back
Якість освіти Опитування

Аналітичні звіти

Опитування студентів щодо якості навчання у Харківському міжнародному медичному університеті


Опитування науково-педагогічних працівників щодо системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань дотримання норм академічної доброчесності у Харківському міжнародному медичному університеті

Університет очима студентів
      Evaluation of the Academic Courses     

Опитування щодо якості навчання у Харківському міжнародному медичному університеті

Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в ПВНЗ "ХММУ"

Students' Survey on Assessment of Educational Program

Самооцінювання (анкетування) викладачів