back
Відділи університету Відділ кадрів
Оголошено з 01.09.2023 по 30.09.2023 конкурс на заміщення вакантної посади завідувача ЗВО кафедри професійно-орієнтовантих дисциплін (на підставі наказу ПВНЗ «ХММУ» від 31.08.2023 №ВС-118)

Вимоги до кандидата на посаду завідувача ЗВО кафедри професійно- орієнтовантих дисциплін:

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • наявність наукового ступеня, вченого звання;
 • відповідність ліцензійним умовам щодо інформації про досягнення у професійній діяльності (п. 38);
 • Перелік документів, що податься претендентами на посади до відділу кадрів для участі у конкурсі за електронною адресою hr@khimu.edu.ua:

 • резюме
 • скан-копії  паспорту
 • ідентифікційного коду
 • документів про освіту
 • про науковий ступень
 • про вчене звання
 • сертифікати підвищення кваліфікації
 • серифікат про володіння англійською мовою (за наявності)

 • Подання документів з 01.09.2023 по 30.09.2023, на електронну адресу hr@khimu.edu.ua  Прийом документів на конкурс завершено
  Оголошено з 27.07.2023 по 27.08.2023 конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників: асистент, старший викладач ЗВО, доцент ЗВО, професор ЗВО, завідувач кафедри за наступними дисциплінами (на підставі наказу ПВНЗ «ХММУ» від 10.07.2023 №ВС-84):
 • хірургія
 • загальна хірургія
 • педіатрія
 • анатомія людини
 • пропедевтика педіатрії
 • радіологія
 • медична психологія
 • гігієна та екологія
 • внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)
 • пропедевтика внутрішньої медицини
 • фармакологія
 • акушерство та гінекологія
 • соціальна медицина, громадське здоров’я та наукові методи досліджень в медицині
 • неврологія
 • психіатрія, наркологія, медична психологія
 • дерматологія, венералогія
 • фізична реабілітація, спортивна медицина
 • судова медицина, медичне право України
 • фтизіатрія
 • оториноларингологія
 • урологія
 • офтальмологія
 • оториноларингологія
 • анестезіологія та інтенсивна терапія
 • травматологія і ортопедія

 • Вимоги до кандидатів на посади науково-педагогічних працівників:

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • наявність наукового ступеня, вченого звання;
 • відповідність ліцензійним умовам щодо інформації про досягнення у професійній діяльності (п. 38);
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2.
 • Перелік документів, що подаються претендентами на посади до відділу кадрів для участі у конкурсі за електронною адресою hr@khimu.edu.ua:
  -резюме, скан-копії  паспорту, ідентифікційного коду, документів про освіту, про науковий ступень, про вчене звання, сертифікати підвищення кваліфікації, серифікат про володіння англійською мовою, силабус навчальної дисципліни, що планується викладати, перелік методичного забезпечення для дисципліни, що планується викладатися.

  Подання документів з 27.07.2023 по 27.08.2022, на електронну адресу hr@khimu.edu.ua


  ОГОЛОШЕНО НАБІР НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ З 27.07.2023


  1. Завідувач відділу міжнародного співробітництва.
  Вимоги:

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2;
 • стаж роботи напрямом відділу не менш 5 років.
 • 2. Маркетолог.
  Вимоги:

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • стаж роботи на аналогічній посаді не менш 2 років;
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2.
 • 3. Помічник ректора з адміністративно господарської частини.
  Вимоги:

 • стаж роботи на аналогічній посаді не менш 5 років;
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2;
 • 4.Інженер з охорони праці

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2;
 • стаж роботи на аналогічній посаді не менш 2 років.
 • 5. Фахівець з цивільного захисту

 • повна вища освіта за відповідним фахом;
 • наявність сертифікату про володіння англійською мовою на рівні не нижче В2;
 • стаж роботи на аналогічній посаді не менш 2 років.

 • Перелік документів подається претендентами на посади до відділу кадрів за
  електронною адресою hr@khimu.edu.ua:

  -резюме, скан-копії паспорту, ідентифікаційного коду, документів про
  освіту, сертифікат про володіння англійською мовою.  Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом університету і діє на підставі Положення про відділ кадрів. Кадрову службу очолює завідувач відділу кадрів.


  Основними завданнями відділу кадрів є:
 • 1. Здійснення кадрового забезпечення діяльності університету.
 • 2. Добір і розстановка кадрів за професійними та діловими особистими якостями та контроль за правильним використанням їх роботи.
 • 3. Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів та зміцнення трудової дисципліни.
 • 4. Прогнозування потреби в кадрах, розвиток персоналу, заохочення працівників до кар’єрного зростання.
 • 5. Забезпечує відповідність кадрової документації законодавству у сфері праці, у сфері захисту персональних даних та вимогам управління якістю організації.
 • 6. Разом з іншими структурними підрозділами вивчає щорічну та перспективну потребу в кадрах. Для вирішення питань, які належать до компетенції відділу кадрів, він взаємодіє з іншими структурними підрозділами університету, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями гром

 • Положення про Відділ кадрів Приватного вищого навчального закладу "ХММУ"

  Відділ Кадрів


  Положення про заміщення вакантних посад Приватного вищого навчального закладу "ХММУ"

  ХММУ


  Положення про службові відрядження Приватного вищого навчального закладу "ХММУ"

  Полож.про Службові Відрадження


  Положення щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посаднауково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників та укладення зними трудових договорів (контрактів)в ПВНЗ «ХММУ»


  Необхідні документи при прийнятті на роботу

  1. Резюме (українською мовою/англійською мовою);
  2. Копія паспорту, що посвідчує особу;
  3. Копія картки фізичної особи-платника податків;
  4. Копії документів про освіту (спеціальність, кваліфікація) та професійну підготовку;
  5. Копія документу, що підтверджує рівень володіння англійською мовою (рівень не нижче В2);
  6. Наявність повного пакету навчально-методичних документів, в т.ч. для дистанційної форми навчання;
  7. Публікації наукових статей.


  Графік роботи відділу кадрів

  Понеділок-Четвер з 08.30 до 17.00.
  П’ятниця з 08.30 до 16.00.
  Завідувач відділу кадрів: Півень Світлана Станіславівна
  Електронна пошта: hr@khimu.edu.ua
  Контактний телефон: 099-533-31-43