Навчання Медичний факультет

За спеціальністю «Лікувальна справа» строк навчання складає 5 років 10 місяців. Форма навчання – денна. Основною діяльністю медичного факультету ХММУ є підготовка лікарів у повній відповідності із вимогами освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Лікувальна справа».

В період навчання на 1-3 курсах вивчаються базові, медично-біологічні та пре клінічні дисципліни: хімія, фізика, біологія, анатомія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, інформатика, патологічна анатомія, патофізіологія, фармакологія, гігієна). З 2-го курсу студенти проходять практику в клініці та вивчають основи догляду за пацієнтами терапевтичного та хірургічного профілю, проходять практику у якості помічника медсестри. На 3-ому курсі вивчаються вступні клінічні дисципліни – пропедевтика внутрішніх хвороб, загальна хірургія, радіологія, оперативна хірургія, гігієна.

В ході клінічних занять моделюється професійна активність лікаря (прийом хворого із скаргами, анамнезу, об’єктивним оглядом і написанням історії хвороби, складанням плану обстеження та лікування, аналізом даних лабораторного та інструментального дослідження, корекції терапії, написанням щоденників щоденного спостереженням за хворим, етапних та виписних епікризів. 

Навчання включає:

  • Аудиторні години (безпосередню роботу студента із викладачем) – клінічні та - практичні заняття та семінари (групи із 7-10 студентів), а також лекції, які читаються в аудиторіях університету;
  • Самостійна підготовка студента (в бібліотеці, в клініці університету); для всіх студентів доступні Internet-ресурси, в тому числі матеріали і тести, підготовлені викладачами університету.

Навчальний рік складається із двох семестрів; між ними – канікулярний період (літні та зимові канікули).

Тривалість академічної години – 45 хвилин.

Система ECTS – один кредит ECTS відповідає 36 академічним годинам (лекції, практика); один іспит відповідає 1 кредиту ECTS; 1 тиждень випускних іспитів відповідає 1,5 кредитів ECTS.

Напрямки навчання та клінічні бази. Підготовка лікарів за спеціальністю «Лікувальна справа» здійснюється у два етапи: до клінічна підготовка (на 1-3 курсах) та клінічна підготовка (на 4-6 курсах). На молодших курсах студенти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, однак вже з другого року починають знайомитись з клінікою. Процес навчання будується на принципах послідовності і на кожному рівні моделюється форма діяльності студентів, наближена до професійної діяльності лікаря. Це досягається тим, що акцент при побудові навчального процесу ставиться на персонального куратора хворого у клініці. Клінічні практичні заняття проводяться на власній клінічній базі Університету.

Керівництво факультетом. Безпосереднє керівництво факультетом здійснює декан, що обирається за конкурсом. В діяльності деканату можна виділити декілька основних напрямків: оптимізація навчальної та навчально-методичної роботи, виховна робота зі студентами, робота із впровадження сучасних методів навчання, узагальнення та аналіз звітної документації.