back
Навчання Медичний факультет

За спеціальністю «Медицина» строк навчання складає 5 років 10 місяців. Форма навчання – денна. Основною діяльністю медичного факультету ХММУ є підготовка лікарів у повній відповідності із вимогами освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю «Медицина».

В період навчання на 1-3 курсах вивчаються базові, медично-біологічні та пре клінічні дисципліни: хімія, фізика, біологія, анатомія, гістологія, фізіологія, мікробіологія, інформатика, патологічна анатомія, патофізіологія, фармакологія, гігієна). З 2-го курсу студенти проходять практику в клініці та вивчають основи догляду за пацієнтами терапевтичного та хірургічного профілю, проходять практику у якості помічника медсестри. На 3-ому курсі вивчаються вступні клінічні дисципліни – пропедевтика внутрішніх хвороб, загальна хірургія, радіологія, оперативна хірургія, гігієна.

В ході клінічних занять моделюється професійна активність лікаря (прийом хворого із скаргами, анамнезу, об’єктивним оглядом і написанням історії хвороби, складанням плану обстеження та лікування, аналізом даних лабораторного та інструментального дослідження, корекції терапії, написанням щоденників щоденного спостереженням за хворим, етапних та виписних епікризів. 


Навчання включає:
 • Аудиторні години (безпосередню роботу студента із викладачем) – клінічні та - практичні заняття та семінари (групи із 7-10 студентів), а також лекції, які читаються в аудиторіях університету;
 • Самостійна підготовка студента (в бібліотеці, в клініці університету); для всіх студентів доступні Internet-ресурси, в тому числі матеріали і тести, підготовлені викладачами університету.
 • Навчальний рік складається із двох семестрів; між ними – канікулярний період (літні та зимові канікули).
 • Тривалість академічної години – 45 хвилин.
 • Система ECTS – один кредит ECTS відповідає 30 академічним годинам (лекції, практика).

 • Напрямки навчання та клінічні бази

  Підготовка лікарів за спеціальністю «Медицина» здійснюється у два етапи: до клінічна підготовка (на 1-3 курсах) та клінічна підготовка (на 4-6 курсах). На молодших курсах студенти вивчають теоретичні основи майбутньої професії, однак вже з другого року починають знайомитись з клінікою. Процес навчання будується на принципах послідовності і на кожному рівні моделюється форма діяльності студентів, наближена до професійної діяльності лікаря. Це досягається тим, що акцент при побудові навчального процесу ставиться на персонального куратора хворого у клініці. Клінічні практичні заняття проводяться на власній клінічній базі Університету.

  Керівництво факультетом. Безпосереднє керівництво факультетом здійснює декан, що обирається за конкурсом. В діяльності деканату можна виділити декілька основних напрямків: оптимізація навчальної та навчально-методичної роботи, виховна робота зі студентами, робота із впровадження сучасних методів навчання, узагальнення та аналіз звітної документації.


  ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»