back
Відділи університету

Відділ діловодства та канцелярії
Положення про відділ діловодства та канцелярії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЛОВОДСТВО


Основні завдання відділу діловодства та канцелярії

1. Організація роботи з документацією, здійснення попереднього перегляду документів, передача їх на розгляд ректору університету.

2. Ведення обліку отриманої і відправленої кореспонденції.

3. Забезпечення контролю за виконанням розпоряджень керівництва університету і заяв громадян.

4. Розроблення і впровадження нормативних і методичних документів щодо удосконалення роботи з документами в організації.

5. Контроль за оформленням реквізитів документів, що подаються на підпис керівництву, та документів, призначених для відправлення.

6. Забезпечення єдиного порядку документування та організації роботи з документами, побудови інформаційно-пошукових систем, контролю за станом діловодства в структурних підрозділах.

7. Впровадження новітніх інформаційних технологій у діловодну практику, удосконалення форм і методів роботи з документами.

8. Консультування з питань, що стосуються компетенцій служби діловодства.

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Шепеліна Ганна Юріївна

Посада

Провідний фахівець відділу діловодства та канцелярії

Телефон

(057) 766-36-43

Скринька відділу

a.shepelina@khimu.edu.ua