back
Якість освіти

↓ Опитування ↓

Аналітичні звіти

Аналітичні звіти 2022-2023

Соціологічне дослідження "Університет очима студентів"РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ УНІВЕРСИТЕТУ


РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ НПП ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІАналітичні звіти 2021-2022:

Соціологічне дослідження "Університет очима студентів"

Мониторинг качества образов... by Андрей СелютинДотримання академічної доброчесності студентами під час реалізації освітньо-професійної програми


Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками ПВНЗ ХММУАналітичні звіти 2020-2021:


Опитування студентів щодо якості навчання у Харківському міжнародному медичному університеті


Опитування науково-педагогічних працівників щодо системи внутрішнього забезпечення якості освіти


Опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань дотримання норм академічної доброчесності у Харківському міжнародному медичному університеті


Університет очима студентів
-> Анкета "Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками ПВНЗ «ХММУ» "

-> Анкета "Університет очима студентів

-> Анкета "Дотримання академічної доброчесності студентами під час реалізації освітньо-професійної програми"

     ->Questionnaire: "Quality of education of KhIMU"
     ->Questionnaire: "University through the eyes of students"

Анкети "Оцінювання здобувачами освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін":


-> Клінічна анатомія і оперативна хірургія

-> Офтальмологія

-> Дерматологія, венерологія

-> Фтизіатрія

-> Урологія

->Microbiology, Virology and Immunology

->Hygiene and Ecology

->Human Anatomy

->Histology, Cytology and Embryology

->Urology

->Phthisiolog

->Dermatology, venereology


      Evaluation of the Academic Courses     

Опитування щодо якості навчання у Харківському міжнародному медичному університеті

Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в ПВНЗ "ХММУ"

Students' Survey on Assessment of Educational Program

Самооцінювання (анкетування) викладачів


ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІКЗвіт про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти щодо виконання Плану заходів на 2022-2023 навчальний рік


↓ ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ↓


↓ Моніторинг освітнього процесу ↓

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОПП 2023-2024Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти, роботодавці та інші стейкхолдери!

З 29 червня розпочато громадське обговорення проекту освітньо-професійної програми (ОПП) за спеціальністю 222 «Медицина».

З проектом ОПП можна ознайомитись на сайті Університету в розділі «Навчання. Освітньо-професійна програма» або за посиланням https://khimu.edu.ua/education/navchalniy_plan/ .

Пропозиції та зауваження стосовно змісту освітньої програми просимо надсилати до кінця місяця на електрону адресу box@ khimu.edu.ua.

Ваша думка дуже важлива для нас.

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Гарант ОПП.


Програма та план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у ПВНЗ ХММУ на 2023 рік


ЗВІТ про Моніторинг Системи Внутрішнього Забезпечення Якості Вищої Освіти Щодо Виконання Плану Заходів На 2021-2022- Навчальний Рік


29 червня 2022 року на засіданні Вченої ради університету керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти Марина Гиря виступила з доповіддю "ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ у 2021-2022 рр.


Програма та план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у ПВНЗ ХММУ на 2022 рік


План заходів ПВНЗ «ХММУ» з подальшого удосконалення освітньої програми з підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 222 Медицина на основі звіту експертної групи та експертного висновку галузевої експертної ради наданих в рамках акредитації освітньої програми закладу Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти


Графік проведення відкритих занять


Рада роботодавців


Анкета для роботодавця


Заповнені анкети