back
Навчання Документи


Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в умовах военного стану


Положення про освітній процесПоложення про порядок відпрацювання студентами навчальних занятьПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЮ


Інструкція з оцінювання

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Положення Про Вибіркові ДисципліниПОЛОЖЕННЯ ПРО КУРАТОРАПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки пакетів, проведення таоцінювання залишкових знань студентів знавчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі«ХММУ»Положення Про Перезарахування

ПОЛОЖЕННЯ Про організацію та проведення ректорських контрольних робіт у Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет»ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУПоложення про порядок відрахування,поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в привтаному навчальному закладі "Харківській міжнародний медичний університет"Положення Про Неформальну Освіту