back
Відділи університету Відділ виробничої практики

ВІДДІЛ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


Відділ виробничої практики є структурним підрозділом ХММУ, який підпорядковано проректору з науково-педагогічної роботи та ректору.


У функції відділу виробничої практики входить організація проведення практичної підготовки здобувачів освіти усіх курсів, що навчаються в університеті, для закріплення знань і практичних навичок, набутих при вивченні основних клінічних та фундаментальних загальнонаукових дисциплін та їх подальшого поглиблення й удосконалення під час роботи в установах охорони та лікувально-профілактичних закладах м.Харків та Харківської області.


Відділ виробничої практики проводить підготовчу роботу з організації та навчально-методичного забезпечення практичної підготовки студентів; контролює розробку робочих програм практичної підготовки профільними кафедрами університету; розподіляє викладачів і здобувачів освіти по базах практики; забезпечує усі організаційні заходи практичної підготовки: інструктажі про порядок проходження практичної підготовки, надання студентам-практикантам і керівникам практик необхідної документації. По закінченню практичної підготовки здобувачів освіти відділ виробничої практики приймає звітну документацію; забезпечує заповнення документації з оцінювання; проводить моніторинг результатів, аналіз стану показників якості освіти, складає аналітичні довідки щодо удосконалення практичної підготовки студентів.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 МЕДИЦИНА ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ


Керівник відділу виробничної практики: Жеребкін Вадим Васильович
E-mail: v.zherebkin@khimu.edu.ua