back
Навчання Деканат

Деканат

Основною діяльністю деканату медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» є координація та адміністративне забезпечення навчального процесу щодо підготовки висококваліфікованих лікарів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі та галузі охорони здоров’я, наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань освіти та охорони здоров’я.


До складу деканату ПВНЗ «ХММУ» входять: Декан медичного факультету - Ph.D of philosophy, доцент, Куделко Вікторія Едуардівна, інспектор деканату – Бойченко Ірина Миколаївна


Деканат медичного факультету університету контролює та координує роботу медичного факультету університету. Контролює студентів щодо їх відповідальності за навчальний процес згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», формує і здійснює керівництво навчально-виховною роботою на факультеті із залученням до цього процесу завідуючих кафедрами університету та професорсько-викладацький склад.


Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» здійснює формування, ведення та контроль щодо підготовки проектів наказів та витягів про зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів; проводить перевірку успішності студентів та виконання ними навчального плану.


Деканат також координує роботу викладацького складу ПВНЗ «ХММУ» щодо правильності ведення супроводжуючих навчальний процес документів та своєчасне їх поданнядо деканату, приймає участь у створенні учбових програм та тематичних планів по дисциплінам згідно навчального плану ПВНЗ «ХММУ», консультує студентів щодо різних питань навчального процесу та проводить роз’яснювальну роботи щодо дотримання студентами учбової дисципліни; підтримує постійний зв’язку зі студентами; готує документи для проведення семестрового контролю, заліку та іспиту; надає результати успішності студентів щодо виконання ними навчального плану, сприяє забезпеченню якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.


Деканат університету приймає участь у підготовці і внесенню пропозицій на розгляд Вченої Ради факультету ПВНЗ «ХММУ» з питань організації методичного, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, а також сприяє роботі Студентського самоврядування і приймає участь у забезпеченні соціально-побутових умов навчання та проживання у гуртожитках здобувачів вищої освіти, які навчаються на медичному факультеті ПВНЗ «ХММУ».


Деканат медичного факультету ПВНЗ «ХММУ» приймає участь у розробці заходів щодо проведення та контролювання навчального процесу в умовах пандемії Covid-19; проводить роз’яснювальну роботи серед студентів та викладачів щодо запобігання поширенню Covid-19.До складу деканату ПВНЗ «ХММУ» входять:

Декан медичного факультету – Ph. of philosophy, доцент

Куделко Вікторія Едуардівна
E-mail: V.Kudelko@khimu.edu.ua


інспектор деканату

Бойченко Ірина Миколаївна
E-mail: i.boichenko@khimu.edu.ua
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕКАНАТ


2023-2024

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ на 2023-2024 навчальний рік

Графік зимової екзаменаційної сесії 2023-2024

2022-2023


Графік літньої сесії 2022-2023 н.р.


Порядок проведення екзаменаційної сесії 1 півріччя 2022-2023

Графік зимової екзаменаційної сесії 2022-2023


ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ на 2022-2023 навчальний рік (зі змінами)

SCHEDULE OF THE EDUCATIONAL PROCESS in 2022-2023 academic year (with changes)


ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ на 2022-2023 навчальний рік

SCHEDULE OF THE EDUCATIONAL PROCESS in 2022-2023 academic year


2021-2022


ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Додаток 1 до наказу ПВНЗ «ХММУ»
від « 17 » серпня 2021 р. No 81ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА 2021-2022 н.р.


медичний факультет, 222 «медицина»,22 «охорона здоров’я» 1-4 курси

1 курс, 2 курс-у
тривалість осіннього семестру (19,5 тиж.) 01.09.2021-11.01.2022
тривалість зимової екзаменаційної сесії 12.01.2022-23.01.2022
зимові канікули 24.01.2022-06.02.2022
тривалість весняного семестру (19 тиж.) 07.02.2022-19.06.2022
тривалість літньої екзаменаційної сесії 20.06.2022-30.06.2022
літні канікули 01.07.2022-31.08.2022
2 курс
тривалість осіннього семестру (19,5 тиж.) 01.09.2021-11.01.2022
тривалість зимової екзаменаційної сесії 12.01.2022-23.01.2022
зимові канікули 24.01.2022-06.02.2022
тривалість весняного семестру (19 тиж.) 07.02.2022-19.06.2022
тривалість літньої екзаменаційної сесії 20.06.2022-30.06.2022
літні канікули 01.07.2022-31.08.2022
3 курс, 3 курс-у
тривалість осіннього семестру (19,5 тиж.) 01.09.2021-11.01.2022
тривалість зимової екзаменаційної сесії 12.01.2022-23.01.2022
зимові канікули 24.01.2022-06.02.2022
тривалість весняного семестру (19 тиж.) 07.02.2022-19.06.2022
крок (1 тиж.) за графіком центру тестування
тривалість літньої екзаменаційної сесії 20.06.2022-30.06.2022
літні канікули 01.07.2022-31.08.2022
4 курс, 4 курс-у
тривалість осіннього семестру (19,5 тиж.) 01.09.2021-11.01.2022
тривалість зимової екзаменаційної сесії 12.01.2022-23.01.2022
зимові канікули 24.01.2022-06.02.2022
тривалість весняного семестру (19 тиж.) 07.02.2022-19.06.2022
тривалість літньої екзаменаційної сесії 20.06.2022-30.06.2022
літні канікули 01.07.2022-31.08.2022

Графік зимової екзаменаційної сесії 2021-2022р

Графік літньої екзаменаційної сесії 2021-2022р

Summer Examination Session Shedule

SCHEDULE OF THE EDUCATIONAL PROCESS

APPROVED by
Rector of PIHE “KhIMU”
from August 17, 2021 No81PRIVATE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
KHARKIV INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY


SCHEDULE OF THE EDUCATIONAL PROCESS
in 2021-2022 academic year


medical faculty, 222 "medicine",22 "health care" 1-4 courses

1 course, 2 course -u
duration of autumn semester (19,5 weeks) 01.09.2021-11.01.2022
duration of the winter examination session 12.01.2022-23.01.2022
winter holidays 24.01.2022-06.02.2022
duration of the spring semester (19 weeks) 07.02.2022-19.06.2022
duration of the summer examination session 20.06.2022-30.06.2022
summer holidays 01.07.2022-31.08.2022
2 course
duration of autumn semester (19,5 weeks) 01.09.2021-11.01.2022
duration of the winter examination session 12.01.2022-23.01.2022
winter holidays 24.01.2022-06.02.2022
duration of the spring semester (19 weeks) 07.02.2022-19.06.2022
duration of the summer examination session 20.06.2022-30.06.2022
summer holidays 01.07.2022-31.08.2022
3 course, 3 course -u
duration of autumn semester (19,5 weeks) 01.09.2021-11.01.2022
duration of the winter examination session 12.01.2022-23.01.2022
winter holidays 24.01.2022-06.02.2022
duration of the spring semester (19 weeks) 07.02.2022-19.06.2022
duration of the summer examination session according to the schedule of the testing center
summer holidays 20.06.2022-30.06.2022
duration of autumn semester (19,5 weeks) 01.07.2022-31.08.2022
4 course, 4 course -u
duration of autumn semester (19,5 weeks) 01.09.2021-11.01.2022
duration of the winter examination session 12.01.2022-23.01.2022
winter holidays 24.01.2022-06.02.2022
duration of the spring semester (19 weeks) 07.02.2022-19.06.2022
duration of the summer examination session 20.06.2022-30.06.2022
summer holidays 01.07.2022-31.08.2022


Shedule of winter examination session

Розклад проведення лекцій іноземними лекторами для студентів ПВНЗ "ХММУ"


ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ

ГРАФІК ВІДВІДУВАНЬ МУЗЕЮ

КУРАТОРИ ГРУП

Розклад проведення спецтренінгів з оволодіння практичниминавичками на базі Симуляційного центру ННІ ЯО ХНМУ