back
Навчання Деканат

Основною діяльністю деканату медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» є координація та адміністративне забезпечення навчального процесу щодо підготовки висококваліфікованих лікарів відповідно вимогам МОН України.

До складу деканату ПВНЗ «ХММУ» входять:

Декан медичного факультету – кандидат біологічних наук, доцент Тининика Людмила Миколаївна:

контакти: l.tynynyka@khimu.edu.ua

Інспектор деканату – Чижова Анна Костянтинівна:

контакти: a.chyzhova@khimu.edu.ua

Секретар деканату – Бочкова Олена Віталіївна:

контакти: o.bochkova@khimu.edu.ua

Деканат медичного факультету університету контролює та координує роботу завідувачів кафедр, викладачів і студентів щодо їх відповідальності за навчальний процес згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», формує і здійснює керівництво навчально-виховною, методичною роботою на факультеті університету із залученням до цього процесу завідуючих кафедрами університету та професорсько-викладацький склад.

Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» здійснює формування, ведення та контроль щодо підготовки проектів наказів та витягів про зарахування, переведення та відрахування студентів; проводить перевірку успішності студентів та виконання ними навчального плану. Деканат також координує роботу викладацького складу ПВНЗ «ХММУ» щодо правильності ведення супроводжуючих навчальний процес документів та своєчасне їх подання до деканату, приймає участь у створенні учбових програм та тематичних планів по дисциплінам згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», консультує студентів щодо різних питань навчального процесу та проводить роз’яснювальну роботи щодо дотримання студентами учбової дисципліни; підтримує постійний зв’язку зі студентами; готує документи для проведення семестрового контролю, заліку та іспиту; надає результати успішності студентів щодо виконання ними навчального плану. Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» приймає участь у розробці заходів щодо проведення та контролювання навчального процесу дистанційно в умовах пандемії Covid-19; проводить роз’яснювальну роботи серед студентів та викладачів щодо запобігання поширенню Covid-19.