back
Відділи університету

Відділ бухгалтеріїВідділ бухгалтерії є самостійним структурним підрозділом і діє на підставі Положення про відділ бухгалтерії, який очолює головний бухгалтер.

Основними завданнями Відділу бухгалтерії є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету та складання звітності.

- відображення у документах достовірної та повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

- забезпечення дотримання чинного законодавства при взятті зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна. використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських ресурсів.

РЕКВІЗИТИ:

Одержувач платежу:

ПВНЗ «ХММУ»

Код ЄДПРОУ

41627847

Поточний рахунок:

UA033223130000026007000038243

Найменування установи банку:

АТ "Укрексімбанк"

МФО банку:

322313

ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРІЇ

Понеділок-Четвер з 09.30 до 18.00

П'ятниця з 09.30 до 17.00

Головний бухгалтер Чегричко Інна Валеріївна

Електронна пошта ассt@khimu.edu.ua

Контактний телефон: 067-942-54-62


Положення про відділ бугалтерії

Положення


Положення про оплату праці

Полож.опл.Праці


Штатний розклад

Штатний розклад


Звітний Кошторис

Кошторис