back
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ гуртожиток

Студентський гуртожиток ХММУ призначений для тимчасового проживання та розміщення іноземних, іногородніх студентів, інтернів, аспірантів на період навчання. Студентський гуртожиток університету керується у своїй діяльності житловим законодавством України, законодавством в області освіти, статутом та внутрішніми актами університету.

Іноземні студенти розміщуються у студентському гуртожитку на загальних засадах та на рівних умовах із українськими студентами. Проживання у студентському гуртожитку сторонніх осіб, розміщення інших організацій та установ суворо заборонено.


Поселення студентів у гуртожитках та встановлення розміру плати за проживання здійснюється згідно Договору про співробітництво з ХНМУ.
Гуртожиток №4 – вул. Целиноградська, 54
Гуртожиток №5 – вул. Целиноградська, 50-а


Права та обов’язки студентів, що проживають у студентському гуртожитку:
 • Проживати у наданій кімнаті, дотримуючись правил внутрішнього розпорядку
 • Користуватись приміщеннями навчального та культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку
 • Заселятись в гуртожиток із дозволу адміністрації університету
 • Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та пожарної безпеки, наказів та розпоряджень Університету, коменданта гуртожитку; дотримуватись діючих санітарних правил та гігієнічних нормативів, виконувати противо епідемічні заходи
 • Не допускати викидання сміття або інших предметів у необладнані та не встановлені для цього місця
 • Не порушувати вимог пожежної безпеки, встановлені стандартами, нормами і правилами
 • Не порушувати суспільний порядок, не допускати явної неповаги до спільноти із нецензурною лексикою у суспільних місцях, знищення або пошкодження чужого майна
 • Обережно і дбайливо користуватись майном гуртожитку, не допускати пошкодження будівлі, приміщень, обладнання, меблів, інвентарю
 • Економно використовувати електроенергію, газ та воду. Підтримувати чистоту в житлових приміщеннях
 • Своєчасно вносити оплату в установлених розмірах за проживання
 • Дотримуватись пропускної системи
 • Використовувати місце проживання виключно для особистого проживання
 • Не зберігати у гуртожитку і не вживати алкогольні та слабоалкогольні напої
 • У випадку відрахування з університету звільнити виділене приміщення, та надати меблі та інвентар протягом 2 днів (для іноземних студентів – протягом 14 днів) з дня випуску наказу про відрахування.