back
Навчання ДокументиПоложення про освітній процес


ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТН.процЕС ХММУ 2021
Положення про порядок відпрацювання студентами навчальних занять
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ

Положення про АпеляціюІнструкція з оцінювання


Ects
Положення Про Вибіркові Дисципліни


Положен.про Порядок Та Умови Обрання Студентами Вибіркових Дисциплін..
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки пакетів, проведення таоцінювання залишкових знань студентів знавчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі«ХММУ»


Полож. Про Порядок Розробки Пакетів..
Положення Про Перезарахування


Положен. Про Порядок Перезарахув....

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»


Положен. Про Організ. Та Проведен Ректорс Контр Робіт
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ

ПОЛОЖЕННЯ Перевед.,Відрах.,Поновл. ХММУ 2018


Положен. Про Порядок Відрахуваня ...
Положення Про Неформальну Освіту