне навчання з використанням сервісу Google Meet із гарантією високої
якості зв’язку.
⚠️ Залежно від епідеміологічної ситуації та потреб слухачів заняття
проводитимуться в очній, змішаній або дистанційній формі по суботах з 9.00 до
15.00
✔️ При реєстації до 1 лютого діє знижка 30%! 😍
📎 Адреса Навчально-тренінгового центру ПВНЗ «Харківський міжнародний
медичний університет»:
М.Харків, вул. Молочна 38, каб. 609
Тел. 38(050) 200-18-15;
38(067) 200-18-15
Для реєстрації переходьте за

Основні напрями діяльності:
1. Мовна підготовка:

 • а. Підготовка до міжнародного іспиту FCE з англійської мови;
 • б. Формування іншомовної комунікативної компетенції з іноземних мов (англйська, німецька, французська);
 • в. Удосконалення професійної іноземної мови медичного спрямування (англійська, німецька, французська);
 • г. Українська мова як іноземна.


  2. Безперервний професійний розвиток медичних та фармацевтичних працівників

  - ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дортимання принципів доказової медицини в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»

  - ПОЛОЖЕННЯ про методологію оцінювання знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих на заходах з безперервного професійного розвитку в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»

  - ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»


  Заходи безперервного професійного розвитку для фахівців у сфері охорони здоров’я: тематичні школи, семінари, науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми, з’їзди, симуляційні тренінги, майстер- класи, курси з оволодіння практичними навичками, цикли тематичного удосконалення.


  3. Курси підвищення кваліфікації з актуальних психолого-педагогічних проблем для науково-педагогічних та педагогічних працівників.


  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Запрошує фахівців у сфері охорони здоров’я взяти участь у заходах безперервного професійного розвитку: тематичних школах, семінарах, науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, з’їздах, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, циклах тематичного удосконалення.

  По закінченню кожен з слухачів отримує сертифікат за встановленую формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016) з вказанням кількості балів безперервного навчання.


  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР
  ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

  Запрошує науково-педагогічних та педагогічних працівників взяти участь у заходах з підвищення кваліфікації з актуальних психолого- педагогічних проблем.


  По закінченню кожен з учасників отримує сертифікат за встановленую формою (Наказ КМУ №34 від 19.01.2016) з вказанням академічних годин та навчальних кредитів.