back
Напрями наукової діяльності

ПЛАН ТА НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ В 2023 РОЦІ


Публікації науковців ХММУ, проіндексовані в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science

Scopus

Профіль ХММУ в наукометричній базі даних ScopusПублікації науковців ХММУ, проіндексовані в Scopus


Web of Science

Профіль ХММУ в наукометричній базі даних Web of ScienceПублікації науковців ХММУ, проіндексовані в Web of ScienceКОНФЕРЕНЦІЇ ХАРКІВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Студентська науково-практична конференція «Я обираю здоров’я»

20 квітня 2023 року на медичному факультеті Харківського міжнародного медичного університету відбулася студентська науково-практична конференція «Я обираю здоров’я».

Організатором заходу виступила кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін.

У рамках конференції обговорено низку актуальних проблем, що стосуються впливу негативних факторів на здоров’я людини. Особливу увагу було приділено впливу війни на здоров'я українців. Були розглянуті питання щодо формування здорового способу життя, впливу шкідливих звичок на здоров’я людини, важливість раціонального збалансованного харчування. Також були розглянуті фактори ризику та негативні фактори в професійній роботі, що впливають на здоров'я медичного працівника.

В конференції взяли участь відчизняні та іноземні студенти першого та другого курсу та викладачі навчального закладу. Доповіді були представлені українською та англійськими мовами. Завідувач бібліотеки ХММУ підготувала до конференції список сучасної літератури щодо впливу війни на здоров’я громадян. Були представлені результати анкетування стану здоров’я студентів та викладачів ХММУ в умовах війни. На конференції презентувались також відеороліки з застосуванням сучасних GPT програм. Розглянуті теми викликали інтерес слухачів, було задано багато питань доповідачам та після кожного виступу було активне обговорення. Після закінчення роботи конференції студенти отримали сертифікати учасників цього заходу
«МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ НАУКИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ»
Програма / Program


Матеріали конференції

Конкурс анатомічних рисунків та постерів до Всесвітнього дня анатомії
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

10.06.2022 у нашому університеті відбулася студентська міждисциплінарна науково-практична internet-конференція «Формування професійної компетентності майбутнього лікаря в умовах сьогодення». До її роботи долучилися більше 100 осіб, серед яких викладачі, іноземні та вітчизняні студенти, які виступали як українською так й англійською мовами.

Урочисто відкрив конференцію ректор ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», доктор медичних наук, професор Денис Шиян. Від зазначив, що цей захід демонструє нашу ефективну взаємодію, взаємопідтримку, взаємоповагу, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення!

Проректор університету, кандидат педагогічних наук, доцент Жанна Давидова привітала учасників конференції та зауважила, що у ній взяли участь три кафедри, саме тому простежується міждисциплінарний зв'язок професійної підготовки майбутнього лікаря.

В.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук доцент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Тетяна Кудрявцева наголосила, що результати спільної роботи презентовано завдяки підтримці адміністрації університету, відданості справі наших викладачів і бажанню студентів навчатися та розвиватися.

Усім доповідачам побажали натхнення, задоволення результатами виконаної роботи, а слухачам – нових відкриттів і вражень!


Робота відбувалася за науковими напрямками:

 • Фундаментальні знання як підґрунтя професійної діяльності лікаря.
 • Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни в становленні сучасного лікаря.
 • Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі професійно-орієнтованих дисциплін.

 • Найкращі студенти та найдосвідченіші викладачі кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін довели усім присутнім, що саме ці знання є надійним фундаментом для подальшого опанування майбутньої професії. Роботи студентів представлено у двох секціях, якою.

  Модератор секції «Стан та перспективи фундаментальних медико- біологічних досліджень для практики охорони здоров'я», доктор педагогічних наук, доцент Наталя Кабусь, викладач «Медичної біології», автор понад 110 наукових публікацій, керівник студентської проблемної наукової групи «Актуальні питання медичної біології та паразитології», власним прикладом дослідника та досвідом науковця об’єднала студентів, яким цікавий світ сучасної біології. Другий модератор, асистент кафедри Сергій Оляніч, лікар, який як ніхто розуміє значення анатомії та фізіології для клінічної медицини.


  Доповіді, які презентовано в секції мали практичну спрямованість та викликали зацікавленість присутніх.

  1. Analysis of the presence of dry eye in students of Kharkiv International Medical University. Shatalova Valeria (group 311-u), Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Pakhomova Alina.

  2. Mitochondrial diseases and their treatment. Elisa Flaran Princess, Mona Subramanian (group 118), Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor Natalia Kabus.

  3. Monkeypox - can it be a new challenge for Humanity? Konda Sukumar, Gopalsamy Praveen Raj (group 118), Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor Natalia Kabus.

  4. Marburg haemorrhagic fever - epidemiology and management. Anandan Arunachalam (group 117), Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor Natalia Kabus.

  5. Anatomical variability of skull and its impact on cranial and facial abnormalities. Absana Asharaf, Vazhakkottu Surumi Nazeer (group 112), Department Assistant Svitlana Topchii.

  6. Adipose tissue as a separate organ. Valeria Malykhina, Zakrevska Yulia (group 211-u), Department Assistant Svitlana Topchii.

  7. Features of respiration and circulation in sportsmen. Sivaraja Dharanipriya (group 211), Department Assistant Svitlana Topchii.

  8. Male infertility: role of anatomical and physiological knowledge in diagnostics. Shivani Ajay Gupta, Neelima Afroj, Noreen (group 113), Department Assistant Serhiy Olianych.


  Модераторами секції «Значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у професійній діяльності лікаря» були: кандидат біологічних наук Андрій Нікольченко, автор понад 50 наукових публікацій, який керує постійно діючим студентським науковим гуртком «Біологічна та біоорганічна хімія» та кандидат фізико-математичних наук, доцент Олександр Арсен’єв, автор 13 патентів на корисну модель.

  У секції представлено доповіді:
  1. Токсичні мікроелементи, вплив на організм людини. Дегтярьова Любов (212-у). науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук,доцент Бризицька Оксана.

  2. Використання сучасних медичних інформаційних систем Заблуда Анаcтасія (312 у) науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Арсен’єв Олександр.


  Кафедра гуманітарних дисциплін працювала за науковим напрямком «Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни в становленні сучасного лікаря», модератор секції «Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря» кандидат педагогічних наук, доцент Оленою Олексенко виступила науковим керівником студентки Чандраппа Річа Сону (група 121), яка презентувала доповідь «Комунікативна компетентність як фундаментальна складова професії лікаря». Доповідачка зауважила, що комунікативна компетентність – це професійно значуща характеристика сучасного лікаря, окреслила та проаналізувала основні комунікативні навички, необхідні у сфері медицини, які потребують розвитку та тренування.

  Учасників конференції привітали завідувач кафедри професійно- орієнтованих дисциплін, доктор медичних наук, професорка Ольга Цодікова та завучка кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент Ольга Лукієнко, які зазначили, що викладачі цієї кафедри вчать студентів вирішувати складні завдання та проблеми охорони здоров’я, якісно здійснювати професійну діяльність лікаря.

  У межах наукового напрямку кафедри «Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів на кафедрі професійно-орієнтованих дисциплін» працювало дві секції. Секцію «Оволодіння навичками ведення медичної документації в аспекті формування фахових компетентностей» модерували: доктор медичних наук, професорка Ольга Цодікова й асистент кафедри Марина Саркісян.

  14 здобувачів освіти взяли участь в конкурсі з написання історії хвороби. Оцінювання проводилося за критеріями, розробленими викладачами клінічних дисциплін. Така діяльність розвиває клінічне мислення, сприяє застосуванню здобутих знань на практиці.

  Секцію «Кейс-репорт як практичний інструмент розвитку клінічного мислення» модерували: кандидат медичних наук, доцент Тетяна Бочарова та кандидат фармацевтичних наук, доцент Ольга Лукієнко.

  Представлено доповіді:
  1. COVID-19 pneumonia in patient with chronic cardiovascular pathology: case report (Bhaskar Harshini, Ravishankar Trilok (группа 313), науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Тетяна Бочарова

  2. Сlinical case presentation. community-acquired pneumonia (Ankitha Varsha, Acharjit Parmar,Harshini Bhaska,Trilok Ravishankar, Neha Neha Quareshi (Доповідачі Ankitha Varsha та Acharjit Parmar) (3 курс) науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Владислав Березняков.

  3. Вивчення профілю безпеки лікарських засобів, що застосовуються для лікування хворих на негоспітальну пневмонію (Катерина Тарновська (3 курс 312-у) науковий керівник: кандидат фармацевтичних наук, доцент Ольга Лукієнко.

  У межах конференції проводилися конкурси плакатів профілактичного спрямування серед студентів 3 курсу та презентацій доповідей.

  Тематичні плакати та тематика доповідей представлено на офіційному телеграм каналі нашого університету, отже кожен мав можливість проголосувати та обрати найкращі.

  На конкурс запропоновано 13 плакатів, серед яких найбільшу кількість голосів отримала робота Буряк Карини (гр. 311-у) «Я обираю життя! Ні наркотикам!»; друге місце – Гусейнова Лейла (гр. 312-у) «Профілактика професійного вигорання медичних працівників»; третє місце посіла Заблуда Анастасія (гр. 312-у) «8 принципів психогігієни».

  Голосуванням визначено кращі доповіді: перше місце – Anatomical variability of skull and its impact on cranial and facial abnormalities. Absana Asharaf, Vazhakkottu Surumi Nazeer; друге місце – Сlinical case presentation. community-acquired pneumonia (Ankitha Varsha, Acharjit Parmar,Harshini Bhaska,Trilok Ravishankar, Neha Neha Quareshi (Доповідачі Ankitha Varsha та Acharjit Parmar); третє місце – Monkeypox - can it be a new challenge for Humanity? Konda Sukumar, Gopalsamy Praveen Raj

  Всі роботи відзначено сертифікатами учасника конференції.

  Ми вдячні всім учасникам конференції, сподіваємося, що нові знання та дослідницькі навички будуть застосовані у майбутній професійній діяльності!


  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОМЕДИЧНИХ НАУК

  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОМЕДИЧНИХ НАУК  Міждисциплінарний симуляційний тренінг для студентів «Віртуальний пацієнт нефрологічного профілю»
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
  Attention!

  information for participants

  to participate in the conference, it tis necessary to send the next materials to science@khimu.edu.ua until October 10, 2022
  1) electronic version of the abstract;
  2) presentation of the report;
  3) application https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Students of medical and pharmaceutical institutions of higher and professional pre-higher education, young scientists, scientific and pedagogical staff.

  What?
  We invite you to participate in the International Student Interdisciplinary Scientific Practical Internet Conference for the World Anatomy Day "Medical and Biological Sciences: Interdisciplinary Aspect", dedicated to the memory of Andreas Vesalia, the founder of modern anatomy as a science.

  Where?
  Private institution of higher educational "Kharkiv International Medical University", Department of Fundamental General Scientific Disciplines

  When?
  October 14, 2022

  PARTICIPATION IN THE CONFERENCE AND PUBLICATION OF ABSTRACTS - FREE

  The official languages of the conference are Ukrainian and English. Forms of participation in the conference:

 • a report with a presentation;
 • a report without a presentation;
 • participation in plenary, sectional meetings and discussions;
 • correspondence form of participation (publishing abstracts);
 • a listener

 • In case of questions you can contact to Svitlana Topchii: +38(050)719 00 69
  E-mail for correspondence: science@khimu.edu.ua


  Увага!

  Інформація для учасників

  Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року надіслати на e-mail оргкомітету science@khimu.edu.ua
  1) електронну версію тексту тез;
  2) презентацію доповіді;
  3) заявку https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Здобувачів освіти медичних і фармацевтичних закладів вищої і передфахової вищої освіти, молодих науковців, науково-педагогічних (педагогічних) працівників

  Що?
  запрошуємо до участі у Міжнародній студентській міждисциплінарній науково-практичній internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» Присвячується пам’яті Андреаса Везалія, засновника сучасної анатомії як науки.

  Де?
  Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет», кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Коли?
  14 жовтня 2022 року


  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА

  Офіційні мови конференції – українська, англійська.

  Форми участі у конференції:

 • доповідь з презентацією;
 • доповідь без презентації;
 • участь у пленарному, секційних засіданнях та обговореннях;
 • заочна (публікація тез);
 • слухач

 • Для запитань – контактні телефони:
  Viber: +38(050)719 00 69 – Світлана Топчій, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ
  Е-mail science@khimu.edu.ua


  конкурс анатомічних постерів та рисунків

  Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

  4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби із онкологічними захворюваннями. Цей день з'явився у календарі за ініціативою Міжнародного союзу боротьби проти раку (UICC).🌍 Мета цього дня в усьому світі – підвищення обізнаності людей про рак як одного із найстрашніших і згубних захворювань сучасної цивілізації. У Всесвітній день боротьби із онкологічними захворюваннями в ПВНЗ «ХММУ» пройшов міждисциплінарний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми профілактики і ранньої діагностики онкологічних захворювань», на якому фахівці різних спеціальностей продемонстрували сучасні погляди на проблему боротьби із злоякісними пухлинами. Спікери семінару – викладачі ХММУ, провідні спеціалісти в галузі внутрішньої медицини, педіатрії, променевої діагностики, урології. 📃З доповідями виступили: 1. Клінічні ознаки онкології (доц. Жеребкін В.В.) 2. Рання діагностика онкологічних захворювань в радіології (доц. Коломійченко Ю.А.) 3. Підступні та пікантні неопластичні ураження в урології (ас. Олянич С.О.) 4. Імунопрофілактика захворювань, що викликані вірусом папіломи людини (проф. Цодікова О.А.)

  Щорічно 11 лютого за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці 🧪 У ПВНЗ "Харківський міжнародний медичний університет" чимало талановитих жінок-науковиць 👩‍🔬 Щиро вітаємо всіх жінок і дівчат, які обрали для себе непростий, але неймовірно цікавий та захоплюючий шлях, адже тільки реалізувавши всі свої задатки й задуми, можливо по-справжньому відчути себе щасливими людьми 😌 Every year on February 11, the International Day of Women and Girls in Science is celebrated. There are many talented women scientists at Kharkiv International Medical University. We sincerely congratulate all the women and girls who have chosen a difficult but incredibly interesting and exciting path, because only after realizing all their talents and plans, it is possible to truly feel happy people 🔬

  Науково-практичний семінар на тему "Медико-соціальні аспекти розвитку та формування здоров'я дітей раннього віку"

  29 грудня проведено науково-практичний семінар у форматі онлайн на тему "Медико-соціальні аспекти розвитку та формування здоров'я дітей раннього віку". Студенти самостійно опрацювали основну і додаткову літературу і підготували доповіді, які представили у вигляді презентацій. Всі студенти одержали не тільки задоволення від творчої діяльності, а й нові знання, які виходять за межи освітньої програми.

  Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

  Щороку, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 🩸Цей день започатковано у 1988 році, він покликаний підвищити поінформованість щодо ВІЛ/СНІДу та привернути увагу суспільства до порушень прав і свобод людини, які мають ВІЛ-статус. Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ. За інформацією Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй із ВІЛ/СНІД, близько 244 тисячі українців мають ВІЛ, з них приблизно 100 тисяч не знають про свою хворобу. В цей день Харківський міжнародний медичний університет 🏢 приєднується до різноманітних соціальних акцій, спрямованих на інформування про небезпеку хвороби, шляхи її поширення, симптоми, особливості лікування і запланував проведення науково-практичного семінару, присвяченого всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. 🔴План заходів: 1. Участь студентів та викладачів у акції: «Зупинимо СНІД разом!». Роздача червоної стрічки, як символу пам'яті про сотні тисяч людей, забраних цією жорстокою хворобою. 2. Виступи експертів у рамках міждисциплінарного науково-практичного семінару, присвяченого Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Спікери – провідні спеціалісти в галузі внутрішньої медицини, педіатрії, анестезіології, патоморфології. 📃Доповіді: 1. ВІЛ – інфекція: патогенетичні аспекти формування вторинного імунодефіциту (Жемела О.Д. к.м.н.). 2. Найчастіші прояви ВІЛ-інфекції у дітей (Цодікова О.А., д.м.н. професор). 3. Особливості ведення пацієнтів з ВІЛ-інфекцією в амбулаторній практиці (Жеребкін В.В., к.м.н., доцент). 4. Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції у медичних працівників при виконанні професійних обов’язків (Юрченко О.М., к.м.н.). 3. Дискусія з питань ВІЛ/СНІДу. Відповіді на запитання.

  VI науковий конгрес з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ"
  25-26 листопада відбувся VI науковий конгрес з міжнародною участю "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ". Завідувач кафедри професійно-орієнтованих дисциплін, д. мед. наук, професор Цодікова Ольга Анатоліївна взяла участь у якості спікера і виступила з доповіддю " Особливості засвоюваності макро- та мікроелементів із ЗГМ на основі козячого молока у дітей раннього віку " . Конференція проводилася онлайн.

  Міждисциплінарний науково-практичний семінар, присвячений Всесвітньому дню боротьби з пневмонією «Сучасний погляд на проблему пневмонії в період епідемічного неблагополуччя, пов’язаного з поширенням коронавірусної інфекції»
  12.11.2021 р., початок о 9 00
  🏢 вул. Молочна,38, ауд.612
  Організатори: Кафедра професійно-орієнтованих хвороб,
  Учасники: Студенти 2-4 курсів ХММУ, викладачі
  Дрес-код: блакитний одяг (джинси, сорочки), що означає демократію, практичність та універсальність. 👕
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  1.Участь студентів та викладачів у акції з пропаганди здорового способу життя, інформування населення щодо факторів ризику та профілактики пневмонії, розповсюдження інформації щодо необхідності вакцинуватися від COVID-19.
  Анкетування. 📋
  2. Дискусія експертів різних спеціальностей на проблему пневмонії. Спікери – провідні спеціалісти в галузі внутрішньої медицини, педіатрії, променевої діагностики, пульмонології. 👩🏼‍⚕️
  Доповіді:
  • Негоспітальна пневмонія, асоційована з COVID-19: патогенетичні аспекти, особливості перебігу, перспективи лікування. (доц. Жеребкін В.В.)
  • Імунізація проти COVID-19, гемофільної, пневмококової інфекції, кору та кашлюку - найбільш ефективний спосіб профілактики пневмонії у дітей (проф. Цодікова О.А.)
  • Фундаментальні та прикладні аспекти діагностики та лікування бактеріальної пневмонії (доц. Рогожин А.В.)
  • Використання радіологічних методів діагностики при пневмоніях, в тому числі вірусних, при COVID-19 (доц. Коломійченко Ю.А.)
  • Розбір клінічного випадку хворого на пневмонію, спричинену COVID-19 (доцент Березняков В.І.)
  3. Проведення із студентами тематичної вікторини 💡

  Перелік українських медичних та медико-біологічних журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних
  Scopus та Web of Science

  1. Fiziolohichnyi Zhurnal / Фізіологічний журнал (Scopus, Q4)

  2. Galician Medical Journal / Галицький лікарський вісник (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  3. Medical Perspectives / Медичні перспективи (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  4. Neurophysiology / Нейрофізіологія (Web of Science; Science Citation Index Expanded)

  5. Pathologia / Патологія (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  6. Regulatory Mechanisms in Biosystems (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  7. ScienceRise: Pharmaceutical Science (Scopus, Q3)

  8. World of Medicine and Biology / Світ медицини та біології (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  9. Запорізький медичний журнал (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  10. Медичні перспективи / MEDICNI PERSPEKTIVI (Web of Science; Emerging Sources Citation Index).

  11. Патологія / PATHOLOGIA (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  12. Світ медицини та біології / WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY (Web of Science; Emerging Sources Citation Index)

  13. Цитологія і генетика / Cytology and Genetics (Scopus, Q4); (Web of Science; Science Citation Index Expanded)

  14. Біополімери і клітина (Scopus); (Web of Science; Biological Abstracts | BIOSIS)


  Найбільш цитовані публікації англійською мовою в галузі медицини та охорони здоров’я в Google Академії

 • Акушерство і гінекологія
 • Анестезіологія
 • Біль і лікування болю
 • Біомедичні технології
 • Вагітність і пологи

 • Вірусологія
 • Гастроентерологія та гепатологія
 • Генетика та геноміка
 • Громадське здоров’я
 • Дерматологія

 • Дитяча і підліткова
 • Ендокринологія
 • Епідеміологія
 • Імунологія
 • Інфекційні хвороби

 • Кардіологія
 • Клінічна діагностика
 • Медична інформатика
 • Медична хімія
 • Молекулярна біологія

 • Наука про харчування
 • Невідкладна медицина
 • Неврологія
 • Нейрохірургія
 • Онкологія

 • Ортопедична медицина та хірургія
 • Отоларингологія
 • Офтальмологія, оптометрія
 • Патологія
 • Педіатрична медицина

 • Первинна медична допомога
 • Психіатрія
 • Психологія
 • Пульмонологія
 • Радіологія та медична візуалізація

 • Реабілітаційна терапія
 • Реанімація
 • Ревматологія
 • Репродуктивне здоров’я
 • Соціальна психологія

 • Токсикологія
 • Тропічна медицина та паразитологія
 • Урологія та нефрологія
 • Фармакологія і фармація
 • Фізичне виховання та спортивна медицина

 • Фізіологія
 • Хірургія
 • Хоспісна та паліативна допомога
 • Цукровий діабет
 • Ядерна медицина, радіологія, радіотерапія