back
Напрями наукової діяльності МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Актуальні проблеми біомедичних наук:

матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня анатомії (13 жовтня 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; ПВНЗ «Харків. міжнар. мед. ун-т». – Харків, 2021. – 151 с. https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/175 (репозитарій ПВНЗ «ХММУ»)


Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект:

матеріали Міжнародної студентської міждисциплінарної науково-практичної internet- конференції до Всесвітнього дня анатомії (14 жовтня 2022р., м. Харків) / ПВНЗ "Харків. міжнар. мед. ун-т". – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – 188 с.

https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/173 (репозитарій ПВНЗ «ХММУ»)


Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект:

матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії (17 жовтня 2023 р., м. Харків) / за заг. ред. Д. М. Шияна; Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет». – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2023. – 107 с. https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/272 (репозитарій ПВНЗ «ХММУ»)