back
Навчання ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Етапи проведення ЄДКІ та компоненти кожного етапу визначені Постановою КМУ від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».
( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-п#Text );

Порядок, умови та строки розроблення ЄДКІ та критерії оцінювання результатів, затверджений наказом МОЗ України від 19.02.2019р. № 419 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2019р. № 279/33250)br ( http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33250.html );

Більш детальна інформаціяМатеріали для підготовки до іспиту Крок-1


Матеріали для підготовки до іспиту Крок-2