back
Навчання ДокументиПоложення про освітній процес
Положення про порядок відпрацювання студентами навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮІнструкція з оцінювання
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУПоложення Про Вибіркові Дисципліни
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРА
ПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки пакетів, проведення таоцінювання залишкових знань студентів знавчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі«ХММУ»
Положення Про Перезарахування
ПОЛОЖЕННЯ Про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ
Положення про порядок відрахування,поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в привтаному навчальному закладі "Харківській міжнародний медичний університет"
Положення Про Неформальну Освіту