back
ПРО ХММУ Основні документи

Статут університету


Положення про організацію освітнього процессу


ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТН.процЕС ХММУ 2021


Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку


Положення Про Матеріальне Стимулювання

Положення Про Матеріальне Стимулювання
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ