back
Відділи університету

Відділ бухгалтерії


Відділ бухгалтерії є самостійним структурним підрозділом і діє на підставі Положення про відділ бухгалтерії, який очолює головний бухгалтер.

Основними завданнями Відділу бухгалтерії є:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету та складання звітності.

- відображення у документах достовірної та повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

- забезпечення дотримання чинного законодавства при взятті зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна. використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських ресурсів.РЕКВІЗИТИ:

Одержувач платежу:

ПВНЗ «ХММУ»

Код ЄДПРОУ

41627847

Поточний рахунок:

UA033223130000026007000038243

Найменування установи банку:

АТ "Укрексімбанк"

МФО банку:

322313ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРІЇ

Понеділок-Четвер з 09.30 до 18.00

П'ятниця з 09.30 до 17.00

Головний бухгалтер Чегричко Інна Валеріївна

Електронна пошта ассt@khimu.edu.ua

Контактний телефон: 067-942-54-62Положення про відділ бугалтерії

Положення


Положення про оплату праці

Полож.опл.Праці


Штатний розпис

Штатний розпис 2023

Штатний розпис 2022


Кошторис закладу та всі зміни до нього

Звітний Кошторис 2022

Звітний Кошторис 2021