back
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ гуртожиток

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГУРТОЖИТКУ

Для вступників ПВНЗ «ХММУ», які потребують поселення у гуртожиток під
час вступу, надаються місця в студентських гуртожитках Харківського
національного медичного університету (за укладеним між ПВНЗ «ХММУ» та
ХНМУ договором про співпрацю). Поселення вступників та студентів до
гуртожитку проводиться відповідно до Положення про студентський
гуртожиток Харківського національного медичного університету,
затвердженого ректором, реєстраційний № 21-1 від 26.12.2008р.
Максимальна кількість місць для поселення згідно договору становить 250.

Студентський гуртожиток ХММУ призначений для тимчасового проживання та розміщення іноземних, іногородніх студентів, інтернів, аспірантів на період навчання. Студентський гуртожиток університету керується у своїй діяльності житловим законодавством України, законодавством в області освіти, статутом та внутрішніми актами університету.

Іноземні студенти розміщуються у студентському гуртожитку на загальних засадах та на рівних умовах із українськими студентами. Проживання у студентському гуртожитку сторонніх осіб, розміщення інших організацій та установ суворо заборонено.


Поселення студентів у гуртожитках та встановлення розміру плати за проживання здійснюється згідно Договору про співробітництво з ХНМУ.
Гуртожиток №4 – вул. Целиноградська, 54
Гуртожиток №5 – вул. Целиноградська, 50-а


Права та обов’язки студентів, що проживають у студентському гуртожитку:
 • Проживати у наданій кімнаті, дотримуючись правил внутрішнього розпорядку
 • Користуватись приміщеннями навчального та культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку
 • Заселятись в гуртожиток із дозволу адміністрації університету
 • Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та пожарної безпеки, наказів та розпоряджень Університету, коменданта гуртожитку; дотримуватись діючих санітарних правил та гігієнічних нормативів, виконувати противо епідемічні заходи
 • Не допускати викидання сміття або інших предметів у необладнані та не встановлені для цього місця
 • Не порушувати вимог пожежної безпеки, встановлені стандартами, нормами і правилами
 • Не порушувати суспільний порядок, не допускати явної неповаги до спільноти із нецензурною лексикою у суспільних місцях, знищення або пошкодження чужого майна
 • Обережно і дбайливо користуватись майном гуртожитку, не допускати пошкодження будівлі, приміщень, обладнання, меблів, інвентарю
 • Економно використовувати електроенергію, газ та воду. Підтримувати чистоту в житлових приміщеннях
 • Своєчасно вносити оплату в установлених розмірах за проживання
 • Дотримуватись пропускної системи
 • Використовувати місце проживання виключно для особистого проживання
 • Не зберігати у гуртожитку і не вживати алкогольні та слабоалкогольні напої
 • У випадку відрахування з університету звільнити виділене приміщення, та надати меблі та інвентар протягом 2 днів (для іноземних студентів – протягом 14 днів) з дня випуску наказу про відрахування.