back
Відділи університету Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи

ВИМОГИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ

Відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи створено з метою інтеграції у міжнародну спільноту та виходу на міжнародні ринки надання науково-освітніх послуг.

Метою діяльності відділу є організаційне, технічне й інформаційно-методичне забезпечення міжнародної діяльності Університету з питань залучення іноземних громадян до навчання в ХММУ.

Основними завданнями відділу є:

 • Розробка стратегії міжнародної діяльності Університету, його інтеграцію у світову освітню систему;
 • Організація, виконання зобов’язань, що випливають із міжнародних угод України й угод, договорів МОН України та МОЗ України;
 • Розробка методів здійснення організації міжнародної діяльності, підготовка угод в сфері міжнародного освітнього процесу;
 • Налагодження контактів із закордонними навчальними закладами, агенціями, асоціаціями, а також із їх представниками в Україні;
 • Статистична обробка даних студентів, які навчаються в Університеті;
 • Надання інформації послуг, пов’язаних із навчанням іноземних студентів за акредитованими освітніми програмами, спеціальностями;
 • Оформлення та облік запрошень на навчання студентам іноземних країн та зарубіжним фахівцям, надання допомоги та підтримки протягом їх навчання та/або перебування в Університеті;
 • Співпраця з компаніями та агентами по набору іноземних громадян щодо отримання освітніх послуг;
 • Підготовка відповідної звітності щодо діяльності відділу;
 • Створення та ведення інформаційної бази даних іноземних студентів, її постійне оновлення та поповнення;
 • Підготовка документів випускників-іноземців для легалізації в МОЗ України та МОН України, а також у посольствах і консульствах іноземних держав в Україні.
 • Відділ також розвиває такі напрямки міжнародної діяльності, як організація прийому іноземних делегацій, проведення міжнародних конференцій, симпозіумів, підготовка проектів угод із іноземними організаціями, реалізація діючих наукових проектів із зарубіжними партнерами, здійснення програм міжнародної академічної мобільності, обмін науково-технічною інформацією.

  Зразок запрошення на навчання


  Положення про відділ з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи


  ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛУ З НАБОРУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ПАСПОРТНО-ВІЗОВОЇ РОБОТИ

  Понеділок-Четвер з 09.00 до 17.00
  П’ятниця з 09.00 до 16.00

  Завідувач відділу з набору іноземних громадян та паспортно-візової роботи : Шепеліна Ганна Юріївна
  Електронна пошта: a.shepelina@khimu.edu.ua
  Контактний телефон: +3098-208-15-09"