back
Якість освіти ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В Приватному вищому навчальному закладі «Харківський міжнародний медичний університет» (далі – Університет) діє психологічна служба (ПС), що входить до складу відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

ПС Університету створено за ініціативою Ректора та рішенням Вченої Ради (Протокол №1, ВС-15 від 08.02.2023р.).

Діяльність ПС спрямована на забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу, сприяння особистісно-професійному, соціальному, інтелектуальному розвитку здобувачів освіти, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім стейкхолдерам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань освітньої діяльності в Університеті; на своєчасне виявлення та подолання навчальних, комунікативних, особистісних труднощів та проблем, формування особистісних установок на ведення здорового способу життя, сприяння актуалізації суб’єктивних ресурсів для подолання життєвих, навчальних, соціальних, особистісних криз, гармонізації міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу.

Для реалізації цих завдань передбачені групові та індивідуальні форми психологічної роботи, що здійснюватимуться у безпосередньо-контактний та дистанційний спосіб.

Діяльність ПС ґрунтується на морально-етичних, гуманістичних та науково-психологічних принципах.

ПС реалізує наступні види психологічної діяльності: психодіагностику, психологічне консультування, психологічну просвіта, психологічну корекцію та реабілітацію, соціально-психологічну підтримку у соціальному захисті учасників освітнього процесу.

Основними напрямками роботи ПС є: психологічний супровід стейкхолдерів в освітній діяльності; психологічна підтримка науково-педагогічних працівників в реалізації професійно-педагогічної, наукової, професійно-медичної діяльності в період воєнного стану; психологічна підтримка здобувачів освіти в реалізації навчальної, професійно-медичної діяльності в період воєнного стану; психологічна допомога учасників освітнього процесу (студентів, викладачів, співробітників) в розв’язанні особистісних та міжособистісних труднощів та проблем в умовах війни в їхній комунікації, взаємодії, коригуванні психологічних станів, здійсненні особистісних виборів тощо).

Ефективність роботи ПС залежить від співпраці із всіма учасниками освітнього процесу. ПС працює за поточним планом, що передбачає систематичну роботу із психологічного супроводу освітнього процесу, та запитами стейкхолдерів та всіх учасників освітнього процесу, що передбачає консультативну, корекційну та іншу психологічну допомогу.

Пропозиції щодо співпраці, запити на психологічну допомогу можна надсилати на скриньку довіри dovira@khimu.edu.ua ; на електронну пошту практичного психолога a.rozumna@khimu.edu.ua або на мережі Вайбер чи Телеграм (тел. (063) 27-71-032); (099) 45-33-872.

Практичний психолог Університету, к.пед.н., доцент, Разумна Алла Григорівна.


СХЕМА Психологічна служба при відділі внутрішнього забезпеченняПОЛОЖЕННЯ про ПС ПВНЗ ХММУ


Наказ МОН ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу 2018


ЛИСТ МОН про документацію психолога


СТУДЕНТУ, ЗДОБУВАЧУ ОСВІТИ


АБІТУРІЄНТУ ПВНЗ «ХММУ»

Анкета МІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОМУ СКЛАДУ

Загальні настанови перед опануванням навчальних дисциплін, що спрямовані на формування професійної ідентичності

ПРАКТИКА і її рольу формуванні професійної ідентичності студентів

Рекомендації для викладачів гуманітарних дисциплін щодо формування професійної ідентичності

Рекомендації для викладачів клінічних дисциплін щодо формування професійної ідентичності

Рекомендації для викладачів фундаментальних дисциплін щодо формування професійної ідентичності

Типи тих, хто навчається (за моделлю Д.Колба)


ЛІКАРЮ

Професійне вигорання та професійна деформація медичних фахівців

Методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» (В.В. Бойка)

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВСЯКДЕННОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ


ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

«Можна» та «Не можна» говорити в стресових ситуаціях

АУДІОВПРАВИ посилання Боротьба зі СТРЕСОМ

Буклет про депресію

Буклет про тривогу

Важливі навички під час стресу

Дихальні практики для зняття стресу та панічних атак

МУЗИКОТЕРАПІЯ КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ

САМОДОПОМОГА ПЛЮС

ТЕХНІКИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Травматичний досвід та як про нього розмовляти «Як ти брате?»

Як розмовляти, якщо ти на відстані «Як ти, коханий (а)?»

ПРОТОКОЛИ ППД (першої психологічної допомоги)
1 ППД ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ, ЕТАПІВ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ

2 ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОЗНАКИ

3 Протокол надання ППД в гострих стресових ситуаціях Гершанов

4 Потокол надання ППД особам з АГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

5 Протокол надання ППД людині з ознаками ступору

6 Протокол надання ППД людині з ознаками апатії

7 Протокол надання ППД людині із ознаками рухового збудження, дезорієнтації

8 Протокол надання ППД людині з ознаками СТРАХУ

9 Протокол надання ППД людині з ознаками ПАНІКИ

10 Протокол надання ППД людині з ознаками НЕРВОВОГО ТРЕМТІННЯ

11 Пртокол надання ППД людині з ознаками ГАЛЮЦИНАЦІЙ та МАРЕННЯ

12 Протокол надання ППД людині з ознаками ПЛАЧУ

13 Протокол надання ППД людині з ознаками ІСТЕРИКИ

14 Протокол надання ППД людині з ознаками ГОРЯ

15 Протокол надання ППД людині з незакінченим СУЇЦИДОМ

16 АЛГОРИТМ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

17 КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО НАДАННЯ ППД гарячі лінії тощо

18 Методичні матеріали щодо надання ППД

19 Інформація про психологічну допомогу в умовах війни обласних

20 Вебінари про ППД

21 ТЕХНІКИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ