back

НОВИНИ


Шановні колеги!

Повідомляємо, що конкурсна процедура з відбору викладачів для реалізації академічної мобільності відповідно до міжінституціональної угоди між ПВНЗ «ХММУ» і The Mazovian University in Płock в рамках програми Erasmus+ за напрямом KA171 Staff mobility for Teaching (STA) завершена отриманням офіційного підтвердження від приймаючого ЗВО про узгодження кандидатури Бочарової Тетяни Вікторівни, доцента кафедри професійно-орієнтованих дисциплін, для викладання за авторською програмою «Pathomorphological features of tumour formation depending on histological structure of organs»


До уваги науково-педагогічних та педагогічних працівників ПВНЗ «ХММУ»!

Оголошується конкурсний відбір для реалізації академічної мобільності відповідно до міжінституціональної угоди між ПВНЗ «ХММУ» і The Mazovian University in Płock в рамках програми Erasmus+ за напрямом KA171 Staff mobility for Teaching (STA).

Дана програма академічної мобільності передбачає викладання для студентів 1 курсу медичного факультету Collegium Medicum, що є структурним підрозділом The Mazovian University in Płock, які навчаються за магістерською програмою за спеціальністю Медицина.

 • Тривалість академічної мобільності – один тиждень (7 днів включаючи 2 дні на дорогу) протягом весняного семестру 2023—2024 н.р.
 • Кількість місць – 2 (два).
 • Розмір фінансування на одну особу – 1 255,00 євро.
 • На участь в програмі академічної мобільності можуть подавати заявки науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в ПВНЗ «ХММУ» за основним місцем роботи.

  Відбір кандидатів відбуватиметься на конкурсній основі.

  Для участі у конкурсі до 19 січня 2024 року (включно) необхідно заповнити електронну форму-заявку за посиланням.

  Після заповнення заявки протягом трьох днів, але не пізніше 19 січня 2024 року, необхідно надати до відділу міжнародного співробітництва наступні документи:

 • Копія закордонного паспорта
 • Копія сертифікату, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2
 • Документи, що підтверджують приналежність до пільгових категорій (за наявності пільгової категорії)
 • Програму викладання (мінімум 8 академічних годин), погоджений завідувачем кафедри

 • Більш детально з правилами, етапами конкурсу і вимогами можна ознайомитися у «Порядку організації та проведення конкурсного відбору на участь у програмі Erasmus+ за напрямом КА171» за посиланням.

 • Координатор програми академічної мобільності від ПВНЗ «ХММУ» – Денис Шиян;
 • Координатор програми академічної мобільності від The Mazovian University in Płock – Paulina Wiśniewska.

 • У випадку запитань звертайтеся до відділу міжнародного співробітництва ПВНЗ «ХММУ» (intercoop@khimu.edu.ua) чи координатора програм Erasmus+ (erasmus@khimu.edu.ua).  Роботи з конкурсу анатомічного рисунку

  Attention!

  information for participants

  to participate in the conference, it tis necessary to send the next materials to science@khimu.edu.ua until October 10, 2022
  1) electronic version of the abstract;
  2) presentation of the report;
  3) application https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Students of medical and pharmaceutical institutions of higher and professional pre-higher education, young scientists, scientific and pedagogical staff.

  What?
  We invite you to participate in the International Student Interdisciplinary Scientific Practical Internet Conference for the World Anatomy Day "Medical and Biological Sciences: Interdisciplinary Aspect", dedicated to the memory of Andreas Vesalia, the founder of modern anatomy as a science.

  Where?
  Private institution of higher educational "Kharkiv International Medical University", Department of Fundamental General Scientific Disciplines

  When?
  October 14, 2022

  PARTICIPATION IN THE CONFERENCE AND PUBLICATION OF ABSTRACTS - FREE

  The official languages of the conference are Ukrainian and English. Forms of participation in the conference:

 • a report with a presentation;
 • a report without a presentation;
 • participation in plenary, sectional meetings and discussions;
 • correspondence form of participation (publishing abstracts);
 • a listener

 • In case of questions you can contact to Svitlana Topchii: +38(050)719 00 69
  E-mail for correspondence: science@khimu.edu.ua


  Увага!

  Інформація для учасників

  Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року надіслати на e-mail оргкомітету science@khimu.edu.ua
  1) електронну версію тексту тез;
  2) презентацію доповіді;
  3) заявку https://forms.gle/2RDQ2q2gXKcaB12EA

  Здобувачів освіти медичних і фармацевтичних закладів вищої і передфахової вищої освіти, молодих науковців, науково-педагогічних (педагогічних) працівників

  Що?
  запрошуємо до участі у Міжнародній студентській міждисциплінарній науково-практичній internet-конференції до Всесвітнього дня анатомії «Медичні та біологічні науки: міждисциплінарний аспект» Присвячується пам’яті Андреаса Везалія, засновника сучасної анатомії як науки.

  Де?
  Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет», кафедра фундаментальних загальнонаукових дисциплін

  Коли?
  14 жовтня 2022 року


  УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ БЕЗКОШТОВНА

  Офіційні мови конференції – українська, англійська.

  Форми участі у конференції:

 • доповідь з презентацією;
 • доповідь без презентації;
 • участь у пленарному, секційних засіданнях та обговореннях;
 • заочна (публікація тез);
 • слухач

 • Для запитань – контактні телефони:
  Viber: +38(050)719 00 69 – Світлана Топчій, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ХММУ
  Е-mail science@khimu.edu.ua  З великим задоволенням повідомляємо Вам про розширення міжнародних зв’язків ПВНЗ «ХММУ»! Харківський міжнародний медичний університет підписав Меморандум про взаємопорозуміння з Медичним університетом у Білостоці (Республіка Польща). Меморандум передбачає реалізацію спільних проєктів у сфері науки, навчання, викладання і безперервної освіти. Слідкуйте за оголошеннями та долучайтесь до спільних заходів Харківського міжнародного медичного університету та Медичного університету у Білостоці! It gives us great pleasure to inform about the expansion of the international relations of Kharkiv International Medical University! Kharkiv International Medical University signed a Memorandum of Understanding with Medical University of Bialystok (Republic of Poland). The memorandum provides for the implementation of joint projects in the field of research, education, teaching and continuous education. Follow the announcements and take a partin the joint events of Kharkiv International Medical University and Medical University of Bialystok!


  Вихідні – чудовий привід для навчання! Студенти Азербайджанського медичного університету присвятили цю суботу, 4 червня, вивченню значення антибіотиків у мікробіології, разом з доцентом кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ» Тининикою Людмилою Миколаївною. На лекції було розглянуто сучасні принципи класифікації антибіотиків, історію відкриття основних антибіотиків, та вчених, які досліджували їх структуру та властивості, і отримали за це Нобелівську премію. Студенти детально ознайомилися з механізмами дії антибіотиків та резистентності бактерій, що дало змогу краще зрозуміти їх використання у лікуванні бактеріальних інфекцій. Також під час заняття було розглянуто методи визначення чутливості антибіотиків, що дуже важливо при антибіотикотерапії і походження механізмів бактеріальної резистентності. Дякуємо Людмилі Миколаївні та щиро сподіваємося, що знання отримані під час лекції будуть активно використовуватися студентами АМУ у їх подальшому професійному розвитку.


  Weekend is a great opportunity to study! This Saturday, June 4, students of Azerbaijan Medical University devoted to the study of the importance of antibiotics in microbiology, together with Associate Professor of fundamental general scientific disciplines department of KhIMU Luidmyla Tynynyka. The modern principles of antibiotics, the history of the discovery of the main antibiotics and scientists who studied their structure and properties and received the Nobel Prize are considered in the lecture. Students learned in detail about the mechanisms of action of antibiotics and the mechanisms of bacterial resistance, which allowed to understand better their use in the treatment of bacterial infections. Methods for determining the sensitivity of antibiotics, which is very important in antibiotic therapy and the origin of bacterial resistance mechanisms have been discussed in the lecture. We thank ma`am Luidmyla and sincerely hope that the knowledge gained during the lecture will be actively used by AMU students in their further professional development.

  Продовжуємо розповідати про наших неймовірних, працьовитих та просто надзвичайних викладачів!  02 червня, в рамках міжнародного співробітництва доцентом кафедри професійно-орієнтованих дисциплін, Бурлакою Іриною Сергіївною було прочитано лекцію на тему "Vitamins. Pharmacological consepts." для студентів Азербайджанського медичного університету.

  На лекції було розкрито наступні поняття: вітаміни, вітаміноподібні речовини та антивітаміни, їхня роль та застосування у медичній практиці. Також приділено увагу причинам та наслідкам дефіціту та надлишку вітамінів в організмі людини. Під час проведення лекції було висвітлено актуальні питання сучасної вітамінотерапії та раціонального харчування.

  Здобувачі освіти АМУ та міжнародний відділ щиро вдячний Ірині Сергіївні за цікаву, змістовну лекцію!

  We continue to talk about our incredible, hard-working and amazing lecturers!

  On June 2, in the framework of international cooperation, the lecture on the topic "Vitamins. Pharmacological consepts." was given by associate professor of the department of professionally oriented disciplines Iryna Burlaka for students of Azerbaijan Medical University.

  The following concepts were revealed at the lecture: vitamins, vitamin-like substances and antivitamins, their role and application in medical practice. Attention is also paid to the causes and consequences of deficiency and excess of vitamins in the human body. During the lecture, current issues of modern vitamin therapy and nutrition were highlighted.

  AMU students and the international department are sincerely grateful to ma`am Iryna for an interesting and informative lecture!


  Холестерин, безперечно, є найбільш відомим ліпідом, проте, сумно відомим, через сильну кореляцію між високим рівнем холестерину в крові та частотою серцево-судинних захворювань у людей…

  Саме про це йшла мова 31 травня на лекції з біологічної хімії, яку для студентів Азербайджанського медичного університету, в якості запрошеного лектора, провів кандидат біологічних наук, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін ПВНЗ «ХММУ» Нікольченко Андрій Юрійович.

  На лекції студенти разом з викладачем розбирали, якою є біологічна роль холестерину, у чому користь і шкода цієї речовини для організму людини і чи так шкідливий ендогенний холестерин, як його описують ЗМІ.

  Крім цього, на лекції розглядалися питання метаболізму ліпопротеїнових транспортних частинок (хіломікронів, ЛПДНЩ, ЛПНГ і ЛПВЩ), їх склад, атерогенні властивості і вплив, який вони надають на організм людини.

  Студенти виявили неабиякий інтерес до теми лекції, що викликало жваве обговорення!

  Пишаємося викладачами ХММУ!

  Cholesterol is doubtless the most publicized lipid, notorious because of the strong correlation between high levels of cholesterol in the blood and the incidence of human cardiovascular diseases.

  This was exactly the topic of a lecture on biological chemistry, which was given on May,31 to the students of Azerbaijan Medical University by a guest lecturer, PhD, assistant of the department of fundamental general scientific disciplines of KhIMU Andrii Nikolchenko.

  During the lecture, the students and the teacher analyzed what is the biological role of cholesterol, what are the benefits and harms of this substance for the human body, and whether endogenous cholesterol is as harmful as the media describe it.

  In addition, the metabolism of lipoprotein transport particles (chylomicrons, VLDL, LDL and HDL), their composition, atherogenic properties and their effects on the human body have been discussed.

  The students showed great interest in the topic of the lecture, which provoked a lively discussion!

  We are proud of KhIMU lecturers!  Незважаючи на усі виклики війни, Харківський міжнародний медичний університет продовжує працювати, розвиватися, забезпечувати якісну підготовку здобувачів і достойно заявляти про себе на міжнародній арені!

  30 травня викладачі Харківського міжнародного медичного університету розпочали цикл лекцій для здобувачів освіти Азербайджанського медичного університету в рамках міжнародної співпраці. Першою мала честь виступати, у якості запрошеного лектора, асистент кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін Топчій Світлана Василівна. До уваги студентів АМУ була представлена лекція з Анатомії людини «Провідні шляхи спинного та головного мозку».
  Слухачі були дуже зацікавлені викладеним матеріалом та щиро вдячні Світлані Василівні.
  Далі буде…. 😉

  Despite all the challenges of the war, Kharkiv International Medical University continues to work, develop, provide quality training for students and assert itself in the international arena!
  On May 30, lecturers of Kharkiv International Medical University began a series of lectures for students of Azerbaijan Medical University in the framework of international cooperation. Svitlana Topchiy, Assistant of the Department of Fundamental General Scientific Disciplines, was the first to act as a guest lecturer. A lecture on human anatomy "Conducting tracts of Brain and Spinal cord" was presented to the AMU students.
  The listeners were very interested in the presented material and are sincerely grateful to ma`am Svitlana.
  To be continued…. 😉

  Університет Дзюнтендо (м.Токіо, Японія) підтримує українських студентів, викладачів та дослідників і пропонує цікаві програми навчання та стажування.
  Університет Дзюнтендо – один з найстаріших та найсильніших закладів медичної освіти в Японії. Наразі в університеті відкритий набір на програму стажування «Clinical Observership». Тривалість програми – 8 тижнів, участь для студентів – безкоштовна. Від кожного університету приймається не більше 3-х осіб. Встигніть подати заявку до закінчення терміну прийому https://en.juntendo.ac.jp/ academics/clinical- observership/

  Juntendo University (Tokyo, Japan) supports Ukrainian students, educators, researchers and invites to join interesting study programs and internships.
  Juntendo University is one of the oldest and best medical schools in Japan. The University currently has an open admission for the Clinical Observership program. The program duration is eight weeks, for medical students internship is free.
  Juntendo University is only able to accept a maximum of three students from each university. Don’t miss the opportunity to apply before deadline https://en.juntendo.ac.jp/ academics/clinical- observership/  До уваги викладачів 🧑 🏫 та науковців 🧑 🔬 !

  Університет Геомеді (м.Тбілісі, Грузія🇬🇪) запрошує всіх охочих прийняти участь у 4 Міжнародному симпозіумі присвяченому викликам та досягненням у медицині "Експериментальна та клінічна медицина", який відбудеться у вересні 2022 року у Грузії.

  💸Запрошуюча сторона повністю покриває витрати на проїзд, проживання, харчування.

  📑Просимо усіх зацікавлених підготувати CV з тематикою досліджень та надати інформацію до відділу міжнародного співробітництва (каб.609, 6 поверх).


  Західно-Фінляндський Коледж спільно Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) запрошує пройти наукове стажування для освітян у Фінляндії + школу англійської мови ( 180 год, 6 кредитів ECTS).

  Мета: опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та іновацій щодо інклюзивного навчання.

  Дати проведення : 21.02 – 31.03.2022 р.

  Виїзна програма у Фінляндії (2-й етап): 05 – 13 березня 2022 р.

  Вартість: 283 євро (проживання та двохразове харчування забезпечується).

  Детальна інформація: http://surl.li/bimld


  Літнє стажування в Іспанії!

  🏢Centre of Genomic Regulation, розташований у Барселоні, запрошує студентів на літнє стажування.

  💸 Учасникам сплатять переліт до Барселони (до 800 євро), проїзний на громадський транспорт, виплатять стипендію у розмірі 600 євро.

  🧑‍🎓Кандидати повинні бути студентами, вивчати природничі науки (біоінформатику, біомедицину, медицину, біохімію, хімію), володіти англійською мовою. До початку стажування кандидати мають закінчити 2 або 3 курси👌🏼

  🔥Дедлайн - 20 березня.

  Детальна інформація https://www.crg.eu/en/content/training-undergraduates/crg-summer-internship-programme


  Youth Exchange “Open Your Mind”

  🇬🇪Place: Bakuriani, Georgia

  Dates: 23 March - 1 April 2022 (including travel days)

  This Youth Exchange will gather 40 young people from 8 countries (Armenia, Azerbaijan, Croatia, France, Georgia, Germany, the Netherlands, Ukraine), who will have the opportunity to identify common values with people from different countries regardless of their cultural differences. They will share their

  knowledge, experiences, culture, organize workshops and lead activities.

  👶Age of participants: 18-30 (fully vaccinated with a valid vaccination certificate in Diia)

  📄More information is available in the infopack: https://cutt.ly/JObXBsD

  💸FINANCIAL CONDITIONS:

  Accommodation, meals, training materials are fully covered by the Erasmus+ program. 100% of the travel expenses (limit 245 EUR) will be reimbursed after the project, upon the presentation of all original documents (reservations, receipts, boarding passes). On their own costs, participants are allowed to arrive and to stay 2 extra days outside the project duration and have their flight reimbursed. However, in this case, they have to pay the extra days of hotel and food.

  The participants cover themselves:

  * costs of any COVID-19 tests, if needed;

  * standard insurance policy for travellers;

  * participation fees - 20 EUR and 300 UAH.

  👀APPLICATION PROCESS:

  To apply, fill out this application form until February 10, 23:59. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsgZi6tj7QjkdObR1S5Q4ydwx4vzj2QL0rWfQT2u_ZlyTXjg/viewform

  Be bold and specific - the number of characters is limited.

  All applicants will be informed about the results of selection during 1 week after the deadline.

  If you have any questions, please contact e-mail: info@yac.org.ua


  КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ

  Фонд «Лідери змін» та Фонд «Боруссія» відкривають набір на участь у Програмі Study Tours to Poland мотивованих, активних молодих людей із Білорусі, Молдови, Росії та України.

  Study Tours to Poland (STP) – це півтора тижні інтенсивної пізнавальної програми у міжнародній групі однодумців, під час якої учасникам надається можливість отримати нові знання та вміння, познайомитись з цікавими людьми, відвідати розвиваючі заходи.

  STP – це не лише здобуття нового досвіду, а й передача власного. І хоч на відпочинок не залишається багато часу, проведення загального дозвілля з іншими учасниками візиту, організаторами та волонтерами дає можливість пізнати ближче ровесників та ровесниць із сусідніх країн та придбати нових друзів.

  Для участі у STP кандидати проходять відбір на конкурсній основі.

  Більше інформації про участь у конкурсі за посиланням: https://stp.studytours.pl/ua/


  ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ ТА НАУКОВЦІ!

  International Science Group запрошує студентів та викладачів прийняти участь в дистанційній міждисциплінарній міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, PRACTICE AND THEORY», 1-4 лютого 2022 року, Токіо, Японія.

  Термін подачі тез і внесення оргвнеску до 30 січня (включно).

  Отримати більш детальну інформацію можна за посиланням: https://isg-konf.com/uk/science-practice-and-theory-ua/


  ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ!

  Відкрито набір до молодіжної організації AIESEC Ukraine.

  AIESEC – це найбільша міжнародна молодіжна організація, яка розвиває лідерство серед молоді.

  Організація запрошує молодь, яка хоче розкрити свій лідерський потенціал, спробувати себе у сфері маркетингу, івент-менеджменті, customer support, працювати над глобальними проєктами та практикувати англійську мову.

  Заповнюйте заявку та приєднуйтесь до спільноти AIESEC Ukraine https://aiesec.ua/join-aiesec  ДО УВАГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ!

  ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) при підтримці International Science Group пропонує науково-педагогічне стажування "Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті" (дистанційна форма участі).

  Науково-педагогічне стажування заплановано на 17 січня - 17 лютого 2022р.

  Ознайомитися з умовами участі та програмою стажування можна за посиланням: https://isg-konf.com/uk/internship-ua/  ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!

  International Innovation Institute, Hartwick college запрошує студентів на навчання до літньої школи. Програма передбачає безліч цікавих заходів: лекції провідних викладачів, спортивні та ігрові івенти, цікаві екскурсії та багато іншого.

  Для студентів медичних ЗВО програма буде цікавою, тому що вона дає можливість детально вивчити систему охорони здоров’я США, дослідити її сильні та слабкі сторони. Студенти дізнаються про стратегії протидії пандемії, а також підхід до громадського здоров’я в США.

  Більш детальна інформація щодо участі у проєкті за посиланням: https://www.hartwick.edu/academics/student-services/global-education/international-innovation-institute-partners/

  Для реєстрації на навчання у літній школі, будь-ласка, звертайтесь у відділ міжнародного співробітництва, 6 поверх, кабінет 609.  Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" підписав договір про співпрацю з Гродненським державним медичним університетом (Республіка Білорусь). Договір передбачає реалізацію спільних проектів у сфері освіти і науки. Сподіваємося на плідну співпрацю!

  Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» підписав Меморандум про взаєморозуміння з Таджицьким державним медичним університетом імені Абуалі ібні Сіно (Республіка Таджикистан) Підписання Меморандуму відкриває наукові, академічні та педагогічні перспективи. Ми впевнені у плідній співпраці та розвитку спільних міжнародних проектів!  Завдяки плідній співпраці Харківського міжнародного медичного університету з Азербайджанським медичним університетом, 23 листопада 2021 відбулась відкрита лекція доцента кафедри патологічної фізіології АМУ Талишинскої Малахат Бахтіяр кизи за темою «Патофізіологія імунної системи». До лекції мали змогу долучилися як вітчизняні, так і іноземні здобувачів освіти ХММУ. Висловлюємо щиру вдячність пані Малахат та Азербайджанському медичному університету за чудову лекцію!  Сьогодні, 22 листопада 2021 року відбулося одразу дві лекції із запрошеними лекторами з Азербайджанського медичного університету. Лекцію з анатомії людини за темою «Розвиток м’язів, їх будова і класифікаця. М’язова сила. Допоміжні м’язові апарати. Морфофункціональні особливості, топографія та практичне значення м’язів голови, тулуба та кінцівок» для іноземних здобувачів освіти провів доцент кафедри анатомії людини та медичної термінології АМУ Абдуллаєв Анар Сардар огли. Лекцію з внутрішньої медицини за темою «Гломерулонефрити» для вітчизняних студентів прочитала доцент кафедри внутрішніх хвороб АМУ Алекбєрова Азада Камал кизи. Загалом більше 80 здобувачів освіти ПВНЗ «ХММУ» прослухали лекції запрошених лекторів. ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» висловлює свою повагу та щиру вдячність колегам з Азербайджанського медичного університету за плідну співпрацю!


  У рамках розвитку партнерства між ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» та Азербайджанським медичним університетом, 15 листопада 2021 року відбулася лекція завідувача кафедри неврології Азербайджанського медичного університету, професора Мамедбейлі Айтен Камал кизи на тему «Спінальні м’язові атрофії». Лекцію прослухали понад 50 здобувачів освіти ПВНЗ «ХММУ». Тема викликала жваве обговорення серед студентів та викладачів. Висловлюємо щиру подяку пані Айтен і Азербайджанському медичному університету за співпрацю!

  Шановні колеги! International Science Group та Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем (ISMA) (Riga, Latvia) запрошує Вас прийняти участь в науко-педагогічному стажуванні «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті» з 01 листопада 2021р. до 30 листопада 2021р.

  Усі учасники гарантовано отримають сертифікати про проходження науково-педагогічного стажування. Для проходження науково-педагогічного стажування бажаючі подають заявку на

  internship@isg-konf.com

  Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://isg-konf.com/uk/internship-ua/


  Дистанційне стажування для викладачів медичних ЗВО з 4 жовтня до 29 жовтня на базі Медичного університету у м.Люблін.

  Команда ELPD запрошує освітян вищих медичних навчальних закладів на міжнародне науково-педагогічне стажування для викладачів медичних навчальних закладів. Вузькопрофільне стажування надасть вам нові теоретичні та практичні знання, ви опануєте новітніми унікальними методиками, набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Дистанційне стажування відбувається за допомогою платформи ZOOM. Детальна інформація за посиланням  Шановні співробітники! До Вашої уваги

  6-8 жовтня 2021 традиційно «наживо» в Києві в Міжнародному виставковому центрі відбудеться головна медична подія – 30-та Ювілейна Міжнародна медична виставка Public Health /Охорона здоров’я .

  Цього року в сучасних павільйонах Міжнародного виставкового центру на площі 20 000 кв.м одночасно відбудуться професійні медичні події:

  ü Public Health - 30-та Міжнародна медична виставка

  Відвідувачів очікує сучасне діагностичне, профілактичне та лікувальне обладнання; обладнання для екстреної медицини; акушерства і гінекології; реабілітаційне, фізіотерапевтичне обладнання та прилади; новітні медичні технології та матеріали. Провідні українські та міжнародні виробники представлять новинки продукції, можливість тестування та порівняння пропозицій; доступні зустрічі з керівниками компаній та топ-менеджментом лікувальних закладів.

  ü Public Health Congress & Events – Ділова програма виставки, яка включає науково-практичні та бізнес заходи з основних напрямків медицини

  Програма готується в партнерстві з більш ніж 40 провідними медичними установами, серед яких Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я України, Національна академія медичних наук України: НАМН України, Українська військово-медична академія, НМУ імені О.О. Богомольця, Світовий Банк, Європейська Бізнес Асоціація та інші. Семінари, тренінги, майстер-класи, спеціалізовані фахові школи будуть проведені для управлінців медицини, спеціалістів та молодшого медичного персоналу з актуальних питань охорони здоров’я.

  ü LabExpo – 2-га Міжнародна виставка лабораторного, аналітичного обладнання та технологій. Сучасний формат спеціалізованої виставки, що охоплює весь спектр обладнання, приладів та реактивів від провідних виробників. Навчальні та тренінгові заходи дозволять освоїти нові технології, здійснити вибір на користь ефективності та інновацій.

  ü International Dental Forum- 8-ма Міжнародна виставка стоматологічного обладнання та матеріалів. Приймають участь ключові постачальники та виробники стоматологічного обладнання та інструментів. Презентації, тестування, унікальні майстер-класи – все це очікує практикуючих лікарів та власників стоматологічних клінік в продовж виставки.

  ü MTEC Kyiv - 9-ма Міжнародна виставка та конференція медичного туризму.

  Унікальна платформа для встановлення ділових контактів у сфері медичного та оздоровчого туризму між постачальниками послуг та баєрами. На виставці представлені клініки та оздоровчі заклади з прогресивними методами лікування за кордоном і в Україні. Розглянуться питання акредитації медичних закладів, страхування та маркетингу.

  Місце проведення:

  м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-т, 15, м. Лівобережна

  Контакти Організатора: ДП «Прем'єр Експо» +38 044 496 86 45
  www.publichealth.com.ua


  Незалежна агенція акредитації та рейтингу (IAAR) запрошує прийняти участь у
  міжнародному форумі «Забезпечення якості вищої освіти: світові тенденції та
  регіональні аспекти».
  Форум пройде у змішаному форматі (on-line та off-line) 1-2 жовтня 2021 року!
  Участь у форумі-безкоштовна! Всі учасники отримають електронні сертифікати.
  Реєстрація на сайті www.iaar.agency у розділі «події».  Шановні студенти, наукові та науково-педагогічні працівники!

  Є чудова нагода залучитись до участі у вебінарі «eduGAIN – ваш ключ до міжнародних науково-освітніх онлайн-сервісів»

  КОЛИ: 26травня 2021 року о 14:00 (ОНЛАЙН)

  Для реєстрації треба заповнити гугл-форму за посиланням: t.ly/Sty8. (включно до 24.05.2021р.)

  Більш детально про eduGAIN - https://edugain.org  До уваги науково-педагогічних співробітників та студентів!

  Є можливість прийняти участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Поліпшення якості медичної освіти в Україні та ЄС».

  Кожен учасник отримує сертифікат (двома мовами) та збірник тез науково-методичних доповідей.

  Увага! реєстрація до 18 червня 2021 р. (включно)

  За більш детальною інформацією переходь за посиланням https://cuesc.org.ua/anonsi/stazhuvannya-z-medichnih-nauk/


  У 2021 році ПВНЗ «ХММУ» приймає участь у Міжнародному рейтингу «IAAR Eurasian University Ranking» (IAAR EUR).

  Міжнародний рейтинг спрямований на всебічну оцінку якості діяльності вищих навчальних закладів й враховує міжнародні методологічні стандарти побудови ранжування IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellence та стандарти проведення емпіричних досліджень.

  Більш детальна інформації щодо діяльності рейтингового агентства за посиланням на офіційний сайт https://iaar.agency/rating


  Наймасштабніша медична виставка в Україні, а також Міжнародний медичний конгрес та Міжнародний конгрес з лабораторної медицини запрошує медичних фахівців до участі!
  Дата: 25-27 травня 2021року.
  За більш детальною інформацію переходь за посиланням http://medforum.in.ua/
  Шановні студенти!


  В TUMS-KhNMU Международный USERN Весна Электронный курс Є чудова нагода прийняти участь у безкоштовному весняному онлайн марафоні-інтенсиві від Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі USERN спільно з Тегеранським університетом медичних наук та Харківським національним медичним університетом!

  Ви маєте можливість прослухати лекції від всесвітньо відомих лекторів провідних університетів світу: України, Ірану, Великобританії, США, Німеччини, Польщі, Болгарії та ін. А ще Ви маєте можливість подати тези доповідей та презентувати свої роботи!

  Усі учасники отримують відповідний сертифікат учасника міжнародного зразка!
  Інтенсив буде проходити з 12.04.2021 по 12.05.2021 за такими напрямами:

 • Медицина (12-14 квітня)
 • День історії медицини (15 квітня)
 • Фізична реабілітація (19-20 квітня)
 • Медсестринство (21-22 квітня)
 • Первинні імунодефіцитні захворювання (26-29 квітня)
 • Громадське здоров’я (5-6- травня)
 • Стоматологія (11-12 травня)


 • Лекції будуть проходити з 12:00 до 14:00 на платформі ZOOM.

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дедлайн реєстрації 15 березня 2021 року! Не зволікайте!

  Переходьте за посиланням для реєстрації

  Шановні студенти та PhD!


  Welcome to
World Mitochondria Society
Congress & Workshop 2021 KhIMU

  Відкрита реєстрація на 12-й Конгрес з орієнтування по мітохондріям!
  Конгрес відбудеться 27-29 жовтня 2021 року.

  Протягом трьох днів буде представлено багато усних та плакатних повідомлень, які охоплюватимуть:

 • Недавні досягнення мітохондріальних дисфункцій та динаміки при хронічних захворюваннях
 • Дисфункція мітохондрій у патогенезі COVID-19
 • Мітохондрії та стратегічна роль у внутрішньоклітинному спілкуванні: націлювання на мтДНК – містять екзосоми
 • Виклик якісної та кількісної оцінки мітохондріальної функції in vitro та in vivo
 • Стратегії до цільових мітохондрій: клінічні випробування та потенційні терапії на основі мітохондрій

  За більш детальною інформацією про захід а також реєстрацію переходьте за посиланням на офіційний сайт Всесвітнього товариства мітохондрій

  www.targeting-mitochondria.com • Шановні студенти, зверніть увагу на можливості, які ESN відкриває для Вас!


  ESN_kyiv_log
  ESN Kyiv - це неприбуткова громадська організація, яка є частиною міжнародної організації Erasmus Student Network. Наша основна ціль - це представляти студентів по обміну та популяризувати програму Еразмус+ в Україні.

  Ми працюємо на волонтерських засадах по принципу “Студенти допомагають студентам”.
  Наразі організацію розвивають більше 40 відданих волонтерів.


  ESN Kyiv має три основні напрямки роботи:

 • репрезентація іноземних студентів
 • Ми представляємо інтереси студентів по обміну на всіх рівнях, допомагаємо адаптуватися до життя в Україні, а також влаштовуємо їх дозвілля згідно з такими напрямками:
     культура
     екологія
     спорт
     соціальна інклюзія
     працевлаштування
     освіта та молодь

 • популяризація програми Еразмус+ в Україні
 • Щосеместру ми організовуємо Еразмус дні у ключових університетах Києва: КНУ ім. Тараса Шевченка, КПІ ім. Ігоря Сікорського, КНЛУ, НПУ ім. М.П. Драгоманова та НУБіП.
  Разом з Відділами мобільності та Національним офісом Еразмус+ в Україні ми розповідаємо про усі можливості програми, надаємо поради про подачу документів та ділимося досвідом студентів, які уже брали участь у Програмі.

 • підтримка Еразмус алумні
 • Ми створюємо спільноту Еразмус алумні, щоб розвивати Erasmus generation в Україні, підтримувати зв’язки між учасниками Програми та сприяти їх реінтеграції у суспільство.
  За два роки існування організації ми провели більше 50 локальних та 5 міжнародних заходів, побудували тісні стосунки з Міністерством освіти і науки та Національним Еразмус+ офісом, допомогли більш як 100 іноземним студентам та залучили до нашої діяльності близько 80 волонтерів.
  Наразі ESN Kyiv є ключовою організацією в Україні, яка працює у вузькому напрямку Еразмус+.

  Facebook
  Instagram
  Telegram
  Шановні колеги, викладачі, студенти!


  Fulbright_UA
  Програма академічних обмінів імені Фулбрайта розпочинає прийняття заявок для участі у чергових конкурсах на здобуття стипендії імені Фулбрайта для навчання, стажування та проведення досліджень на 2022-2023 академічний рік!

  Програма спонсорована урядом США та адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946 року, нині – більш аніж у 160 країнах світу. За час існування Програми в Україні – з 1992 року – понад 1100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США; більше ніж 750 американців викладали в українських вищих навчальних закладах і займались науковою працею.

  Інформація про щорічні конкурси за посиланням
  До уваги співробітників та здобувачів освіти!


  Erazmus_traning

  Команда Erasmus Student Network Kyiv (ESN Kyiv) запрошує взяти участь в он-лайн тренінгу, що пройде 19 лютого 2021р.
  Мета трейнінгу- створення спільноти в університеті, подібної до ESN спільноти!

  Звертаємо увагу, що реєстрація обов’язкова!

  Форми за посиланням
  Реєстрація відкрита до 19.02 (12:00)
  Підтвердження щодо участі будуть надіслані учасникам на вказані е-пошти.
  Азербайджанським медичним університет

  ПВНЗ «ХММУ» підписав Меморандум про взаєморозуміння з Азербайджанським медичним університетом, який є найбільшим науковим та медичним центром в Азербайджані.

  Підписання Меморандуму відкриває наукові, академічні та педагогічні перспективи. Ми впевнені у плідній співпраці та розвитку спільних міжнародних проектів!
  Universal Scientific Education and Research Network (USERN)


  USERN_logo

  Підписано Меморандум про порозуміння між ПВНЗ «ХММУ» та Міжнародною науковою мережею освіти та досліджень (USERN), яка була створена у 2015 році з метою розвитку освіти і наукових досліджень у всьому світі.

  Щорічно Міжнародна науково-освітня дослідницька мережа (USERN) проводить міжнародний конгрес та фестиваль, присвячений Всесвітньому дню науки, тож приєднаємось і ми!
  06.01.2021 року ПВНЗ "ХММУ" підписав угоду про співробітництво з Вищою школою економіки, менеджменту та державного управління в Братиславі (Словаччина).
  Вебінар "Результати рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2021 рік"


  Запрошуємо фахівців, які займаютьсмя питаннями міжнародного співробітництва, взяти участь у вебінарі "Результати рейтингу кращих університетів країн Європи та Середньої Азії, що розвиваються, на 2021 рік".


  Вебінар проводитиметься на платформі Microsoft Teams 18 грудня 2020 року об 11.00

  Ректором ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» та Президентом «Міжнародної мережі якості освіти Євразійського регіону» підписано угоду про співробітництво. Головною метою угоди є співробітництво в галузі забезпечення якості освіти, реалізація спільних освітніх проєктів та входження у міжнародну мережу якості освіти Євразійського регіону.  Відбулася зустріч в.о.проректора ПВНЗ «ХММУ» Давидової Ж.В. з головою і засновником Cormack Consultancy Group (CCG) Чарльзом Кормаком в ході якої було обговорено перспективні напрямки, для подальшого ефективного взаємовигідного партнерства з університетами США і Великобританії.


  Багатостороннє міжнародне співробітництво є одним із найважливіших стратегічних напрямів розвитку ХММУ. Основою для реалізації цілей міжнародної діяльності є «Стратегія інтернаціоналізації ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» на 2020-2025 роки», яку розроблено з метою сталого поліпшення якості освіти, закріплення академічної позиції Університету на міжнародному рівні.