back
Напрями наукової діяльності ПРОФІЛЬ ПВНЗ «ХММУ» У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Профіль ПВНЗ «ХММУ» у наукометричній базі даних Scopus

https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/289


Профіль ПВНЗ «ХММУ» у наукометричній базі даних Web of Science

https://dspace.khimu-library.com.ua/handle/123456789/287