back
Якість освіти

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ


В Університеті впроваджується система менеджменту якості на вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Qualitу management systems Requiremets». ПВНЗ «ХММУ» пройшов сертифікацію та на початку жовтня 2021 року отримав міжнародний сертифікат якості, який зареєстрований в реєстрі System of international certification (SIC).

Система менеджменту якості ПВНЗ «ХММУ» спрямована на реалізацію принципів управління якістю з метою підвищення рівня якості надання всіх видів освітніх послуг шляхом удосконалення управлінських, основних та допоміжних процесів. Система розроблена відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність закладів освіти, документально оформлена, впроваджена, постійно підтримується та поліпшується.

В процесі впровадження системи менеджменту якості, Університет постійно виконує вимоги ISO 9001:2015, а саме: визначено процеси, необхідні для системи менеджменту якості, їх послідовність і взаємодія; визначено критерії та методи, необхідні для забезпечування результативності функціонування та контролювання процесів; забезпечена наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримання та функціонування процесів; здійснюється моніторинг і аналіз виконання процесів; проводяться заходи, необхідні для досягнення запланованих результатів і забезпечення поліпшення процесів.

Використовуючи методологію загального управління якістю (Total Quality Management), в ПВНЗ «ХММУ» передбачається участь усього колективу Університету у створенні освітніх послуг високої якості на всіх етапах її життєвого циклу. Ефективне управління якістю ґрунтується на вивченні та задоволенні потреб та очікувань споживачів, постійному вдосконаленні освітніх послуг і процесів, з яких складається діяльність Університету, яка спрямована на побудову власної унікальної системи менеджменту якості на основі стандартів ISO 9000.
Звіти про сертифікаційний аудит

Звіт про сертифікаційний аудит 2022Звіт про сертифікаційний аудит 2021
ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ ПВНЗ «ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»СТРУКТУРА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ЗАДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА «ВНУТРІШНІЙ АУДИТ» ISO 9001:2015Співробітники університету мають сертифікати внутрішнього аудитора системи управління якістю,
функціонуючої у відповідності з вимогами і положеннями стандарту 180 9001:2015