ПРО ХММУ Основні документи

Статут університету


Положення про організацію освітнього процессу



Положення про відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи



Положення про порядок відпрацювання студентами навчальних занять