back
події

ВІЛ-інфекція досі залишається невиліковною інфекційною хворобою, яка уражує імунну систему та прогресує. СНІД (синдром набутого імунодефіциту) це остання стадія, яка супроводжується значною кількістю хвороб, які розвиваються внаслідок порушень імунної системи. Тому дуже важливо знати шляхи поширення та наслідки, до яких може призвести зараження.

Студенти: Решетова Ірина, 211-У; Черкашин Олександр, 212-У і Ващенко Катерина, 221-У, приготували плакати, які висвітлюють ці актуальні питання.Добрий день! Мене звати Олександра, я комунікаційна менеджерка Центру тестування. Ми дуже хочемо зробити комунікацію зі студентами ефективнішою та зручнішою. Прошу вашого сприяння у поширенні анкети між здобувачами вашого закладу, які будуть складати іспити ЄДКІ (КРОК 1, КРОК 2 та АМПС). Якщо представники самоврядування мають пропозиції/зауваження поза анкетою, буду дуже вдячна, якщо напишете їх.

Дякую!

Орієнтовний час заповнення: 2 хвилини:

На кафедрі професійно-орієнтованих дисциплін 27.09.23 вийшло із печаті довідково-методичне видання «Синдромна діагностика та лікування в педіатричній практиці / Під редакцією Цодікової О.А. Довідник лікаря «Дільничний педіатр» - К.: ТОВ «Доктор-Медіа-Груп», 2023. - 168 с. Серед авторів 2 співробітника кафедри ПОД – проф. Цодікова О.А. та Гарбар К.Б.

Це п’яте видання довідника, більше перероблене та доповнене, порівняно з першим, яке вийшло у 2013 р.

У цьому виданні «Синдромна діагностика та лікування в педіатричній практиці» серії довідкової літератури «Бібліотека «Здоров'я України» висвітлені найважливіші розділи роботи лікаря з надання медичної допомоги дітям – профілактичний (представлені принципи динамічного спостереження за здоровими дітьми для запобігання порушенням харчування і фізичного розвитку, а також імунопрофілактики інфекційних захворювань) та лікувальний (перераховані синдроми і стани, які найчастіше зустрічаються, викладені алгоритми надання невідкладної допомоги).

Даний посібник розроблений з позицій наукової дисципліни – семіології, яка вивчає діагностичне значення симптомів захворювань. Найпоширенішою у клінічній практиці є методологія диференціальної діагностики, побудована на пошуку відмінностей між даним випадком та усіма можливими випадками, з виключенням припущень, які не витримали цю перевірку. Саме за допомогою підбору найпоказовішого, провідного симптому, а потім і виявлення відмінностей та протиріч, фахівець може провести клінічне розпізнавання хвороби.

Зазначене керівництво має бути корисним для студентів 3-6 курсів медичного університету, інтернів та для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини.


Викладач кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін – учасник Європейської Конференції Візуального Сприйняття (European Conference on Visual Perception, ECVP 2023)

ECVP 2023 khimu

Доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін В’язовська Ольга Василівна взяла участь у Європейській конференції з візуального сприйняття, яка проводилась з 27 по 31 серпня 2023 року у місті Пафос (Кіпр). ECVP 2023 організували Університет Кіпру та Кіпрський міжнародний інститут менеджменту.

Конференція була присвячена дослідженням візуального сприйняття та пов’язаними з ним галузями, такими як: мультисенсорна обробка стимулів, увага, прийняття рішень, навчання, когнітивні механізми обробки зорової інформації, клінічні аспекти візуального сприйняття, тощо. Мета зустрічі – презентація та обговорення нових розробок для кращого розуміння людського, тваринного та машинного зору.

ECVP — це щорічна міжнародна конференція, на якої представляються та обговорюються нові розробки психології, нейронауки та когнітивних наук, пов’язані із науковими дослідженням зорового сприйняття.

З 1978 року ECVP щорічно збирає близько 700-900 дослідників з Європи, Північної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що робить її однією з найбільших міжнародних конференцій у цій галузі.


Європейська конференція з візуального сприйняття (ECVP) 2023
Програма конференції18 травня 2023 року студентка гр 211-у Єлизавета Нечаєва взяла участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук», що проходила на базі Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського, секція «Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі фундаментальних наук». Було представлено результати наукового пошуку «Дослідження ролі генетичних чинників у виникненні орфанних захворювань».

Дослідження порушило важливість проблеми, але не вичерпало всі питання, які виникають при її вивченні. Наголошено, що розуміння майбутніми лікарями та практикуючими лікарями різних спеціальностей особливостей і лікувально-діагностичних аспектів орфанних захворювань, дозволить своєчасно їх діагностувати, ефективно лікувати, якісно профілактувати. Особливої актуальності ці питання набувають під час війни на теренах нашої країни, оскільки воєнні дії спонукали до переміщення значних верств населення, у тому числі пацієнтів із орфанними захворюваннями та їх родин. Внаслідок порушення логістичних зв’язків, постала проблема своєчасного отримання ними життєво необхідних ліків, продуктів, медичної, соціальної і психологічної допомоги.

Подальші зусилля будуть спрямовані на вивчення причин виникнення мутацій, пропагування методів запобігання виникненню рідкісних (орфанних) захворювань у дітей.
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» рекомендує взяти участь освітянам (науково-педагогічним та педагогічним працівникам) в анонімному опитуванні щодо використання цифрових інструментів у закладах освіти в умовах дистанційного навчання.
Участь є добровільною.

Анкету «Використання цифрових інструментів у закладах освіти в умовах дистанційного навчання» потрібно заповнити до 20.05.2023 р

за покликаннями:
для науково-педагогічних працівників

для педагогічних працівників


Сьогодні, 26 квітня, 37 років тому сталася жахлива техногенна катастрофа на ЧАЕС. Пам'ятаємо і шануємо кожного, хто загинув, хто рятував світ від ядерної трагедії.

Студентки 1-го курсу ПВНЗ «ХММУ» Лоцкіна Яна та Решетова Ірина під керівництвом доцента кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Арсен ‘єва Олександра Володимировича підготували презентації та прийняли участь у СТУДЕНТСЬКОМУ ВЕБІНАРІ

«CHORNOBYL: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ»
до 37-х роковин Чорнобильської катастрофи,

що був організований Відокремленим структурним підрозділом «Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету».The Department of Fundamental General Scientific Disciplines of the Medical Faculty of KhMMU invites students and pedagogical staff to attend the student scientific-practical conference "I choose health", which will be held on April 20, 2023, at 4:00 p.m. online.

Conference ID: 596 814 6732
Access code: K5rSy8P4
Link to the conference: https://us02web.zoom.us/j/5968146732?pwd=U3RtODZpdWRkdzJud1V2WDk1Yk9MZz09

The following issues will be considered at the conference:
1. The impact of the war on Ukrainians’ health.
2. A healthy lifestyle.
3. Harmful habits and associated dangers
4. Rational nutrition.
5. Prevention of diseases of the musculoskeletal system.
6. Professional risks and dangers in the life of a doctor.


Марафон академічної доброчесності

На початку квітня в Харківському міжнародному медичному університеті пройшов Марафон академічної доброчесності. Вже стало традицією проведення заходів культури якості з метою популяризації принципів академічної доброчесності серед здобувачів та співробітників університету. В цьому році в проведенні заходів прийняли участь відділ внутрішнього забезпечення якості освіти, бібліотека, кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін.

До програми марафону були включені наступні заходи – анкетування науково-педагогічних працівників щодо обізнаності кодексу академічної етики та академічної доброчесності, а також результати аналізу відповідей; зустріч зі членами студентського самоврядування та ознайомлення їх з видами порушень академічної доброчесності, наведення прикладів академічного плагіату, як одного з поширених проявів академічної недоброчесності; доповіді на Вченій Раді за темою «Академічна доброчесність та штучний інтелект», співробітникам ще раз було нагадано про види порушень академічної доброчесності та санкції за ці порушення, ознайомлено з нормативною документацією з академічної доброчесності, що розроблена та використовується в університеті, а також йшлося про штучний інтелект, його користь та шкоду по відношенню до академічної доброчесності; вебінар "Пошук наукової інформації", на якому увага була присвячена роботі з пошуковими науковими системами, використанням бібліографічних менеджерів, знайомство з наукометричними базами даних, оформлення цитування та посилання в наукових роботах.


Всесвітній день боротьби з глаукомою


Шановні колеги!

Просимо Вас взяти участь в опитуванні за анкетою "Відкрита наука в закладах вищої освіти України", яке проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження національного плану щодо відкритої науки" від 8 жовтня 2022 р. № 892-р та  з метою удосконалення вітчизняного законодавства відповідно до стандартів і норм Європейського Союзу щодо розроблення та імплементації стратегії впровадження Відкритої науки, визначення перспектив розвитку Відкритої науки в закладах вищої освіти  та надання консультаційної підтримки вітчизняним ученим. Запрошуємо долучитися керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних і педагогічних працівників, завідувача бібліотеки, ІТ-працівників.

Просимо надати відповіді на запитання анкети до 31 березня 2023 р.

Посилання до опитування https://forms.gle/sfwXRLyTzHra9dhg9

Заздалегідь дякуємо Вам за участь в опитуванні, відповідальну співпрацю та щирі відповіді!


Грант на кращу статтю від ZDOROVI.UA

Сервіс “ZDOROVI.UA” по пошуку лікарських препаратів запускає грантову програму на кращі статті серед студентів та викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів України.

Для участі необхідно написати статтю на тему “Як бути здоровим” та відправити на електронну пошту компанії contest@zdorovi.ua . Кількість знаків довільна, головне - щоб тема була повністю розкрита та не пропагандувала відмову від медикаментів. В статті не треба рекламувати та переліковувати назви якихось конкретних фармацевтичних препаратів. Однак має бути згадка про те, що відмова від лікарських препаратів в деяких випадках - це загроза здоров'ю людини.

17.05.2023 року серед усіх статей буде обрано 3 найкращі та опубліковано на сайті компанії https://zdorovi.ua/. Переможці отримають грошові призи:

 • 1 місце - 7000 грн
 • 2 місце - 6000 грн
 • 3 місце - 5000 грн
 • Чекаємо на ваші роботи.
  З повагою, команда ZDOROVI.UA  Міжнародний день рідної мови

  У вівторок, 21 лютого, в усьому світі відзначали Міжнародний день рідної мови. У Харківському міжнародному медичному університеті 21.02.2023 о 9:00 був проведений захід присвячений Дню рідної мови «Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку донеси…». Рідна мова — це невід'ємна частка Батьківщини, голос народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі. В історії української мови були доволі складні часи – її забороняли, викорінювали з побуту, культурного та політичного життя. Попри всі складнощі український народ зміг зберегти квітучу мову, якою розмовляють понад 45 мільйонів людей по всьому світу.
  Наші студенти – справжні герої нашого часу. Попри те, що вони ще не завершили своєї освіти, вони вже вступили в непросту боротьбу за життя та здоров'я тисяч українців. Ці молоді люди не зупиняються перед небезпекою, а навпаки – йдуть до неї назустріч, готові врятувати кожне життя, надати першу медичну допомогу та допомогти тим, хто потребує найбільшої уваги та догляду.

  Вони знаходяться поруч, надаючи допомогу та підтримку, коли це найбільше потрібно. Ці молоді люди знають, що кожен момент може бути вирішальним, тому вони працюють без перерви, навіть якщо це означає відмову від відпочинку та сну.

  Вони не працюють тільки як медичні фахівці, але знаходять час, щоб підтримати родини поранених та загиблих військових, допомагаючи їм з різними питаннями та надаючи психологічну підтримку у важкі моменти.

  Щира подяка та уклін! Бережіть себе!  Рік незламності України

  Болісна рана, яка залишиться в серцях мільйонів людей. Цей день нагадує про жертви, біль і страждання, які не зможуть бути забуті ніколи.
  Серця наших воїнів б’ються на одній хвилі з серцями мільйонів українців, які також працюють заради однієї спільної мети - Перемоги. На жаль, ця війна залишить свій гіркий слід на довгі роки, навіть коли вона закінчиться. Тому згадаємо тих, хто вже не з нами і вшануємо їх пам'ять.

  Також, вшануємо тих, хто зараз продовжує боротьбу за нашу свободу і незалежність. Вони стоять на захисті нашої країни і нашого майбутнього, і їхні жертви і сміливість ніколи не будуть забуті.

  Хоча ми можемо не бути в зоні бойових дій, ми маємо пам'ятати, що ця війна впливає на нашу країну і наші життя. Тому ми повинні залишатися єдними та підтримувати тих, хто стоїть на передовій, працювати разом, щоб забезпечити майбутнє нашої країни і миру в світі!  Для всіх українців 24 лютого 2022 життя розділилося на до і після. Ми всі щохвилинно пам’ятаємо цей день, й ці почуття й емоції залишаться з нами назавжди.

  Пройшовши етапи неприйняття, гніву, депресії, ми продовжуємо жити, любити, боротися, мріяти, будувати плани. Але все змінилося з того дня, да й ми самі докорінно змінилися. Ми стали почувати глибше, любити сильніше, цінити кожний момент життя гостріше. Ми живемо однією лише мрією - нашою ПЕРЕМОГОЮ. Ми багато разів прокручуємо той момент, коли почуємо це жадане слово, повернемося додому, обіймимося з близькими. Давайте мріяти разом, бо спільні мрії об’єднують у наближенні перемоги.

  Студенти, викладачі та співробітники долучилися до конкурсу есе за темою «РАНОК ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ» та поділися своїми роздумами.
  World Volunteer Day khimu 2022December 5 is World Volunteer Day, and this year we would like to celebrate and thank our volunteers for their work in a special way. These are those who donate their time, resources and energy for the benefit of society. Volunteers of Ukraine are the superheroes of our time, the indomitable strength of our state, who will find anything in the shortest possible time.

  📍Several decades ago, the UN General Assembly established the International Volunteer Day in the name of economic and social development in order to honor benefactors. Later, it acquired the name World Volunteer Day and was aimed at celebrating the selfless actions of those individuals who spent their free time and personal resources for the benefit of society.

  ‼️ Since the beginning of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, the volunteerism of our people has acquired a special meaning and has become a model for the entire world community. In the first days and months of the war, almost all Ukrainians became volunteers. Including teachers and students of the Kharkiv International Medical University. And today, dear volunteers, you are doing a tremendous job, supporting our defenders and the civilian population that suffered from the actions of the aggressor.

  💙💛We sincerely thank you for your significant contribution to the defense of the state, active citizenship, prompt response to the urgent needs of medical institutions in the region, fruitful cooperation with the Armed Forces of Ukraine aimed at ensuring the priority needs of the military! Thank you! Together we are strong!

  We know that every employee, every student of our native Kharkiv International Medical University makes every effort to help and support everyone who needs it! We are proud of you❤️ We are proud of our Country💛💙


  World Volunteer Day khimu 20225 грудня - Всесвітній день волонтерів, і цього року хочеться якось по-особливому відмітити і подякувати нашим волонтерам за їх роботу.

  Це ті, хто жертвує свій час, ресурси та сили на користь суспільства. Волонтери України - це супергерої нашого часу,незламна сила нашої держави, які знайдуть будь-що за найкоротший термін.

  📍Кілька десятиліть тому Генеральна Асамблея ООН з метою вшанування благодійників запровадила Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку. Згодом він здобув назву Всесвітній день волонтерів і був спрямований на відзначення безкорисних дій тих особистостей, які витрачали свій вільний час і свої особисті ресурси на благо суспільства.

  ‼️ З початку військової агресії російської федерації проти України волонтерство нашого народу набуло особливого змісту і стало взірцем для усієї світової спільноти. У перші дні, місяці війни волонтерами стали майже всі українці. У тому числі і викладачі,студенти Харківського міжнародного медичного університету. І сьогодні ви, шановні волонтери, робите колосальну роботу, підтримуючи наших захисників і цивільне населення, яке постраждало від дій агресора.

  💙💛За вагомий внесок у справу захисту держави, активну громадянську позицію, оперативне реагування на нагальні потреби медичних закладів регіону, за плідну співпрацю зі Збройними Силами України, спрямовану на забезпечення першочергових потреб військових ми щиро дякуємо Вам!Завдяки Вам нас чують та реагують! Разом ми силенна!

  Знаємо, що кожен співробітник, кожен студент нашого рідного Харківського міжнародного медичного університету докладає максимум зусиль, щоб допомогти, підтримати усіх, хто цього потребує! Пишаємось вами❤️ Пишаємось нашою Країною💛💙


  Форум академічної доброчесності khimu 14 жовтня 2022


  Співробітники ХММУ спільно з відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти взяти участь у заходах щодо академічної доброчесності :
  - 23 вересня 2022 року долучились до події «Презентація Інструментарію для дослідження академічної доброчесності та якості освіти у ЗВО», організованою Командою Аcademic IQ.
  - 4 жовтня 2022 року долучились до онлайн-форуму академічної доброчесності. Захід організовано Unicheck Україна та Національним агенством із забезпечення якості освіти. На цьому форумі підіймалась серія тем про те, як підтримувати академічну доброчесність у часи кризи та які методи можуть вплинути на її розвиток.
  Attention!

  information for participants

  to participate in the conference, it tis necessary to send the next materials to science@khimu.edu.ua until October 10, 2022
  1) electronic version of the abstract;
  2) presentation of the report;
  3) application https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Students of medical and pharmaceutical institutions of higher and professional pre-higher education, young scientists, scientific and pedagogical staff.

  What?
  We invite you to participate in the International Student Interdisciplinary Scientific Practical Internet Conference for the World Anatomy Day "Medical and Biological Sciences: Interdisciplinary Aspect", dedicated to the memory of Andreas Vesalia, the founder of modern anatomy as a science.

  Where?
  Private institution of higher educational "Kharkiv International Medical University", Department of Fundamental General Scientific Disciplines

  When?
  October 14, 2022

  PARTICIPATION IN THE CONFERENCE AND PUBLICATION OF ABSTRACTS - FREE

  The official languages of the conference are Ukrainian and English. Forms of participation in the conference:

 • a report with a presentation;
 • a report without a presentation;
 • participation in plenary, sectional meetings and discussions;
 • correspondence form of participation (publishing abstracts);
 • a listener

 • In case of questions you can contact to Svitlana Topchii: +38(050)719 00 69
  E-mail for correspondence: science@khimu.edu.ua


  Увага!

  Інформація для учасників

  Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року надіслати на e-mail оргкомітету science@khimu.edu.ua
  1) електронну версію тексту тез;
  2) презентацію доповіді;
  3) заявку https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Здобувачів освіти медичних і фармацевтичних закладів вищої і передфахової вищої освіти, молодих науковців, науково-педагогічних (педагогічних) працівників

  Що?
  запрошуємо до участі у Міжнародній студентській міждисциплінарній науково-практичній internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» Присвячується пам’яті Андреаса Везалія, засновника сучасної анатомії як науки.

  Де?
  Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет», кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Коли?
  14 жовтня 2022 року


  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА

  Офіційні мови конференції – українська, англійська.

  Форми участі у конференції:

 • доповідь з презентацією;
 • доповідь без презентації;
 • участь у пленарному, секційних засіданнях та обговореннях;
 • заочна (публікація тез);
 • слухач

 • Для запитань – контактні телефони:
  Viber: +38(050)719 00 69 – Світлана Топчій, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ
  Е-mail science@khimu.edu.ua

  З Днем пам'яті та примирення!

  Цьогоріч день пам'яті та примирення особливо відчувається усім серцем, болить... Бо ті, хто повинен був пам'ятати подвиг дідів, зневажив цю пам'ять та все, за що вони боролись, підло напавши на нашу країну. Фашистів на нашій землі змінили рашисти... І знову українці захищають рідну землю. Ненька Україна знову втрачає своїх синів і дочок.
  І кожен свідомий українець, приходячи на могили своїх дідів та прадідів, з гордістю і повагою ставиться до їхніх героїчних подвигів, але й пишається звитягою героїв сьогоднішніх днів!💪🏻
  Новітня історія, яка пишеться славними нащадками українського війська в ці дні, кров’ю і величчю української нації – викорінить рашизм, як і наші українські герої 77 років тому покінчили із нацизмом Гітлерівської Німеччини.
  Україна обов'язково переможе у цій війні, яку розпочала росія проти неї. Бо за нами правда та добро. Слава Україні! Героям Слава!

  Пам' ятаємо! Перемагаємо! 💛

  Happy Remembrance and Reconciliation Day!

  This year the day of remembrance and reconciliation is especially felt with all the heart, it hurts ... Because those who had to remember the feat of their grandfathers, despised this memory and everything they fought for, vilely attacking our country. The raczism replaced Nazism on our land ... And again Ukrainians are defending their native land. Nenka Ukraine is losing its sons and daughters again.
  And every conscious Ukrainian, coming to the graves of their grandfathers and great-grandfathers, treats their heroic deeds with pride and respect, but is also proud of the victory of today's heroes!💪🏻
  The latest history, written by the glorious descendants of the Ukrainian army these days, with the blood and greatness of the Ukrainian nation, will eradicate racism, just as our Ukrainian heroes put an end to Nazism in Germany 77 years ago.
  Ukraine will definitely win this war that Russia has started against it. Because for us, justice and good. Glory to Ukraine! Glory to heroes!

  We remember! We win!💛  У Харківському міжнародному медичному університеті відбулася онлайн-зустріч зі студентами щодо обговорення питань подальшого проведення освітнього процесу в складних військових умовах сьогодення 🖥
  Адміністрація університету представила Тимчасове положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти університету в умовах військового стану, ознайомила усіх присутніх учасників навчального процесу з сутністю і нюансами реалізації синхронного, асинхронного і змішаного форматів навчання, проінформувала про можливість створення індивідуального графіку навчання і надання академічної відпустки за необхідності.
  Студенти отримали відповіді на всі питання щодо поточної навчальної діяльності, академічної мобільності, надання можливості відтермінування сплати за навчання тощо.
  📎«Найголовніше для нас зараз – ваша безпека і створення всіх максимально можливих умов для навчання кожного. Обрана вами професія потребує найбільшої відданості, гуманізму і величезної любові до людей, щирості серця. Ми пишаємося кожним з наших студентів, хто зараз перебуває в територіальній обороні, займається волонтерською діяльністю або виконує свій професійний обов’язок. Ви підтримуєте країну, а ми, як університет, будемо підтримувати вас у
  всьому», – наголосив ректор університету Шиян Д.М.

  Слава Україні!🇺🇦

  An online meeting with students was held at Kharkiv International Medical University to discuss the issues of further educational process in today's difficult military conditions.
  The University Administration presented the Regulations on the organization of the educational process for higher education students in martial law, acquainted all participants in the educational process with the essence and nuances of synchronous, asynchronous and mixed formats, informed about the possibility of creating an individual schedule and academic leave if necessary. .
  Students received answers to all questions about current educational activities, academic mobility, the possibility of deferring tuition fees and more.
  "The most important thing for us now is your safety and the creation of all possible conditions for everyone's education. The profession you have chosen needs the greatest devotion, humanism and great love for people, sincerity of heart. We are proud of each of our students who are currently in Territorial Defense, volunteering, or doing their job. You support the country, and we, as a university, will support you
  everything ", - the rector of University Shiyan Denis emphasized.

  Glory to Ukraine!


  Звернення студентів Харківського міжнародного медичного університету до світової академічної спільноти🇺🇦

  Студенти Харківського міжнародного медичного університету дякують друзям, колегам та всім небайдужим людям, які проявили підтримку українському народу, вийшли на протести проти російського вторгнення у цей складний час війни.
  На сьогодні весь світ знаходиться в центрі інформаційної війни - експансії россії на медійному, інформаційному просторі. Розповсюдження хибних фактів руйнує справжнє ставлення до війни в Україні багатьох людей. Це позбавляє можливості зробити свій справжній вибір, висловити думки.
  Ми, студенти та всі учасники академічної спільноти ХММУ, є свідками щоденних бомбардувань та обстрілів російськими літаками і артилерією лікарень, дитячих садків, шкіл, університетів, історичних пам’яток, житлових будинків багатьох українських міст, сіл, містечок і також Харкова. 🏙Щодня на території України гинуть наші захисники, лікарі, вчителі, батьки, кохані, діти через окупаційну війну, яку розпочала російська федерація порушуючи особистісні права людини, а саме - право на життя. ❤️В нашій незалежній країні відбувається геноцид. Замість вивчення нового матеріалу та покращення рівня свої професійних навичок всі діти, студенти та вчителя вимушені ховатися у сховищах, боротися за своє існування. Чи того гірше – оплакувати своїх близьких. Ми - студенти медичного вишу - працюємо під час війни в лікарнях, на швидких, волонтеримо, ризикуючи власним життям, а хтось знаходиться у самому пеклі – на полі бою. Все це ми робимо заради перемоги.🙏🏻
  Через це закликаємо наших колег отримувати інформацію лише через міжнародні достовірні джерела. У час цієї окупаційної війни не залишайтеся осторонь, ми, представники студентства - майбутнє наших держав, наших націй - повинні у першу чергу вмикати критичне мислення при отриманні тієї чи іншої новини, фільтрувати інформацію. Бо саме ми є центром соціальної думки. На сьогодні відбувається міжнародне відокремлення росії від різних галузей. Академічна спільнота не може залишатися осторонь. Дії кожного нашого міжнародного друга або партнера роблять свій внесок в закінченні цієї несправедливої, безпощадної війни.
  Ми віримо, що в цій трагічній війні Україна переможе, бо разом з нею весь цивілізований, демократичний світ.💛💙
  Kharkiv International Medical University students' appeal to the world academic community 🇺🇦
  Students of Kharkiv International Medical University thank their friends, colleagues and all concerned people who showed their support for the Ukrainian people and protested against the Russian invasion during this difficult time of the war.
  Today, the whole world is at the center of Russia's information war and expansion in the media and information space. The spread of false facts destroys the true attitude of many people to the war in Ukraine. This deprives you of the opportunity to make your real choice, to express your thoughts.
  We, students and all members of the academic community of KhIMU, are witnessing daily bombings and shelling by Russian planes and artillery of hospitals, kindergartens, schools, universities, historical monuments, homes in many Ukrainian cities, villages, towns and Kharkiv. Every day on the territory of Ukraine our defenders, doctors, teachers, parents, loved ones, children die because of the occupation war, which was started by the Russian Federation in violation of personal human rights, namely: the right to life. ❤️ Genocide is taking place in our independent country. Instead of learning new material and improving their professional skills, all children, students and teachers are forced to hide in shelters, to fight for their existence. Or worse, mourn your loved ones. We, the students, work during the war in hospitals, ambulances, volunteer, risking our own lives, and someone is in hell - on the battlefield. We are doing all this for the sake of victory.
  Therefore, we urge our colleagues to receive information only from internationally reliable sources.

  During this occupation war, do not stay away, we, the students - the future of our states, our nations - must first turn on critical thinking when receiving a particular news, filter information. Because we are the center of social thought. Today there is an international separation of Russia from various industries. The academic community cannot be left out. The actions of each of our international friends or partners are contributing to the end of this unjust, ruthless war.
  We believe that Ukraine will win this tragic war, because with it the whole civilized, democratic world 💙💛


  Шановні колеги і друзі! 💛 Минуло вже більше місяця запеклої, несправедливої війни. Але наша армія,наш український народ є нездоланними: попри все ми кожного дня робимо кроки до перемоги. Наші військові, волонтери, медики цілодобово стоять на варті нашого сьогоднішнього спокійного сну.💤
  Саме тому, у цей складний час, ми всі повинні не падати духом та об'єднатися: допомогайте тваринам, людям старечого віку,дітям і всім іншим,бо кожне життя є частинкою нашої великої держави.🇺🇦
  Варто пам'ятати,що вже скоро життя повернеться в мирне русло. Не забувайте про навчання тому що коли закінчиться війна- нашій країні будуть потрібні фахівці аби відбудовувати,підіймати нашу неньку Україну. Використовуйте всі доступні методи від саморозвитку та самонавчання до відвідування занять дистанційно.
  Ще трохи і ми змінемо світ, бо за нами правда. Все буде Україна!🇺🇦

  З повагою, студентське самоврядування та студентське наукове товариство Харківського міжнародного медичного університету🏢


  Dear colleagues and friends!💛 More than a month of fierce, unjust war has passed. But our army, our Ukrainian people are invincible: in spite of everything, we are taking steps to victory every day. Our military, volunteers, doctors are on guard around the clock of our today's peaceful sleep.
  That is why, in this difficult time, we must all be discouraged and unite: help animals, the elderly people, children and everyone else, because every life is part of our great state.🇺🇦
  It is worth remembering that life will soon return to peace. Do not forget about education, because when the war is over, our country will need specialists to rebuild and raise our mother Ukraine. Use all available methods from self-development and self-study to attending classes remotely.
  We will change the world in a little while, because the truth is behind us. Everything will be Ukraine!

  Sincerely, Student Self-Government and Student Scientific Society of Kharkiv International Medical University🏢


  Відкрита зустріч з експертами: ID 5180 Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет", ОП "Медицина"
  Час: 22 лютого, 2022 16:20
  Підключитись до конференції Zoom https://zoom.us/j/95099375988?pwd=ejVuQWI5enhkVGJnMy81SzVYdzR5UT09
  Ідентифікатор конференції: 950 9937 5988
  Пароль: 2022

  ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «222 Медицина» за другим рівнем вищої освіти освітньої програми «Медицина» (ID у ЄДЕБО 24164) за справою No0066АС-22 у ПВНЗ Харківський міжнародний медичний університеті з використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 22.02.2022 по 24.02.2022 рр.


  З 22 по 24 лютого 2022 р. в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» відбуватиметься робота експертної групи НАЗЯВО в рамках проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми зі спеціальності 222 Медицина з використанням технічних засобів відеоз’язку  На початку 2022 року декілька науково-педагогічних працівників, співробітників та здобувачів пройшли на PROMETHEUS підвищення кваліфікації з Академічної доброчесності

  ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» підготував необхідну документацію та пройшов реєстрацію в центрі тестування при Міністерстві охорони здоров’я України, отримавши провайдера на відповідність до вимог Постанови КМУ від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників».
  ОНЛАЙН - КУРСИ HOUSE OF EUROPE ДЛЯ МЕДИКІВ

  За підтримки House of Europe Чеський центр у Києві разом з партнерами EdEra та Doctor thinking та у співпраці з медиками з країн ЄС розробили чотири онлайн-курси, які доступні безкоштовно у відкритому доступі:

  · «Медична допомога новонародженим та дітям зі спадковими хворобами обміну речовин» ( https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:CzechCentres+1+2020/about )

  Курси будуть цікаві:

  • Неонатологам

  • Педіатрам

  • Генетикам

  • Неврологам

  • Дитячим фізичним терапевтам

  • Дитячим ерготерапевтам

  • Сімейним лікарям

  • Медичним працівникам перинатальних центрів, відділень анестезіології та інтенсивної терапії, неонатологічних відділень

  У програмі кожного курсу:

  • по 10 тем

  • перекладені українською презентації, відеолекції з українськими субтитрами, а також — перекладений європротокол «Процедури догляду за новонародженими»

  • після успішного завершення курсів усі слухачі отримують сертифікат, що відповідає вимогам МОЗ.

  https://houseofeurope.org.ua/


  КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  Фонд «Лідери змін» та Фонд «Боруссія» відкривають набір на участь у Програмі Study Tours to Poland мотивованих, активних молодих людей із Білорусі, Молдови, Росії та України.

  Study Tours to Poland (STP) – це півтора тижні інтенсивної пізнавальної програми у міжнародній групі однодумців, під час якої учасникам надається можливість отримати нові знання та вміння, познайомитись з цікавими людьми, відвідати розвиваючі заходи.

  STP – це не лише здобуття нового досвіду, а й передача власного. І хоч на відпочинок не залишається багато часу, проведення загального дозвілля з іншими учасниками візиту, організаторами та волонтерами дає можливість пізнати ближче ровесників та ровесниць із сусідніх країн та придбати нових друзів.

  Для участі у STP кандидати проходять відбір на конкурсній основі.

  Більше інформації про участь у конкурсі за посиланням: https://stp.studytours.pl/ua/


  Шановні студенти 3-х та 4-х курсів!

  Проводиться опитування щодо оцінки якості навчальних дисциплін, які закінчилися в цьому семестрі. Якщо Ви бажаєте щось змінити, однак не маєте можливості або не знаєте як це зробити, просимо долучитися до заповнення анкет

  "ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН"

  Опитування триває до 1 лютого 2022 року! Саме Ваша відповідь дозволить змінити на краще навчання у нашому університеті!

  Для оцінювання навчальних дисциплін потрібно:

  1. УВІЙТИ на сайті університету у розділ «Якість освіти» - «Моніторинг системи забезпечення якості освіти» - «Соціологічні дослідження» https://khimu.edu.ua/eduq/mon/

  2. ОБРАТИ навчальну дисципліну.

  3. НАДАТИ оцінку всім навчальним дисциплінам, що закінчилися в 1 семестрі.

  Результати ми обробимо під час канікул та використаємо в узагальненому вигляді.

  Опитування є анонімним, тому намагайтеся бути об’єктивними!

  З повагою, Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти


  27 січня 2022 року відбулося засідання Вченої ради з наступним Порядком денним:

  1. Затвердження Плану роботи Вченої ради на 1 півріччя 2022 року. Доповідач – Секретар Вченої ради Шпак І. О.

  2. Фінансовий звіт за 2021 рік. Доповідач – головний бухгалтер університету Чегричко І. В.

  3. Затвердження штатного розпису на 2022 рік. Доповідач – головний бухгалтер університету Чегричко І. В.

  4. Затвердження графіку навчального процесу для іноземних громадян, як здобувачів вищої освіти ПВНЗ "ХММУ" (зимовий набір). Доповідач – керівник навчально-методичного відділу Гречана Н. С.

  5. Затвердження навчального плану для іноземних громадян, як здобувачів вищої освіти ПВНЗ "ХММУ" (зимовий набір) на 2022-2023 навчальний рік. Доповідач – керівник навчально-методичного відділу Гречана Н. С.

  6. Про затвердження графіку освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік та навчального плану для слухачів підготовчого відділення, денної форми навчання, строк навчання 8 місяців. Доповідач – керівник навчально-методичного відділу Гречана Н. С.

  7. Затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції в ПВНЗ «ХММУ» на 2022 рік. Доповідач - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Півень С. С.

  8. Поточні питання  Харківський міжнародний медичний університет пишається своїми студентами!
  Студент групи 212у Шеремет Олег, який працює фельдшером бригади Швидкої допомоги ЕМД 108, став героєм новин 12.01.2022.
  Життя одразу двох людей: 33-річної громадянки Нігерії та ії новонародженого синочка, були врятовані завдяки високопрофесійній та злагодженій роботі бригад ЕМД🚑🚑. Так, 12.01.22 р. о 01:48 до служби «103» надійшов виклик з приводу: Пологи до одного із районів м.Харкова. По прибуттю на місце, бригада ЕМД 108🚑 у складі фельдшера Олега Шеремета та водія Олексія Сєвост‘янова одразу розпочала надавати акушерську допомогу. Через ножне передлежання дитини, пологи проходили із ускладненнями. О 02:15 жінка народила хлопчика, вагою 2730 г, зростом 49 см. Нажаль, серце маленької дитинки не витримало важкого перебігу пологів і зупинилось. Породілля також потребувала надання екстреної медичної допомоги. До спасіння новонародженого долучилась вже бригада ЕМД 205🚑 у складі лікаря Наталії Мащенко, фельдшера Олега Лучкіна та водія Сергія Кандали. На першій хвилині життя стан хлопчика за шкалою Апгар оцінювався в 0 балів. Завдяки проведенню реанімаційних заходів, на 5 хвилині життя - 5 балів, і вже через декілька хвилин, після відновлення серцево-легеневої діяльності, стан хлопчика оцінювався вже у 7-8 балів за шкалою Апгар. Пізніше, після проведення оглядів та надання медичної допомоги, жінку та живого новонародженого хлопчика шпиталізовано. Бажаємо їм обом скорішого одужання та сил! Дякуємо бригаді ЕМД 108🚑 і бригаді ЕМД 205🚑 за врятовані життя!

  ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ, ВИКЛАДАЧІ ТА НАУКОВЦІ!

  18/01/2022 Було проведено онлайн семінар з підвищення IT навичок співпробітників уніерситету за темою "Google Classroom та Google Сервіси"
  Доповідач: Адміністратор системи: Сєлютин А.В.
  Відеозапис онлайн зустрічи ви можете подивитись нижче

  Дивитись відео


  ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ ТА НАУКОВЦІ!

  International Science Group запрошує студентів та викладачів прийняти участь в дистанційній міждисциплінарній міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, PRACTICE AND THEORY», 1-4 лютого 2022 року, Токіо, Японія.

  Термін подачі тез і внесення оргвнеску до 30 січня (включно).

  Отримати більш детальну інформацію можна за посиланням: https://isg-konf.com/uk/science-practice-and-theory-ua/


  ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ!

  Відкрито набір до молодіжної організації AIESEC Ukraine.

  AIESEC – це найбільша міжнародна молодіжна організація, яка розвиває лідерство серед молоді.

  Організація запрошує молодь, яка хоче розкрити свій лідерський потенціал, спробувати себе у сфері маркетингу, івент-менеджменті, customer support, працювати над глобальними проєктами та практикувати англійську мову.

  Заповнюйте заявку та приєднуйтесь до спільноти AIESEC Ukraine https://aiesec.ua/join-aiesec  ДО УВАГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ!

  ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) при підтримці International Science Group пропонує науково-педагогічне стажування "Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті" (дистанційна форма участі).

  Науково-педагогічне стажування заплановано на 17 січня - 17 лютого 2022р.

  Ознайомитися з умовами участі та програмою стажування можна за посиланням: https://isg-konf.com/uk/internship-ua/


  Здобувачі освіти ПВНЗ "ХММУ" постійно мають можливість відпрацьовувати практичні навички у фантомних та симуляційних класах .

  ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!

  International Innovation Institute, Hartwick college запрошує студентів на навчання до літньої школи. Програма передбачає безліч цікавих заходів: лекції провідних викладачів, спортивні та ігрові івенти, цікаві екскурсії та багато іншого.

  Для студентів медичних ЗВО програма буде цікавою, тому що вона дає можливість детально вивчити систему охорони здоров’я США, дослідити її сильні та слабкі сторони. Студенти дізнаються про стратегії протидії пандемії, а також підхід до громадського здоров’я в США.

  Більш детальна інформація щодо участі у проєкті за посиланням: https://www.hartwick.edu/academics/student-services/global-education/international-innovation-institute-partners/

  Для реєстрації на навчання у літній школі, будь-ласка, звертайтесь у відділ міжнародного співробітництва, 6 поверх, кабінет 609.


  Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України запрошує медичних працівників взяти участь в он-лайн семінарі «Правда про трансплантацію органів. Україна на шляху до трансплантаційної незалежності» в рамках Школи трансплантології.

  В якості спікера заходу виступить генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василь Стрілка.

  Семінар відбудеться 23 грудня 2021 року об 11:00 на платформі Zoom. Також трансляція семінару буде доступна на YouTube каналі Центру розвитку медсестринства МОЗ України https://www.youtube.com/channel/UCSd6HJSZ9pWKTFnbpatJpLQ .

  Для участі необхідно зареєструватись до 22 грудня 2021 року 18:00 години за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1XVS8UDwH1iJ67kS3lR2M5oEul8pjT4qpUVxMhTqLupQ/edit (активні посилання в «тілі» листа та у прикріпленому файлі Word).

  Посилання на платформу Zoom буде надіслано додатково зареєстрованим учасникам.


  Завдяки плідній співпраці Харківського міжнародного медичного університету з Азербайджанським медичним університетом, 23 листопада 2021 відбулась відкрита лекція доцента кафедри патологічної фізіології АМУ Талишинскої Малахат Бахтіяр кизи за темою «Патофізіологія імунної системи». До лекції мали змогу долучилися як вітчизняні, так і іноземні здобувачів освіти ХММУ. Висловлюємо щиру вдячність пані Малахат та Азербайджанському медичному університету за чудову лекцію!


  Сьогодні, 22 листопада 2021 року відбулося одразу дві лекції із запрошеними лекторами з Азербайджанського медичного університету. Лекцію з анатомії людини за темою «Розвиток м’язів, їх будова і класифікаця. М’язова сила. Допоміжні м’язові апарати. Морфофункціональні особливості, топографія та практичне значення м’язів голови, тулуба та кінцівок» для іноземних здобувачів освіти провів доцент кафедри анатомії людини та медичної термінології АМУ Абдуллаєв Анар Сардар огли. Лекцію з внутрішньої медицини за темою «Гломерулонефрити» для вітчизняних студентів прочитала доцент кафедри внутрішніх хвороб АМУ Алекбєрова Азада Камал кизи. Загалом більше 80 здобувачів освіти ПВНЗ «ХММУ» прослухали лекції запрошених лекторів. ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» висловлює свою повагу та щиру вдячність колегам з Азербайджанського медичного університету за плідну співпрацю!


  У рамках розвитку партнерства між ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» та Азербайджанським медичним університетом, 15 листопада 2021 року відбулася лекція завідувача кафедри неврології Азербайджанського медичного університету, професора Мамедбейлі Айтен Камал кизи на тему «Спінальні м’язові атрофії». Лекцію прослухали понад 50 здобувачів освіти ПВНЗ «ХММУ». Тема викликала жваве обговорення серед студентів та викладачів. Висловлюємо щиру подяку пані Айтен і Азербайджанському медичному університету за співпрацю!  Центр розвитку медсестринства МОЗ України запрошує прийняти участь у семінарі присвяченому правовому захисту медичного працівника «Колективний договір, та його вплив на оплату праці» всіх бажаючих медичних працівників, лікарів та співробітників університету, який відбудеться 23.11.2021р. о 16:00 в онлайн форматі на платформі Zoom.

  Реєстрація на участь в семінарі до 18:00 22.11.2021р. за посиланням:

  https://forms.gle/e5hKEm2JRTgzbf1QA


  Dear students!
  We sincerely congratulate you with the International Students` Day!
  Students` years are the most special and interesting stage in the formation of
  personality, worldview, talent, beliefs and professional ideals.
  Let them be full of vivid impressions and professional knowledge.
  You are a part of our university, you multiply and enrich the best traditions of
  medical education.
  We wish you health and success in your studies, so that every day is full of new
  aspirations and personal victories. Be creative, be confident, because everything
  depends on you, on your faith in what you are doing today!
  Rectorate of Kharkiv International Medical University

  Дорогі студенти !
  Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем студента!
  Студентські роки є найбільш особливим та цікавим етапом формування
  особистості, світогляду, таланту, переконань та професійних ідеалів.
  Нехай вони будуть сповнені яскравих вражень і професійних знань.
  Ви частина нашого університету, ви примножуєте і збагачуєте найкращі
  традиції медичної освіти.
  Бажаємо вам здоров’я, успіхів у навчанні, щоб кожен день був сповнений
  нових прагнень і особистих перемог. Будьте креативними, будьте
  впевненими в собі, адже все залежить від вас, від вашої віри у те, що ви
  сьогодні робите!
  Ректорат ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет.

  📍 6 листопада студенти ХММУ відвідали Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала та долучилися до надання високоспеціалізованої медичної допомоги - трансплантації нирки 🏥
  Операція виконувалсь колективом колективом відділення трансплантації нирки #2 на чолі з В. Л. Лисаченко та почесним гостем - В. П. Закордонцем, завідувачем відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова.
  Трансплантація нирки є з одного боку найліпшим для пацієнта методом замісної ниркової терапії, а з іншого - потребує сумісної праці фахівців трансплантологів, нефрологів, урологів, судинних хірургів та анестезіологів. 🧑🏼‍⚕️
  Виконувалсь родинна трансплантація нирки - батько став донором нирки для своєї доньки. Результат операції добрий - негайна функція нирки, тобто пересаджена нирка дала сечу одразу після під'єднання до судин донора.
  Студенти ХММУ мужньо вистояли тривалу, майже 3,5 години, операцію, отримали цінні знання й досвід з організації та проведення трансплантації нирки 🩸

  12 листопада 2021 р. в ХММУ проведено низку масштабних освітніх заходів на підтримку ініціативи Глобальної коаліції проти пневмонії, одним з яких був міждисциплінарний науково-практичний семінар «Сучасний погляд на проблему пневмонії в період епідемічного неблагополуччя, пов’язаного з поширенням коронавірусної інфекції». 🫁
  В межах семінару викладачі кафедри професійно-орієнтованих дисциплін провели майстер-класи, на яких продемонстрували сучасні погляди на проблему пневмонії з позицій внутрішньої медицини, педіатрії, променевої діагностики, пульмонології.
  Студенти мали можливість спілкуватися із викладачами, задавати питання, одержати найсучаснішу інформацію з позицій доказової медицини, чого не може дати жодний підручник. 👩🏼‍⚕️
  📎 Наступним позитивним моментом заходу стало проведення вікторини за технологію сервісу Kahoot, мета якої – оцінка засвоєння студентами знань та компетенцій.
  По закінченні заходу з метою пропаганди здорового способу життя, встановлення факторів ризику захворювань органів дихання було проведено анкетування студентів, яке продемонструвало прагнення майбутніх лікарів вже зараз закладати фундамент здоров’я, зміцнювати захисні сили організму та розкривати його потенційні можливості. 🧬
  За результатами опитування 2/3 студентів мають помірну рухова активність та регулярні фізичні навантаження, ½ із них щоденно перебувають на свіжому повітрі більше 1,5 год. Взагалі не вживають алкоголь 60% укр. студентів та 100% іноземців. Негативне ставлення до куріння продемонстрували також більшість опитаних: 86% укр. і 100% ін. Перенесли коронавірусну хворобу 64% укр. і 12,5% іноземців. Мають 2 дози вакцини від COVID-19 - 78% укр. ст. і 87% іноземних студентів. 🏥

  1 листопада в стінах Харківського міжнародного медичного університету відбулося нетрадиційне, але надзвичайно веселе свято – Хеловін.

  Головним гостем свята став університетський скелет «Жорік», котрий підготувався до свята і прийшов в страшенному костюмі та з радістю вітав всіх гостей.

  Також на всіх викладачів, студентів, співробітників чекали солодощі з страшенними передбаченням 🧙‍♂️

  У всіх була змога зробити багато крутезних знімків у стінах нашого університету.

  Студенти, повністю увійшли в атмосферу свята, і прийшли до висновку, що Хеловін – нестрашно, а доволі весело і пізнавально


  30 вересня відбулось засідання Вченої ради

  30 вересня відбулось засідання Вченої ради

  з наступним порядком денним:

  1. Звіт про роботу Приймальної комісії. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна;

  2. Затвердження Плану роботи приймальної комісії на 2022 рік. Доповідач – Відповідальний секретар Приймальної комісії Цвях Софія Олександрівна;

  3. Затвердження плану роботи відділу міжнародного співробітництва на 2021-2022 н.р.. Доповідач – провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Цвях Софія Олександрівна;

  4. Затвердження штатного розпису. Доповідач - головний бухгалтер університету Чегричко Інна Валеріївна.

  5. З атвердження Положення про організацію освітнього процесу для навчання осіб з особливими потребами в Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет». Доповідач в.о. керівника навчально-методичного відділу Гречана Наталія Сергіївна ;

  6. Про затвердження Настанови щодо якості згідно вимог ISO 9001 ”. Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна;

  7. Про затвердження Політики у сфері якості . Доповідач - керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти к.т.н. Гиря Марина Павлівна;

  8. Поточні питання


  28 жовтня відбулось засідання Вченої ради

  з наступним порядком денним:

  1. Про прийом іноземних громадян та осіб без громадянства. Доповідач – завідувач відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи Гюнеш О. В.

  2. Поточні питання


  Співробітники Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» долучилися до семінару «Якісна вища освіта: дискусія стейхолдерів», що був проведений Національним агентством забезпечення якості вищої освіти 5 жовтня на базі Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. На семінарі було розглянуто питання якісної вищої освіти – її візії та виклики, зв'язок між освітніми та професійними кваліфікаціями.

  Ще раз поговорили про те, що вища освіта є чимось більше за свою зовнішню форму «надання освітніх послуг» і «ведення господарської діяльності». Вона не обмежується відносинами між студентом та закладом, а має суспільне призначення і цінність.

  На панельній дискусії «Якість очима стейкхолдерів» підіймалося питання про коло стейкхолдерів, яке може різнитися в залежності від спеціальності або специфіки конкретної освітньої програми, а також те, що крім позицій і потреб стейкхолдерів при розробці чи вдосконаленні програми треба враховувати тенденції розвитку ринку праці. Освітня програма повинна мати такі цілі та задачі, що дозволять випускникові програми бути конкурентоспроможним на ринку праці.
  Безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів видавництва Bentham Science

  Шановні здобувачі освіти! Мережа захисту національних інтересів АНТС за підтримки Центру документації та інформації НАТО запрошує студентів стати учасником першої в Україні «Моделі молодіжної парламентської асамблеї НАТО», яка відбудеться 03 грудня 2021 року у м.Київ.


  31 серпня 2021 року відбулася посвята в студенти ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет". Це знакова подія для університету та його колективу, оскільки університет поповнився новими студентами. Вітаємо наших студентів зі вступом. Бажаємо творчості, креативності, наполегливості , завзяття у розбудові медицини та примноженні славних традицій ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет". Зі святом !

  Шановні друзі! Харківський міжнародний медичний університет вітає вас з головним державним святом – Днем Незалежності України! 🇺🇦 30 років тому була проголошена незалежність нашої країни. З того часу держава пройшла кілька етапів розвитку, відновлюючи патріотизм, традиції й духовність нашого народу. Визначний день 24 серпня 1991 року став початком відліку, з якого суверенна Україна розпочала своє незалежне життя. Ці тридцять років були для нашої держави багатими на події, дали нам унікальний досвід. Чимало з них були радісними та щасливими, деякі вимагали терпіння та мужності. Нинішній час – це час великих змін та випробувань, пора сподівань і надій. Бажаємо вам добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України. Зі святом вас!
  Шановні харків’яни! 23 серпня наш Харків відзначає свій день народження. День міста – це свято всіх, хто тут народився й виріс, хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди в місті з особливим колоритом, традиціями й славною історією. Харків – перша столиця України, місто з невичерпаним потенціалом розвитку, найбільший адміністративний, індустріальний, транспортний, науковий та культурний центр України . Мальовниче місто вражає своїми скверами , фонтанами , площами , щирими та працьовитими людьми. Тож з нагоди Дня народження рідного міста від усієї душі вітаємо всіх харків’ян зі святом та бажаю мирного неба, спокою, злагоди, добробуту й процвітання! Нехай серця наповнюються гордістю за наше місто, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.  23 СЕРПНЯ УКРАЇНА ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА Синьо-жовтий прапор для українців - це символ свободи й боротьби за незалежність Благородні синій й жовтий кольори неба й пшениці символізують велику працю наших людей від сходу до заходу України й з півночі до півдня. Тож нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї Батьківщини. Бажаємо усім українцям благополуччя та добра, злагоди, порозуміння й згуртованості. Нехай невичерпним буде джерело віри, надії й любові до України!  14 липня 2021: У ПВНЗ "ХММУ" студенти третього курсу вперше складали єдиний державний кваліфікаційний іспит ЄДКІ

  У Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» студенти третього курсу вперше складали єдиний державний кваліфікаційний іспит ЄДКІ за спеціальністю 222 «Медицина», до якого входять такі компоненти, як інтегрований тестовий іспит КРОК-1 та іспит з англійської мови професійного спрямування. Інтегрований тестовий іспит КРОК-1 оцінює рівень професійної компетентності студентів із загальнонаукових фундаментальних дисциплін. Вітаємо студентів, які успішно впоралися з іспитами та отримали задовільні результати складання по кожному компоненту ЄДКІ. Для студентів, що не склали іспити, викладачами Університету будуть проведені додаткові факультативні заняття та тренінги для їх підготовки до повторного складання іспитів.


  14 липня 2021 : Вступ-2021: розпочато прийом електронних заяв і документів до закладів вищої та фахової передвищої освіти

  Вступ-2021:
  розпочато прийом електронних заяв і документів до закладів вищої та фахової передвищої освіти

  14 липня 2021 року, розпочинається прийом електронних заяв та документів для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра до закладів вищої освіти та на основі 11 класів за денною формою здобуття освіти до закладів фахової передвищої освіти. Подача е-заяв та документів відбувається на сайті vstup.edbo.gov.ua

  Для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра прийом заяв та документів на вступ – з 14 липня:
  ⦁ до 16 липня – для тих, хто вступає за співбесідою, вступними іспитами і творчими конкурсами;
  ⦁ до 23 липня – за результатами ЗНО, вступних іспитів та творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня.

  На основі 11 класів за денною формою здобуття освіти до закладів ФПО прийом заяв та документів розпочинається 14 липня, а закінчується о 18.00 у такі дні:
  ⦁ 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
  ⦁ 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

  У 2021 році вступників на контракт очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв для вступу на контракт – до 30 заяв включно.

  Докладніше – на За ПОСИЛАННЯМ

  5 липня 2021 : До відома співробітників та науково-педагогічних працівників університету!

  До відома співробітників та науково-педагогічних працівників університету!

  Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії – за посиланням

  Проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

  5 липня 2021 року секретаріат Національного агентства офіційно передав в МОН проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

  Разом з цим документом передано Пояснювальну записку і проєкт Постанови Кабінету Міністрів України, якою відповідний Порядок вводитиметься в дію. Проєкт Порядку пройшов громадське обговорення впродовж травня 2021 року і вдосканалений текст був схвалений на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 29 червня 2021 року.

  Відповідно до законодавства, Міністерство освіти і науки України, як центральний орган виконавчої влади, відповідальне за погодження цього проєкту зі всіма іншими ЦОВВ і за винесення цього документу на розгляд засідання Кабінету Міністрів України для затвердження. Зважаючи на важливість для суспільства, та для освітньо-наукової спільноти зокрема, введення в дію нових правил захисту докторів філософії, Національне агентство сподівається на швидке проходження всіх етапів погодження і пропонує свою співпрацю при потребі експертної оцінки чи аргументації необхідності того чи іншого положення Порядку.

  Текст проєкту Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії – за посиланням .


  НААР
  ПВНЗ «ХММУ» прийняв активну участь у Міжнародному рейтингу IAAR Eurasian Ranking (IAAR-EUR)-2021 та запрошений на офіційну церемонію нагородження переможців. Участь у міжнародних рейтингах дає можливість бути конкурентоспроможними, орієнтуватись на високу якість освіти, та бути серед кращих університетів міжнародного рівня!

  ПВНЗ «ХММУ» єдиний університет-представник з України у 2021році. Ми відповідаємо світовим стандартам якості! Ми серед найкращих!

  Результати Міжнародного рейтингу опубліковані на офіційних сайтах Незалежного агентства акредитації та рейтингу (IAAR): www.ireg-observatory.org та www.iaar.agency.kz


  Дякуємо IAAR за можливість приймати участь у таких заходах!

  Вітаємо усіх учасників та щиро сподіваємось на плідну співпрацю!  24 червня 2021 року в бібліотеці Харківського міжнародного медичного університету відбулася виставка, приурочена до Дня Конституції України
  В бібліотеці Харківського міжнародного медичного університету відбулася виставка, приурочена до Дня Конституції України

  24 червня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету з наступним порядком денним: 24 червня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету з наступним порядком денним
  1. Про затвердження результатів сесії, навчального року, рейтингу студентів.
  2. Кадрові питання.
  3. Приймальна кампанія 2021.
  4. Про результати внутрішніх аудитів кафедр.
  5. Рейтингові дослідження діяльності науково-педагогічних працівників кафедр.
  6. Формування Плану заходів щодо усунення зауважень та реалізації рекомендацій експертів НАЗЯВО при акредитації освітньої програми за спеціальністю 222 "Медицина".
  7. Різне.

  18.06.2021 Підведено підсумки конкурсу есе до Дня медичного працівника «Медицина у моєму житті»!
  Підведено підсумки конкурсу есе до Дня медичного працівника «Медицина у
  моєму житті»!
  З метою формування нових знань, досвіду, розвитком творчих здібностей
  молоді та залучення їх до святкування Дня медичного працівника
  Харківським міжнародним медичним університетом було проведено конкурс
  есе «Медицина у моєму житті» .
  Конкурс проходив у онлайн - форматі і був максимально підлаштований під
  умови карантину.
  На розгляд журі надійшло досить багато робіт, серед авторів – здобувачі
  вищої освіти Харківського міжнародного медичного університету. Також
  дуже приємно було отримати роботи від студентів Харківського
  національного медичного університету.
  Оцінювання робіт відбувалося за наступними критеріями:
  • відповідність тематиці конкурсу;
  • логічність авторського тексту, зв’язність, системність, послідовність
  викладу, культура письма;
  • креативність та оригінальність стилю.
  На думку журі, студенти створили роботи, в які вклали свою душу й серце, у
  яких є все: любов і повага, сподівання, оптимізм, жертовність, бажання нести
  добро іншим та змінювати світ через добрі справи. Учасникам вдалося за
  допомогою індивідуальності стилю, оригінальності ідей передати палітру
  емоцій та свої життєві кредо.
  Усі учасники конкурсу отримують електронні подяки! Дякуємо за активну
  участь і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!!!
  А перемагає у конкурсі есе до Дня медичного працівника «Медицина у
  моєму житті» Очеретнюк Давід Андрійович, студент 2 курсу медичного
  факультету ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».
  Вітаємо!

  02.06.2021 Відбулась спільна нарада студентського самоврядування Сьогодні відбулась спільна нарада студентського самоврядування: Думіндяк Іванни – голови студетського самоврядування, Плахтій Юлії – заступника голови студентського самоврядування, Шаталової Валерії – голови студентського наукового товариства, Чеснюк Віолетти – голови організаційного сектора та представників студентського самоврядування Лялько Лева, Очеретнюка Давида, Гусейнової Лейли з керівником міжнародного культурно-освітнього центру Шпак Інною Олександрівною. На зустрічі обговорювали питання щодо підготовки до святкування Дня медика, Дня Конституції України. Також були висунуті ідеї, щодо заходів, присвячених Всесвітньому дню донора та Міжнародному дню боротьби з наркоманією.

  Запрошуємо до участі у «Plaѕtic challenge Хакатон-2021» (РІаѕtісСН2О2І), який відбудеться у Сумському національному аграрному університеті 27–28     травня 2021 року.

  3 нагоди Європейського зеленого тижня (#EU Green Week 2021) та дня науки в Україні Міністерство освіти та науки України як співорганізатор заходу запрошує взяти участь y «Plaѕtic challenge Хакатон-2021» (РІаѕtісСН2О2І), який відбудеться у Сумському національному аграрному університеті 27–28 травня 2021 року.


  До участі в заході запрошуються студенти, молоді науковці, які працюють над реалізацією власних стартапів, представники закладів вищої освіти, наукових установ, наукових парків, інших інноваційних структур, громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належать питання продукування та поширення ідей циркулярної економіки в Україні. Зокрема: розробка біопластиків як екологічної альтернативи традиційному пластику, пошук прогресивних технологій сортування та рециклінгу відходів з полімерів, пошук ідей щодо попередження утворення відходів пластику тощо.


  У разі зацікавленості просимо команди заповнити гугл-форму за посиланням. Запити приймаються до 16 травня 2021 року включно. Участь безкоштовна!


  Контакти координаторки проєкту Тетяни Шевченко: shev.tetiana@gmail.comЦя електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , телефон +38 066 182 03 96.
  29 квітня більш ніж 20 співробітників Університету приєдналися до круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики»,
  29 квітня більш ніж 20 співробітників Університету приєдналися до круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики», що був організований за ініціативою Американських Рад з міжнародної освіти спільно з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та в рамках проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ). На зустрічі було обговорено управлінські практики академічної доброчесності та забезпечення якості освіти, шляхи подолання викликів ЗВО щодо формування та дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі. У дискусії прийняли участь проректори передових університетів країни, представники МОН України, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, освітній омбудсмен.

  Дорогі колеги - викладачі, співробітники, талановите студентство!

  У ці весняні дні, коли все розквітає, ми святкуємо найбільше свято – Світле Христове Воскресіння! Це величне свято спонукає кожного ще раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає добру нагоду наповнити серця людей любов’ю і добротою, стати більш досконалими.

  У ці святкові Пасхальні дні щиро бажаємо всім міцного здоров’я, злагоди. Нехай Великодні церковні дзвони принесуть щастя, тепло й любов, якими наповняться ваші домівки, а віра ніколи не полишає серця.

  Миру, духовної та моральної величі, наснаги та достатку на многії літа! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!  Керівництво ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"


  29 квітня 2021. Увага! Оголошення для наукових / науково-педагогічних працівників про конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

  Поле діяльності галузевих експертних рад:

 • Експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми

 • Пропозиції щодо вдосконалення вимог та критеріїв акредитації

 • Погодження проєктів стандартів вищої освіти, співпраця з науково-методичними комісіями (підкомісіями) МОН України

 • Участь у дослідженнях освітніх практик, підготовці аналітичних матеріалів, у конференціях, семінарах, інших заходах Національного агентства, тощо

  Документи приймаємо 29.04.2021-21.05.2021

  Докладна інформація про конкурс (умови, аплікаційні форми, заяви): https://naqa.gov.ua

  Відомості про конкурс:


 • 28 квітня 2021 року було проведено засідання Вченої ради

  28 квітня 2021 року було проведено засідання Вченої ради, на якому було ухвалено такі рішення:

  1. Затверджено «Положення про політику і процедуру врегулювання конфліктних ситуацій ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет».

  2. Створено постійно діючу Експертну комісію (далі - ЕК) у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет».

  2.1. Затверджено наступний склад комісії:

  2.1.1. Голова ЕК – керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти Гиря М.П.;

  2.1.2. Секретар ЕК – провідний фахівець відділу діловодства та канцелярії Шепеліна Г.Ю.;

  2.1.3. Члени ЕК:

  - керівник юридичного відділу Познахірєва Ю.П.;

  - завідувач відділу кадрів Півень С.С.;

  - бібліотекар Бєлкін О.В.

  3. Затверджено «Положення про Експертну комісію у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет», що додається.


  27 квітня 2021. Співробітники Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» 27 квітня 2021 року прийняли участь в вебінарі.
  Співробітники Приватного вищого навчального закладу «Харківський міжнародний медичний університет» 27 квітня 2021 року прийняли участь в вебінарі за ініціативою Американських Рад з міжнародної освіти на тему "Як створити центр забезпечення якості освіти - досвід Університету Ватерлоо", що є компонентом проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ). На вебінарі лекторка канадського університету Ватерлоо поділилася досвідом з аналізу освітніх програм, розповіла про Рамку забезпечення якості освіти, аудити, що проводяться в університеті та як загалом проходить процес впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті

  27 квітня відбулась онлайн –зустріч керівництва ПВНЗ «ХММУ» та Міжнародного казахо-турецького університету імені Ходжі Ахмеда Ясаві

  27 квітня відбулась онлайн –зустріч керівництва ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» та Міжнародного казахсько-турецького університету імені Ходжі Ахмеда Яссаві, щодо подальшої співпраці в області розвитку академічної та наукової мобільності, обміну досвідом по розробці сумісних освітніх програм згідно принципам Болонського процесу, про співпрацю у сфері реалізації сумісних науково-практичних проєктів, проведення конференцій, сумісних публікацій.

  Сподіваємось на довготривалу та плідну співпрацю!  27 квітня у ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» відбулася зустріч з представниками міжнародної освітньої організації
  У ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» 27.04.2021р. відбулася зустріч з представниками міжнародної освітньої організації Interactive 4D anatomy (Угорщина), яка проходила у дистанційному форматі. Під час зустрічі були обговорені сучасні проблеми викладання дисципліни «Анатомія людини» з використанням технологій дистанційного навчання.

  Увага! Засідання Вченої ради перенесено на 28.04.2021. Засідання відбудеться о 12.30 за допомогою сервісу Google Meet.

  19 квітня 2021р. Відбулося онлайн-засідання Ректорату ПВНЗ «ХММУ»
  19 квітня 2021р. в режимі онлайн за постійним посиланням у Google meet на платформі дистанційного навчання ПВНЗ «Харківського міжнародного медичного університету» відбулося засідання Ректорату ПВНЗ «ХММУ». На початку засідання ректор, професор Шиян Д.М. підкреслив важливість щодо проходження акредитації в Національному агентстві з якості вищої освіти. Керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти Гиря М.П. довела до відома членів ректорату щодо запровадження в Університеті систему якості освіти та проінформувала усіх щодо стану підготовки до акредитації ПВНЗ «ХММУ» у НАЗЯВО. Внутрішня моніторингова комісія університету проаналізувала підготовку щодо проходження акредитації НАЗЯВО. Ректоратом ретельно перевірено стан готовності за кожним напрямком діяльності та за кожним структурним підрозділом. Під час заходу були обговорені поточні питання.

  Співробітництво бібліотек ПВНЗ Харківський міжнародний медичний університет та Харківського національного медичного університету
  До уваги студентів ПВНЗ ХММУ, які отримали студентські квитки: згідно з договором про співпрацю між нашим університетом і Харківським національним медичним університетом, відтепер і надалі ви маєте право та доступ користуватися також читальними залами Наукової бібліотеки ХНМУ. Але тільки читальними залами. З необхідною літературою працювати тільки на місці, тобто безпосередньо в бібліотеках ХНМУ, не виносячи її за межі. Така можливість при пред’явленні студентського квитка ПВНЗ ХММУ буде відкрита для вас після завершення карантинного режиму, коли епідеміологічна ситуація нормалізується та навчальні заклади знову запрацюють повноцінно.

  З 12.04.2021 року стартував онлайн марафон-інтенсивЗ 12 квітня 2021 року стартував онлайн марафон-інтенсив від Міжнародної науково- освітньої дослідницької мережі USERN спільно з Тегеранським університетом медичних наук та Харківським національним медичним університетом! Студенти ПВНЗ «ХММУ» беруть участь у марафоні, відвідують лекції провідних викладачів світового рівня з таких країн, як Іран, Великобританія, США, Німеччина, Польща, Болгарія та ін. Щиро дякуємо Міжнародній науково-освітній дослідницькій мережі USERN, Тегеранському університету медичних наук та Харківському Національному медичному університету за таку можливість!

  09.04.2021 День відкритих дверей у ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет"


  Про опитування стосовно оновлення Експортної стратегії України Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поінформувало Міністерство освіти і науки щодо проведення опитування бізнесу стосовно оновлення Експортної стратегії України (далі – Стратегія) на наступний період. Результати опитування мають зафіксувати основні потреби щодо міжнародних торговельних пріоритетів на найближчі 5 років та будуть враховані у плані завдань і заходів оновленої Стратегії. У разі зацікавленості, взяти участь у опитуванні можна включно до 30 квітня 2021 року за цим посиланням або перейти на сторінку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGEEBdQVR5s3pvXzATwe2- iPRdjaZ7j0Fopnf-n1-8MlSw8A/viewform.

  09.04.2021 ОНЛАЙН СЕМІНАР З КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ GOOGLE
  09.04.2021 О 12.40 відбудвся ОНЛАЙН СЕМІНАР З КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ GOOGLE.
  У зв'язку з Всесвітньою пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID - 19) і карантинними обмеженнями, навчання в усьому світі переходить на дистанційній формат. У зв'язку з цим виникає необхідність у вивченні веб систем дистанційного навчання. На майбутньому семінарі пройде навчання викладачів системі Google Classroom де буде обговорюватися питання проведення лекцій в онлайн форматі, управління особистим кабінетом, додавання занять і тем, завдань та заліків, а також як ділиться матеріалами з студентами і виставляти оцінки в онлайн режимі
  Доповідач - Адміністратор системи, Сєлютин А.В.

  Запис семінару доступний за ПОСИЛАННЯМ


  01.04.2021 СЕМІНАР З УПРОВАДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»
  послідовно продовжується робота з впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
  яка спрямована на реалізацію принципів управління якістю з метою удосконалення процесів освітньої діяльності Університету.
  1 квітня для керівників структурних підрозділів Університету було проведено семінар з підготовки до акредитації освітньо-професійної програми другого магістерського рівня за спеціальністю 222 «Медицина».
  Обговорювалися питання щодо: - вимог «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
  - особливостей заповнення форми «Відомості про самооцінювання освітньої програми» ;
  - розподілу відповідальності між різними структурними підрозділами у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти;
  - залучення до підготовки до акредитації ОПП органу студентського самоврядування.
  25 березня 2021 року відбулось засідання Вченої ради університету, на якому були затверджені такі Положення:

   1. Положення про Вчену раду ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет" в новій редакції;
   2. Положення про відділ внутрішнього забезпечення якості освіти ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет";
   3. Положення про протидію булінгу ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет";
   4. Положення про юридичний відділ ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет";
   5.Положення про відділ діловодства та канцелярії ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет".

  8 березня - Міжнародний жіночий день
  8 Березня KhIMU

  Наші милі і дорогі жінки!
  Від щирого серця вітаємо вас з найніжнішим та найпрекраснішим святом - Міжнародним жіночім днем!

  Бажаємо весняного квітучого настрою, прекрасних слів і вчинків, приємних сюрпризів та яскравих вражень.

  Нехай тепло і радість весни розквітнуть у ваших серцях. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у вашому житті!

  Дякуємо вам за вашу невтомну працю, підтримку, за ваш добрий погляд та теплі посмішки!

  Любові вам та всіх благ!

  З повагою, ректор ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет" Денис Шиян  Запрошуємо всіх прийняти участь та пройти тестування    merry Christmas & Happy New Year

  Всесвітній день анатомії


  15 жовтня 2020 року у стінах Харківського міжнародного медичного університету відбувся on-line марафон, присвячений Всесвітньому Дню Анатомії. Марафон тривав 4 години. У ньому взяли участь представники вітчизняних закладів освіти (КМУ імені Т.Г.Шевченка; Буковинський державний медичний університет; Харківський національний медичний університет; Медичний коледж Харківського національного медичного університету), представники зарубіжних організіцій( 3D Organon, Австралія), співробітники та студенти ХММУ. Програма марафону включала виставку анатомічного рисунку, наукові доповіді викладачів та студентів, майстер-класи та презентації. Також у заході взяла участь компанія 3D Organon (Австралія), яка представила унікальне програмне забезпечення для вивчення Анатомії у форматі віртуальної реальності.  Міжнародна акредитація


  Одним з основних елементів міжнародної системи освіти виступає незалежна акредитація як процедура офіційного підтвердження відповідності організації та навчальної програми встановленим критеріям. Інституційна акредитація - це оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти.


  У цьому році Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» проходить міжнародну інституціональну акредитацію Незалежним агентством акредитації та рейтингу (НААР).


  З 26 по 28 листопада 2020 року в Університеті буде працювати Зовнішня Експертна Комісія Незалежного агентства акредитації та рейтингу (ЗЕК НААР).


  Незалежне агентство акредитації та рейтингу (НААР) – провідне міжнародне акредитаційне агентство по забезпеченню якості освіти засновано у 2011 році в Республіці Казахстан та має своє представництво на території Європейського Союзу (м. Рига, Латвія).


  НААР – перше акредитаційне агентство країн СНД, яке отримало високий статус визнання Всесвітньої Федерації Медичної Освіти ВФМО / WFME.


  НААР - повний член європейських, азіатських і американських мереж і агентств якості освіти:

 • INQAAHE - Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості вищої освіти;

 • CHEA / CIQG - Міжнародної групи якості Ради з акредитації вищої освіти в США;

 • IREG - Міжнародної обсерваторії по академічному ранжирування і переваги;

 • CEENQA - Мережі агентств із забезпечення якості в галузі вищої освіти країн Центральної та Східної Європи;

 • APQN - Азіатсько-Тихоокеанської мережі по забезпеченню якості.

 • Діяльність НААР відповідає стандартам забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ESG і Всесвітньої федерації медичної освіти WFME.