back
Напрями наукової діяльності Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство


Студентське наукове товариство 2022/2023

Студентське наукове товариство 2021/2022


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»