back
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ Студентська рада

Вітаємо!

Перед Вами сторінка офіційного сайту студентського самоврядування Харківського міжнародного медичного університету!


Студентське самоврядування

Єдиним органом студентського самоврядування є студентська рада Харківського міжнародного медичного університету.

Студентська рада – це об’єднання. Перш за все, об’єднання студентів. Об’єднання думок. Об’єднання ідей. Об’єднання навчальної й творчої справи. Об’єднання різних напрямків роботи.

Студентська рада – це студенти. Студенти, які хочуть, можуть і вчаться організовувати, слухати, допомагати.

Студентська рада – це організація. Організація святкових подій, ділових зустрічей, інтелектуальних ігор. Організація дозвілля студентів. Організація свого майбутнього.

Студентська рада – це бажання. Бажання досягти успіху. Бажання працювати й отримувати від цього задоволення . Бажання вчитися. Бажання крокувати разом з часом.

Студентська рада – це команда. Команда , яка об’єднана спільною метою, роботою, ідеєю.


Принципи діяльності студентського самоврядування:

  • · добровільність;
  • · виборність;
  • · колегіальність у прийнятті рішень;
  • · гласність і відкритість у роботі.

Основні завдання студентського самоврядування:

· захист прав та інтересів студентів;

· забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

· сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

· сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

· сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності для створення єдиного студентського простору в університеті;

· залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час.


Студентська рада

Адреса

м. Харків, вул.Молочна, 38

E-mail: studrada@khimu.edu.ua


Думіндяк Іванна Богданівна – голова студентського самоврядування, студентка 4 курсу медичного факультету

E - mail : i.dumindiak@khimu.edu.ua

Контактний телефон: + 38095-010-94-22В ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» створено три сектори студентського самоврядування.

КУЛЬТУРНО - МАСОВИЙ ТА СПОРТИВНИЙ СЕКТОР

Студентське життя це не лише лекції, семінари, навчання та наука, це також різноманітні спортивні та культурно-мистецькі заходи, які комплексно роблять студентські роки – найкращими у житті.

Саме тому у Харківському міжнародному медичному університеті створений сектора культурно-масової та спортивної роботи.

Завдяки чисельним заходам студенти мають змогу збагатитися духовно, розвивати та проявляти свої спортивні таланти, навчитись спілкуватися та працювати з людьми.

Кожен студент при наявності творчих задатків, бажання і ентузіазму може стати членом великої і дружної родини культурно-масового та спортивного сектору ХММУ!


Гордієнко Поліна Олексіївна– голова культурно-масового та спортивного сектору,

студентка 2 курсу медичного факультету

E - mail : p.gordiyenko@khimu.edu.ua

Контактний телефон: + 38066-518-83-29


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СЕКТОР

· веде протокол засідань студентського самоврядування

· разом з головою розробляють план роботи студентського самоврядування

· координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності студентського самоврядування

разом із головою відповідає за збереження документації студентського самоврядуванння


Чеснюк Віолетта Віталіївна – голова організаційного сектору,

студентка 3 курсу медичного факультету

E-mail: v.chesnyuk@khimu.edu.ua

Контактний телефон: + 38099-507-34-87


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ СЕКТОР

Студентський науковий сектор Харківського міжнародного медичного університету діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.

Завданнями студентської науки є:

- реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку відповідно до принципів Болонської декларації;

- пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї;

- формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків;

- розширення світогляду молодої людини;

- забезпечення іміджу та високого наукового рейтнгу ВНЗ.

На сьогодні студентський науковий сектор ХММУ є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може реалізувати себе, в першу чергу, як особистість, проявити свої найкращі розумові здібності. Для цього університет створив найбільш сприятливі умови. Студентський науковий сектор став невід’ємним компонентом поступу Харківського міжнародного медичного університету, адже наші здобутки – цеглинки у його зростанні.


Заблуда Анастасія Олександрівна – голова студентського наукового сектору, студентка 3 курсу медичного факультету

E - mail : a.zabluda@khimu.edu.ua

Контактний телефон: + 38096-323-45-98ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


Етичний Кодекс Студента 2021


Положення про студентське самоврядування